Stamboom Van Zoest

Foto van Rob Nederpelt Lazarom
De publicatie Stamboom Van Zoest is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 1.810 personen. Vanwege privacy zijn 23 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zondag 25 maart 2012.


STAMBOOM VAN ZOEST Verantwoording. De verzamelde genealogische gegevens in dit bestand gaan voornamelijk over leden van de familie Van Zoest die in de twintigste en de negentiende eeuw (en daarvóór) woonden in de gemeente Lekkerkerk (Zuid-Holland) en omgeving. Er staan ook gegevens in van de familie De Blécourt, voor zover die min of meer direct in verband gebracht kunnen worden met de familie Van Zoest. Over de familie Van Zoest was nog weinig bekend, over de familie De Blécourt des te meer (zie hieronder). De eerste aanzet van mijn zoektocht was een bescheiden, handgeschreven stamboom uit het archief van de familie Van Zoest. Een tweede directe bron was een curieus boekje van rond 1880 (een 'J.J.L. ten Kate Verjaardags-Album'), dat waarschijnlijk eigendom was van 'tante Teus' (Teuna van Zoest, geb. 1877). Daarin stonden veel namen en verjaardags- en sterfdata. De gegevens van de familie De Blécourt heb ik deels ontleend aan het boek 'Vanuit Cambrai; Uitgebreide genealogie van de familie de Blécourt', samengesteld door H.J. de Blécourt uit Zevenaar, in eigen beheer (2001). Ik heb dankbaar gebruikt gemaakt van verschillende elektronische bronnen (internet), zoals Genlias. Verder vond ik veel op genealogische sites van anderen. Het voorlopig eindresultaat bevat 1925 namen. In de namenlijst komt Van Zoest (of Van Soest) het meeste voor (236 personen). Met een frequentie van twintig of meer vinden we verder: De Jong (84 namen), De Blécourt (80), Van der Graaf(f) (of De Graaf) (41), Van der Velden (38), Ooms (33), Ho(o)genboezem (31), Kersbergen (of Kersbergh/Karsbergh) (30), Blanken (27), Mudde (27), Pa(c)k (22), Bo(o)de (22), Waert (22), (De) Vos (22) en Van Duijvendijk (20). Voor meer gegevens over de familie Hoogenboezem: zie de Stamboom Hoogenboezem op Genealogie Online. Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gegevens van levende personen niet openbaar gemaakt in deze Stamboom Van Zoest. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom. Dankzegging Speciale dank ben ik verschuldigd aan Martin van Wijngaarden (zie ook www.thewinegumfactory.nl) die zo aardig was mij een uitgebreid gedcombestand te sturen met de kwartierstaat van Centijna van der Velden (ongeveer 400 namen), inclusief notities en bronnen. Verder ben ik dank verschuldigd aan de volgende personen, die zo vriendelijk waren mij toestemming te geven om een aantal gegevens over te nemen: Cees Feringa, Hein Hoogenboezem, Arie Noorlander, Ben Peijsel. Ik heb met plezier gebruikgemaakt van het mooie Aldfaerprogramma en ik dank Bob Coret voor zijn vele onschatbare werk aan Genealogie Online. 23-03-2012, Rob Nederpelt Lazarom

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen
Vandaag in het verleden


Andere publicatie van Rob Nederpelt Lazarom
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!