généalogieonline

DTB Batavia 1622-1815

Photo de -Bart-

La publication DTB Batavia 1622-1815 est composée par (contacter l'auteur). L'ensemble de données se compose de 1 personnes , pour cause de vie privée les détails de 1 personnes ne sont pas publiés. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques.


DTB Batavia 1622-1815.

De retroacta van de Burgerlijke Stand (ingevoerd 1815) van Batavia - de 'Doop-, Trouw- en Begraafboeken' - bevinden zich in het Arsip Nasional Republik Indonesia te Jakarta. Online is er slechts een inventaris (ook in PDF) beschikbaar, gemaakt 2007 in een samenwerking tussen het Arsip National in Jakarta en het Nationaal Archief in den Haag. Vrijwel alles uit deze archieven is ooit door de LDS verfilmd, maar slechts een klein deel van deze films is tot op heden gedigitaliseerd. En het deel dat gedigitaliseerd is, is alleen te raadplegen via een van de Family Centers van de LDS, en niet online vrij raadpleegbaar. Dat maakt deze archieven moeilijk toegankelijk voor onderzoek. Om de website Familysearch te raadplegen is een (gratis) account nodig.

Toch zijn veel gegevens wel online beschikbaar, omdat er óf in het (soms verre) verleden transcripties of bewerkingen gemaakt zijn die online raadpleegbaar zijn, óf omdat een deel van de gegevens die zich naar verwachting in deze retroacta bevinden ooit ook op andere wijze is vastgelegd en gepubliceerd. Daarom kunnen de onderstaande mogelijkheden óf rechtstreeks antwoorden opleveren, óf aanwijzingen opleveren voor verder onderzoek, bijvoorbeeld bij de LDS.


Dopen (en geboorten) Batavia tot 1815.

(Onder bewerking)


Trouwen Batavia tot 1815.

De belangrijkste beschikbare bron voor huwelijken is ongetwijfeld de artikelenreeks "Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd", gepubliceerd door Willem Wijnaendts van Resandt (1873-1954) in maandblad "De Nederlandsche Leeuw" in 1904, 1905 en 1906. Het is een bronbewerking van de z.g.n. 'Gebodenboeken' uit het archief van Commissarissen van Huwelijksche- en kleine Gerechtszaken te Batavia, en bevat een deels onderbroken reeks huwelijken van 1718 tot 1807. Deze 14 delige reeks is online beschikbaar:

1904 vanaf kolom 209, 245, 279, 311. 1905 kolom 15, 55, 96, 129, 192, 232, 253, 283. 1906 kolom 19, 55.

Omdat Wijnaendts van Resandt zijn brondocumenten nauwkeurig beschrijft is het vaak mogelijk een 1 op 1 relatie aan te brengen tussen zijn gegevens, en de inventarisnummers van het Arsip Nasional. De hotlinks zijn verwijzingen naar het startpunt van het inventarisnummer in de reeks van Wijnaendts van Resandt:

1718-1729 Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 86]                                                    1770-1778 Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 93]   
1737-1738 Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 87]                                                    1778-1779 Consenten          [ANRI Inventarisnummer 78]  
1748-1751 Trouwbrieven      [ANRI Inventarisnummer 107]                                                  1779           Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 94]   
1750-1751 Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 88]                                                    1780-1785 Klapper               [Niet in ANRI inventaris.]   
1752-1754 Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 89]                                                    1785-1786 Gebodenboek    [Niet in ANRI inventaris.]   
1756-1769 Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 91]                                                    1788-1802 Consentboek      [ANRI Inventarisnummer 96]   
1759-1760 Consentboek      [ANRI Inventarisnummer 88?]                                                  1793-1802 Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 97]   
1763-1766 Gebodenboek    [ANRI Inventarisnummer 91,92?]                                             1802-1807 Trouwboekje       [ANRI Inventarisnummer 103]   

Omdat de OCR op de website van "De Nederlandsche Leeuw" (zoals bijna overal) niet perfect is, volgt hier een bewerking (doorzoekbaar) naar 1-regelige 'platte' tekst, doorzoekbaar en ocr gecorrigeerd. Deze bewerking is hier en daar aangevuld met huwelijksgegevens uit andere bronnen:

