Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove en Beulake

Foto van Guus Nijhuis
De publicatie Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove en Beulake is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 66.782 personen. Vanwege privacy zijn 7.267 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 9 november 2023.


 

 

Beschrijving van het bestand van de Gezinsreconstructies van

(Ambt-)Vollenhove en Beulake

 

N.B. een geweldige ommekeer in versie 86: de aan de voornamen gekoppelde patroniemen zijn losgekoppeld en worden nu apart vermeld!

Tot nu toe waren de patroniemen gekoppeld aan de voornamen, Dit was gebeurd bij de overgang van Hazadata naar Aldfaer. Te laat opgemerkt en toen maar zoveel mogelijk patroniemen gebruikt. Maar voor presentatie is dat niet zo mooi. Maar nu heeft mijn kleinzoon Floris een programma gemaakt om vanuit de gedcom-file de voornamen te scheiden van de patroniemen. Een geweldig programma en heel goed gelukt. GenealogieOnline herkent de patroniemen nu en noemt ze apart.

Het bestand (versie 19 juli 2023) bestaat uit gereconstrueerde families uit Vollenhove en Ambt-Vollenhove en Beulake.

Het begon in 1975 en is in 48 jaar naar 73.504 personen gegroeid.  Er worden minder personen getoond omdat personen die in leven zijn of waarvan ik niet weet of ze nog leven, niet gepubliceerd worden.  De connecties naar buiten zijn ook zoveel mogelijk opgenomen.  Het bestand bevat ook veel families uit de omliggende gemeenten zoals Zwartsluis,  Blokzijl, Wanneperveen,  Steenwijkerwold, Oldemarkt,  Blankenham, Muggenbeet, Kalenberg, Giethoorn etc. Wilt u meer weten over Schokland en zijn bewoners kijk dan op

 Alice Garritsen - genealogie en verhalen: Het product Nico Kwakman

De informatie is verzameld uit WieWasWie (Genlias), de doopboeken en de trouwboeken van de Nederduits Geref. Kerk in Vollenhove en Beulake, de ledenboeken van de Gereformeerde Kerk A te Kadoelen (Ambt Vollenhove), het boek "Het Vollenhoofs geslacht van der Linde", het Ten Napel-boek "Niet allemaal klompen uit een stam", bevolkingsregister Steenwijkerland, aangevuld met informatie uit velerlei bronnen op internet. Alle geboorte-akten van Ambt Vollenhove en Vollenhove die te vinden zijn in Familysearch zijn verwerkt. Tegelijkertijd zijn via WieWasWie de gezinnen van de ouders van de personen uit die geboorte-akten aangevuld met informatie over alle kinderen (levenloos, jong en oud, getrouwd buiten (Ambt-)Vollenhove).
De bevolkingsregisters van 1925-1939 van Stad Vollenhove en van 1931-1939 van Ambt Vollenhove zijn in z’n geheel verwerkt met alle gezinnen uit die tijd.
Ook zijn de originele ondertrouwakten van de NG Kerk Vollenhove verwerkt van 1631-1685. Daarbij zijn de kinderen uit die huwelijken overgenomen uit de doopboeken. De doopboeken van de NG Kerk Vollenhove zijn compleet verwerkt van 1619-1811; dat zijn alle beschikbare doopinschrijvingen vóór 1812. Er wordt naar gestreefd om ook de oorsprong van de (Ambt-)Vollenhoofse geslachten te achterhalen.
Via Graftombe zijn de data van alle personen op de graven op de begraafplaats Heetveld (Sint Jansklooster) gecontroleerd en zonodig de data aangevuld.
Via Afscheid.nl zijn ook veel gegevens van overleden personen uit Vollenhove bijgewerkt.


