Vraag/antwoord » Bronvermeldingen: teken van kwaliteit

Het beoordelen van bronnen is een belangrijke vaardigheid van een genealoog. Kan ik de informatie vertrouwen voor mijn onderzoek? Is het een primaire bron (bijvoorbeeld een akte van de Burgerlijke Stand) of een secundaire bron zoals een index, bidprentje of bevolkingsregister waar menselijke fouten in gemaakt kunnen zijn, of is het een conclusie van een andere genealoog (in een publicatie op papier of internet)?

Wanneer er informatie uit bronnen wordt overgenomen is het van belang dat deze informatie van een bronvermelding wordt voorzien. Bronvermeldingen maken een publicatie verifieerbaar. De aanwezigheid van bronvermeldingen in een publicatie is dan ook een teken van de kwaliteit van het onderliggende onderzoek.

Om deze reden toont Genealogie Online binnen een publicatie een kwantitatief oordeel over de bronvermeldingen in de publicatie. Er wordt hiervoor gekeken of er aan elke persoon of diens genealogische gebeurtenissen bronnen zijn gekoppeld. Dit kan de naam van de bron zijn (archieforganisatie, archief, inventaris, aktenummer) en daarnaast wellicht een internetadres van de bron en de daadwerkelijk scan van de bron. Ieder stamboomprogramma biedt de mogelijkheid om bronvermeldingen toe te voegen. Wanneer de genealogische gegevens worden geëxporteerd naar GEDCOM, dan komen deze bronvermeldingen mee.

Let op: Sommige gebruikers kiezen ervoor om de bronvermelding in notitievelden te plaatsen in hun stamboomprogramma in plaats van de daarvoor bedoelde bronvermelding velden. In deze gevallen kan Genealogie Online niet herkennen of er een bronvermelding is en kan de score lager uitvallen.
Ook kan de auteur ervoor kiezen om afbeeldingen van gescande aktes opnemen, goed deze afbeeldingen dienen op hun beurt ook een bronvermelding te hebben.

Om de kwalificatie te bepalen die Genealogie Online hangt aan een publicatie, kijkt Genealogie Online of er minimaal één bronvermelding is opgenomen bij een persoon en diens informatie. Idealiter is elk brokje informatie dat u uit bronnen heeft gehaald en opgenomen in uw stamboom voorzien van een bronvermelding. Genealogie Online kan geen oordeel geven over de kwaliteit van de bronvermelding. Als auteur van een genealogische publicatie is het aan u om kwalitatieve bronvermeldingen te maken, daarmee helpt u uzelf en anderen.

Het gaat er niet om "een hoge score" te krijgen. Bronvermeldingen zijn van grote waarde voor jezelf en voor je collega-onderzoekers (de lezer van je publicatie). Ook maken deze verwijzingen het voor jezelf makkelijker om informatie te controleren en biedt het een overzicht in welke bronnen je al hebt geraadpleegd.

Heeft uw publicatie een lagere score dan u lief is? Zorg er dan voor dat de informatie in uw stamboomprogramma wordt voorzien van bronvermeldingen (in de velden die daar voor bedoeld zijn, niet in notitievelden). Programma's als Centurial ondersteunen dit proces in verregaande mate, dit is op bewijs gebaseerde genealogiesoftware.


Meer lezen over bronvermeldingen en het genealogische onderzoekproces?


Terug naar lijst met veelgestelde vragen


Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief zodat u niets mist!