Stamboom Van Gastel en Van der Kleij » Bronnen

Bronvermeldingen maken de inhoud van een genealogische publicatie controleerbaar.

Het voorkomen van bronvermeldingen zegt iets over de kwaliteit van het onderzoeksproces van de stamboomonderzoeker. Het voorkomen van bronvermeldingen zegt niets over de kwaliteit van de bronvermeldingen, bronnen of inhoud. Eventuele bronvermeldingen in notities en afbeeldingen van aktes worden niet meegeteld.

Bronvermeldingen: teken van kwaliteit van het onderzoeksproces


In deze publicatie zijn 909 van de 1.712 persoonspagina's voorzien van 1 of meer bronvermeldingen.

53%

Onderstaand overzicht toont de bronnen, gegroepeerd per vindplaats, waarop de publicatie (mede) is gebaseerd.

Diversen

De publicatie Stamboom Van Gastel en Van der Kleij is opgesteld door Heleen van Gastel-Kroone (contact is niet mogelijk).