Kwartierstaat Jonkman » Marichgen Cars (????-± 1658)

Persoonlijke gegevens Marichgen Cars 

  • Zij is overleden rond 1658.
  • Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 oktober 2018.

Gezin van Marichgen Cars

Zij is getrouwd met Jan Florissen.

Zij zijn getrouwd


Kind(eren):

  1. Annichij Jans  ????-< 1658 


Notities over Marichgen Cars

Beheersnummer:
W054
Archief:
Notarieel archief Woerden
Beschrijving index: Notariële akten Woerden, 1658 - 1658
Inventarisnummer: 8540
Aktenummer: 36

notariële akte d.d. 11-4-1658 (scan 71)
https://archief.rhcrijnstreek.nl/detail.php?id=7865714&nav_id=9-0&index=2

1 Compareerden voor den onderges. not[ari]s ende getuygen Hagen
2 Jans., Jan Gerrits. Hagens getrout hebbende Grietgen
3 Jans, Jan Gerrits. den Outsten getrout hebbende Marichgen
4 Jans, Dirck Pieters. van Vliet getrout hebbende Aeltgen
5 Jacobs, nagelaten dochter van sa[liger] Annichgen Jans, ende
6 Cornelis Willems. Loij als bij den schout ende weesmannen
7 van Waerder in desen geordonneerde voocht van [de] onmondige
8 kinderen van sa[liger] Aeltgen Jans, die een dochter was van Jan Jans.
9 Floren sa[liger] mitsg[ade]rs van [de] onmondige kinderen van jonge Marichgen
10 Jans, geassisteert met IJsbrant Alberts. Rosenboom
11 schout, Pieter Cornelis. Noorlander en[de] Willem Baltus.
12 Boerefijn weesmannen van Waerder voorn[oem]t als oppervoochden
13 van [de] v[oor]s. weeskinderen, ter eenre, ende Floris Jans.
14 ter andere sijden alle kinderen, kindtskinderen ende
15 erffgenamen van sa[liger] Marichgen Cars. die wed[uwe] was van
16 oock sa[liger] Jan Floris., der comp[aran]ten overleden moeder,
17 schoonmoeder ende grootmoeder resp., bekennende
18 ende v[er]claerende sij comp[aran]ten in qualiteyt voorn[oem]t
19 met malcanderen geaccordeert ende verdragen te
20 sijn dat de voors. Floris Jans. opten eersten mey anno
21 1659 toecomende in den gemeynen boedel van de v[oor]s. sa[liger]
22 Marichgen Cars. promptelijck sal opbrengen ende
23 voldoen de somme van elffduysent achthondert
24 car[olus]guldens die hij volgens testamentaire dispositie
25 van [de] v[oor]s. sa[liger] Jan Floris. ende Marichgen Cars., gepasseert
26 voor den not[ari]s Jan Steijn ende sekere getuygen binnen der
27 Goude opten 26 septemb[ris] 1645, schuldich is voor
28 sekere sestien mergen landts hem Floris Jans. in den
29 selven testamente ter voors. somme aengeschat, ende
30 dat denselven Floris Jans. het voors. landt van
31 nu aff noch voor den tijt van een jaer te weten tot mey
32 1659 voorn[oem]t toe in huere sal gebruycken voor soodanigen
33 somme ende prijs als hij tot noch toe volgens de
34 v[oor]s. testamentaire dispositie ende huercedulle
35 ingevolge vandien gemaeckt in date den XIIIe
36 novemb[ris] 1648 daervoor jaerlijcx in huer schuldich
37 is geweest en[de] betaelt heeft, des dat den voors.
38 Floris Jans. daermede affstant doet en[de] renunchieert
39 van soodanige actie als hij over het betalen van eenige
40 halve v[er]pondinge ^soude mogen hebben pretenderen
>gelijck [doorhaling] denselven Floris Jans. oock noyt actie
heeft willen pretenderen off pretenderen sal<^ eenige reparatie alsmede
41 over de jaerlijcxe betalinge van den uytganck off
42 renthe die jaerlijcx uyt het v[oor]s. landt aen de
43 kercke van Waerden moet worden betaelt ^[doorhalingen]^ als bekennende
44 alle de v[oor]s. actien ende alle andere pretentien [doorhaling]
45 >in desen accorde< gesmolten ende vereffent te sijn. V[er]claerde oock de v[oor]s.
46 Floris Jans. oock te ratificeren ende approberen de naerdere
47 makinge off uytterste wille bij de voors. Marichgen Cars.

Aeltgen Jacobsdr.
Aeltgen Jansdr.
Annichgen Jansdr.
Willem Baltusz. Boerefijn
Hagen Jansz. van Eijck
Floris Jansz.
Grietgen Jansdr.
Jan Florisz.
Jan Gerritsz. Hagens
Jan Jansz. Floren
Cornelis Willemsz. Loij
Marichgen Carse
Marichgen Jansdr.
Marichgen Jansdr.
Pieter Cornelisz. Noorlander
Jan Gerritsz. den Oudsten
Dirck Pietersz. van Vliet
IJsbrant Albertsz. Rosenboom

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Marichgen Cars?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!

Voorouders (en nakomelingen) van Marichgen Cars


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).Visualiseer een andere verwantschap

De getoonde gegevens hebben geen bronnen.

Over de familienaam Cars

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Cars.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Cars.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Cars (onder)zoekt.

De publicatie Kwartierstaat Jonkman is opgesteld door .neem contact op
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Heidi Jonkman, "Kwartierstaat Jonkman", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jonkman/I5415.php : benaderd 25 april 2024), "Marichgen Cars (????-± 1658)".