genealogieonline

Vraag/antwoord » Bronvermeldingen: teken van kwaliteit

Het beoordelen van bronnen is een belangrijke vaardigheid van een genealoog. Kan ik de informatie vertrouwen voor mijn onderzoek? Wanneer er informatie uit bronnen wordt overgenomen is het van belang dat deze informatie van een bronvermelding wordt voorzien. Bronvermeldingen maken een publicatie verifieerbaar. De aanwezigheid van bronvermeldingen in een publicatie is dan ook een teken van de kwaliteit van het onderliggende onderzoek.

Om deze reden toont Genealogie Online binnen een publicatie een kwantitatief oordeel over de bronvermeldingen in de publicatie. Er wordt hiervoor gekeken of er aan elke persoon of diens genealogische gebeurtenissen bronnen zijn gekoppeld. Dit kan de naam van de bron zijn (archieforganisatie, archief, inventaris, aktenummer) en daarnaast wellicht een internetadres van de bron en de daadwerkelijk scan van de bron. Ieder stamboomprogramma biedt de mogelijkheid om bronvermeldingen toe te voegen. Wanneer de genealogische gegevens worden geëxporteerd naar GEDCOM, dan komen deze bronvermeldingen mee.

Om de kwalificatie te bepalen die Genealogie Online hangt aan een publicatie, kijkt Genealogie Online of er minimaal één bronvermelding is opgenomen bij een persoon en diens informatie. Idealiter is elk brokje informatie dat u uit bronnen heeft gehaald en opgenomen in uw stamboom voorzien van een bronvermelding. Genealogie Online kan geen oordeel geven over de kwaliteit van de bronvermelding. Als auteur van een genealogische publicatie is het aan u om kwalitatieve bronvermeldingen te maken, daarmee helpt u uzelf en anderen.

Genealogie Online berekent de ratio personen / personen met bronvermeldingen en hangt hier het volgende label aan:

  • onbevredigend - het ratio is lager dan 20% (dus bij minder dan 1 op de 5 personen is er sprake van informatie voorzien van een bronvermelding)
  • onvoldoende - het ratio ligt tussen de 20% en 50%
  • voldoende - het ration ligt tussen 50% en 80%
  • goed - het ratio is hoger van 80% (dus bij meer dan 4 op de 5 personen is er sprake van informatie voorzien van een bronvermelding)

Heeft uw publicatie een lagere score dan u lief is? Zorg er dan voor dat de informatie in uw stamboomprogramma wordt voorzien van bronvermeldingen (in de velden die daar voor bedoeld zijn, niet in notitievelden). Programma's als Centurial ondersteunen dit proces in verregaande mate, dit is op bewijs gebaseerde genealogiesoftware.


Meer lezen over bronvermeldingen en het genealogische onderzoekproces?


Terug naar lijst met veelgestelde vragen


Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief zodat u niets mist!