Huwelijken Batavia 1718-1807

Een andere belangrijke bron voor het vinden van huwelijken is de publicatie "Some Marriages in Batavia" door Mr. Frederick Henry de Vos (1857-1920) in "The Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon", September 1909, Vol. 2 No. 3, blz. 114 t/m 130. De Vos beschrijft niet welke bron hij heeft gebruikt, maar gezien de datering van de door hem gepubliceerde huwelijken (1622-1651) gaat het vermoedelijk om inventarisnummer 71 van het ANRI: "Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente Batavia. Hollands (1616-1652)". De Vos heeft slechts een selectie van huwelijken uit deze bron gepubliceerd, namelijk de huwelijken van uit Europa afkomstige vrouwen. Deze doorzoekbare bewerking in platte tekst is aangevuld met enkele huwelijken uit andere bronnen:

Huwelijken Batavia 1622-1651


Begraven (en overlijden) Batavia tot 1815

Een belangrijke bron voor overlijdens te Batavia is de reeks z.g.n. Naamboekjes. Tussen 1725 en 1809 (wellicht al vanaf 1718) zijn ze jaarlijks uitgegeven en bevatten de op dat moment meest actuele namen van VOC functionarissen uit het gehele VOC gebied, inclusief benoemingen, overplaatsingen, repatriëringen en overlijdens. De titel luidt meestal zoiets als: "NAAMBOEK van den Wel-Edelen Heeren der Hoge Indiasche Regering, zoo tot, als buiten, Batavia...", maar varieerde nogal. Een groot deel betreft functionarissen in Batavia. Hier volgt een doorzoekbare bewerking van de overlijdens:

Overlijden VOC functionarissen 1725-1807

Alleen de 'hogere' functionarissen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld bij militairen en zeevarenden alleen de officieren. Ambachtslieden vind je nauwelijks, maar hun voorlieden wel. Vrouwen en personen van Aziatische afkomst zijn sporadisch opgenomen als ze een 'belangrijk' beroep uitoefenden.

Verderop in de boekjes staan vaak ook gegevens over functionarissen in Suriname en in andere kolonien in het gebied van de WIC zoals de Antillen en de westkust van Afrika.

Veel jaargangen zijn gedigitaliseerd en via google books of Delpher te vinden. Een vrij toegankelijk compleet overzicht is bij mijn weten niet eenvoudig vindbaar via google of elders. Er is door diverse leden van de IGV vanaf 2015 ook een poging hiertoe gedaan, maar die gegevens zijn niet meer publiek beschikbaar, alleen voor leden van de IGV. Vandaar het onderstaande overzicht. Als een jaartal geen hotlink heeft heb ik de betreffende jaargang nog niet kunnen vinden.

Te Amsterdam gepubliceerd ( het duurde minstens een half jaar voor de gegevens in Amsterdam waren, en dan moest e.e.a. nog gezet en gedrukt worden)


1725    1735    1745    1755    1765    1775    1785    1795    1805                                Te Batavia gepubliceerd ( actueler t.o.v. het jaartal van publicatie)
1726    1736    1746    1756    1766    1776    1786    1796    1806
1727    1737    1747    1757    1767    1777    1787    1797    1807                                1751    1785    1790    1795    1800    1805
1728    1738    1748    1758    1768    1778    1788    1798    1808                                1766    1786    1791    1796    1801    1806
1729    1739    1749    1759    1769    1779    1789    1799                                             1775    1787    1792    1797    1802    1807
1730    1740    1750    1760    1770    1780    1790    1800                                             1778    1788    1793    1798    1803    1808
1731    1741    1751    1761    1771    1781    1791    1801                                             1783    1789    1794    1799    1804    1809
1732    1742    1752    1762    1772    1782    1792    1802   
1733    1743    1753    1763    1773    1783    1793    1803   
1734    1744    1754    1764    1774    1784    1794    1804   


Uitgevers: Amsterdam, Gerrit Bos (1725-1754) ; Cornelis Wilt (1750-1765)              |  Batavia, Hs. Mulder (1751) ; Harder Reynier (1766) ;
Petrus / Josia Schouten en Reinier Ottens (1766-1796) ; J. van Gulik (1802)             |  Egbert Heemen (1775-1778) ; Pieter van Geemen (1783-1808)


Index de noms de famille
Collections

Cette publication fait partie des collections suivantes:

Logo Genealogie Online collectie Neerlandais VOC et WICNeerlandais VOC et WIC
Les arbres avec des personnes qui ont eu un rôle dans les Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) et Compagnie des Indes occidentales (WIC).
Essayez ce service sans engagement

plus de 7 500 généalogistes vous précédée!