genealogieonline

Stamboom Stroo Van der Leeuw » Van Landmannen tot Landheren en van Graven tot Keizer.

Een paar adelijke personen uit de stamboom.

Van Landmannen tot Landheren en van Graven tot Keizer.

De kost heb ik altijd in loondienst verdiend. Net als mijn beide ouders. Mijn grootouders waren middenstanders. De één kermisexploitant en de ander biezenstoelen en andere -artikelen -vlechter en verkoper van deze artikelen. De echtgenotes waren beide volop betrokken bij de zaak. Hun – en daarmee ook mijn – voorouders beoefende vele verschillende beroepen of beklede verschillende functies. Maar…, dat daarbij ook landeigenaren, graven, koningen en een keizer zouden zitten, daarvan had ik geen idee.

Die vind je niet in de Stroo tak. Daarin zijn het veelal zogenaamde landmannen, dienstbodes, arbeiders en dijkwerkers. Niet zo verwonderlijk, als je weet dat de leden van de Stroo tak voornamelijk op Walcheren woonden en werkten. Een agrarisch gebied, aan alle zijden omringd en bedreigd! door de zee.

Bij de Van der Leeuw tak komen er meer zelfstandige beroepen voor, zoals koopman en bakker. Zij woonden en werkte meer verspreid over het land, met de nadruk op Zuid-Holland (Den Haag) en Noord-Brabant.

Bij de familie Koolen springt het beroep hovenier er uit, naast zelfstandige beroepen. De Koolen's waren betrekkelijk honkvast in Noord Brabant.

In de Kroon lijn zitten de eerder genoemde opvallende beroepen, of beter, functies of titels. De mij meest aansprekende worden hierna genoemd.

Om met de meest bekendste en invloedrijke te beginnen; Keizer Karel de Grote (748 – 814), Koning der Franken en Keizer van het Romeinse rijk. Wie heeft als kind niet van hem gehoord op de lagere school? Karel en Floris de Vijfde (niet in mijn stamboom) zijn de namen die ik mij als eerste herinner uit de geschiedenislessen. Het was dan ook een bijzonder moment toen ik ontdekte (verre) afstammeling van hem te zijn. Nu ben ik beslist niet de enige. Alleen al vanwege het feit dat hij meer dan achttien kinderen had, waarvan er meer dan 10 volwassen zijn geworden, zullen er velen rondlopen met de genen van Karel de Grote.

In de voorouderlijke lijn van Karel de Grote komen veel Romeinse gezagsdragers voor. Zoals Marcus Antonius Gordianus Sempronianus (159-238) Hij was in 238 21 dagen Keizer van Rome.

Een vele malen minder bekende persoon uit die tijd was Poppo van Friesland (670-734), Heer van Friesland. Van hem is zeker dat hij een voorvader van mij is. In de stamboom wordt als de vader van Poppo genoemd Radboud van Friesland. Als dat zo is, dan loopt mijn stamboom via diverse koningen en Egyptische Farao's door tot Maaibr Sheshi Hiksos van Egypte, die ca. 1600 jaar voor Christus geleefd zou hebben. Maar … helaas, deze verbinding wordt betwijfeld. Dus of ik genen van Faro's heb? Geen idee. Wel is zeker, dat er via Poppo een link bestaat met de Friese heren en graven.

Uit een veel latere periode is er een binding met Marinus Mattheussen Groeninx (1521 – ca 1601). Geboren in Reimerswaal is hij na een watersnoodramp in Rotterdam terecht gekomen. (Bij die watersnood is Reimerswaal, gelegen bij Bergen op Zoom, zwaar geteisterd, om later volledig van de aardbodem te verdwijnen.) In Rotterdam verwierf Marinus Mattheussen een positie binnen het stadsbestuur. Verschillende nazaten (niet in mijn stamboom) speelden daarna vele eeuwen een rol in Rotterdam en omgeving. Zo was Mr. Otto Groeninx van Zoelen, heer van Ridderkerk (1704-1758) en burgemeester van Rotterdam. Mijn huidige woning (2019) staat vlak bij de Groenix van Zoelen laan in Rotterdam en in de buurt van Huys ten Donck, een buitenplaats van de Groeninx's in Ridderkerk. Vandaar de interesse in deze persoon. De oudste zoon van Marinus Mattheussen en zijn nageslacht vormen de lijn naar mij.

Onderaan op de persoonlijk pagina's van bovengenoemde personen staat meer informatie over hen.

 

 

 

 


Andere verhalen


De publicatie Stamboom Stroo Van der Leeuw is samengesteld door (neem contact op).

Terug naar de startpagina van deze publicatie