Het dorp Beulake (Beulacke, Bodelaecken) is  eind 18-de eeuw langzamerhand verzwolgen door het water ten gevolge van de voortgaande verveningen en de stormvloeden, die de stukken land tussen de afgegraven gedeelten wegsloegen,waardoor de meren Beulaker Wiede en de Belter Wiede zijn ontstaan.
De NG Kerk van Beulake is opgehouden in 1776. Tot 1776 bestaan er DTB boeken van de NG Kerk Beulake. Het doopboek en het ondertrouwregister van de NG Kerk Beulake zijn in z’n geheel verwerkt in dit bestand.
Er zijn veel gezinnen uit Wanneperveen toegevoegd. Het gaat hier om personen met namen die ook veel in (Ambt-)Vollenhove voorkomen zoals Slot, Stam, Klaver, Lok en de Goede.

 

Op internet is nog een andere gezinsreconstructie te vinden op www.windgenealogie.org, die voor deze publicatie ook als hulpmiddel is gebruikt, maar waarvan de gegevens alleen zij gebruikt om de ze in de DTB boeken  te kunnen vinden voor verificatie.


Aantal namen:
  1e versie 14-09-2010: 24.347
10e versie 26-07-2012: 28.855
20e versie 22-08-2014: 45.161

24e versie 19-05-2015: 50.000!!

30e versie  07-03-2016  53.886

37e versie  02-03-2017  60.000!!

40e versie  19-10-2017  62.519
 

50e versie  15-09-2019  65.365


55e versie  04-04-2020  66.522
60e versie  14-10-2020  66.848

65e versie  23-01-2021  67.537

70e versie  22-05-2021  68.510

75e versie  01-12-2021  68.849
 

80e versie  19-04-2022  70.000!!

 

81e versie  17-06-2022  70.640
82e versie  17-07-2022  70.781
83e versie  07-09-2022  71.527
84e versie  25-11-2022  71.773
85e versie  26-01-2023  71.826
86e versie  17-03-2023  72.806
87e versie  19-07-2023  73.504

 

 

 

Laatste aanpassingen

Aanpassingen in 87e versie:

Begonnen met geboortedata tussen 1912 en 1920 aan te vullen. Verschillende families in Blokzijl aangevuld. Geregeld wordt er ook contact gezocht om aanvullingen of correcties door te geven. Dit is prettig dat dat vrij vaak gebeurd. Het helpt om de foutjes eruit te halen en een getrouw mogelijk bestand te krijgen.

 

Doorlopende aanpassingen:
In maart en april 2011 zijn de kopieën van de trouwboeken van de NG Kerk te Vollenhove online gekomen op de site "Van papier naar digitaal". Met behulp van deze publicatie is er een begin gemaakt om vooral de oude families vanaf 1600 te controleren en samen te stellen.
Van verschillende oude families is nagegaan wanneer de achternaam voor het eerst gebruikt werd in de DTB-boeken. Zonodig is de achternaam verwijderd of aangevuld.
Vanaf de 7e versie zijn veel families uit Schokland opgenomen die naar Vollenhove zijn gekomen in verband met de gedwongen ontruiming van het eiland in 1859. Zoveel als mogelijk zijn ook alle voorouders van deze families toegevoegd. De informatie van de Schokker families is voor een groot deel ontleend aan het boek "Het product Nico Kwakman" van Alice Garritsen, 2008 en in mindere mate van het boek "Schokland verlaten" van Bruno Klappe & Wim Veer, 2009.
Bij verschillende huwelijken is de originele inschrijving in het trouwregister van de kerk als afbeelding opgenomen.
Er zal worden doorgegaan met het nagaan van de oude trouwboeken van de NG kerk Vollenhove tussen 1600 en 1650 (van 1630-1685 is verwerkt; trouwboeken van 1685-1795 helaas verdwenen)

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen
Vandaag in het verleden


Andere publicaties van Guus Nijhuis

Bekijk de complete lijst van genealogische publicaties van Guus NijhuisCollecties

Deze publicatie is onderdeel van de volgende collectie(s):

Logo Genealogie Online collectie Bevolkings­reconstructiesBevolkings­reconstructies

Publicaties die bevolkingsreconstructies van families en inwoners van een bepaalde plaats of regio weergeven.

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!