genealogieonline

Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove en Beulake

Foto van Guus Nijhuis

De publicatie Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove en Beulake is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 68.849 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 6.166 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


 

 

Beschrijving van het bestand van de Gezinsreconstructies van

(Ambt-)Vollenhove en Beulake

 

N.B. Er is in grote mate gebruik gemaakt van voornamen aangevuld met patroniemen!! Dus Jan Rook als zoon van Klaas Rook wordt vermeld als Jan Klaasen Rook.

Het bestand (versie 01-12-2021) bestaat uit gereconstrueerde families uit Vollenhove en Ambt-Vollenhove en Beulake.

Het begon in 1975 en is in 46 jaar 68.849 personen gegroeid.  Er worden minder personen getoond omdat personen die in leven zijn of waarvan ik niet weet of ze nog leven, niet gepubliceerd worden.  De connecties naar buiten zijn ook zoveel mogelijk opgenomen.  Het bestand bevat ook veel families uit de omliggende gemeenten zoals Zwartsluis,  Blokzijl, Wanneperveen,  Steenwijkerwold, Oldemarkt,  Blankenham, Muggebeet, Kalenberg, Giethoorn etc.

De informatie is verzameld uit WieWasWie (Genlias), de doopboeken en de trouwboeken van de Nederduits Geref. Kerk in Vollenhove en Beulake, de ledenboeken van de Gereformeerde Kerk A te Kadoelen (Ambt Vollenhove), het boek "Het Vollenhoofs geslacht van der Linde", het Ten Napel-boek "Niet allemaal klompen uit een stam", bevolkingsregister Steenwijkerland, aangevuld met informatie uit velerlei bronnen op internet. Alle geboorte-akten van Ambt Vollenhove en Vollenhove die te vinden zijn in Familysearch zijn verwerkt. Tegelijkertijd zijn via WieWasWie de gezinnen van de ouders van de personen uit die geboorte-akten aangevuld met informatie over alle kinderen (levenloos, jong en oud, getrouwd buiten (Ambt-)Vollenhove).
De bevolkingsregisters van 1925-1939 van Stad Vollenhove en van 1931-1939 van Ambt Vollenhove zijn in z’n geheel verwerkt met alle gezinnen uit die tijd.
Ook zijn de originele ondertrouwakten van de NG Kerk Vollenhove verwerkt van 1631-1685. Daarbij zijn de kinderen uit die huwelijken overgenomen uit de doopboeken. De doopboeken van de NG Kerk Vollenhove zijn compleet verwerkt van 1619-1811; dat zijn alle beschikbare doopinschrijvingen vóór 1812. Er wordt naar gestreefd om ook de oorsprong van de (Ambt-)Vollenhoofse geslachten te achterhalen.
Via Graftombe zijn de data van alle personen op de graven op de begraafplaats Heetveld (Sint Jansklooster) gecontroleerd en zonodig de data aangevuld.
Via Afscheid.nl zijn ook veel gegevens van overleden personen uit Vollenhove bijgewerkt.


Het dorp Beulake (Beulacke, Bodelaecken) is  eind 18-de eeuw langzamerhand verzwolgen door het water ten gevolge van de voortgaande verveningen en de stormvloeden, die de stukken land tussen de afgegraven gedeelten wegsloegen,waardoor de meren Beulaker Wiede en de Belter Wiede zijn ontstaan.
De NG Kerk van Beulake is opgehouden in 1776. Tot 1776 bestaan er DTB boeken van de NG Kerk Beulake. Het doopboek en het ondertrouwregister van de NG Kerk Beulake zijn in z’n geheel verwerkt in dit bestand.
Er zijn veel gezinnen uit Wanneperveen toegevoegd. Het gaat hier om personen met namen die ook veel in (Ambt-)Vollenhove voorkomen zoals Slot, Stam, Klaver, Lok en de Goede.

 

Op internet is nog een andere gezinsreconstructie te vinden op www.windgenealogie.org, die voor deze publicatie ook als hulpmiddel is gebruikt, maar waarvan de gegevens alleen zij gebruikt om de ze in de DTB boeken  te kunnen vinden voor verificatie.


Aantal namen:
  1e versie 14-09-2010: 24.347
10e versie 26-07-2012: 28.855
20e versie 22-08-2014: 45.161

24e versie 19-05-2015: 50.000!!

30e versie  07-03-2016  53.886

37e versie  02-03-2017  60.000!!

40e versie  19-10-2017  62.519
 

50e versie  15-09-2019  65.365


55e versie  04-04-2020  66.522
60e versie  14-10-2020  66.848

65e versie  23-01-2021  67.537

70e versie  22-05-2021  68.510
71e versie  27-07-2021  68.647

72e versie  15-09-2021  68.686
73e versie  13-10-2021  68.733
74e versie  27-11-2021  68.844
75e versie  01-12-2021  68.849

 

Laatste aanpassingen

Aanpassingen in 75e versie:

In deze versie zijn verschillende inconsistenties (meestal tikfoutjes)  uit het bestand gehaald. Blij met het feit dat zoveel mensen informatie geven, zodat het bestand zo goed mogelijk wordt weergegeven.

Doorgegaan met het aanvullen met de geboortedata van personen waar tot nu toe een “ongeveer”-datum stond, die kwam uit de leeftijd bij het huwelijk. Het betreft hier vooral de personen die buiten Vollenhove geboren zijn.
Geboortedata na 1912 zijn niet gepubliceerd. Daarom begonnen met de geboortedata in 1912 en zo verder terug. Ben nu toe aan 1839. Geboortedata uit buitenland vinden is voor mij problematisch.
Geregeld wordt er ook contact gezocht om aanvullingen of correcties door te geven. Dit is prettig dat dat vrij vaak gebeurd. Het helpt om de foutjes eruit te halen en een getrouw mogelijk bestand te krijgen.

 

Doorlopende aanpassingen:
In maart en april 2011 zijn de kopieën van de trouwboeken van de NG Kerk te Vollenhove online gekomen op de site "Van papier naar digitaal". Met behulp van deze publicatie is er een begin gemaakt om vooral de oude families vanaf 1600 te controleren en samen te stellen.
Van verschillende oude families is nagegaan wanneer de achternaam voor het eerst gebruikt werd in de DTB-boeken. Zonodig is de achternaam verwijderd of aangevuld.
Vanaf de 7e versie zijn veel families uit Schokland opgenomen die naar Vollenhove zijn gekomen in verband met de gedwongen ontruiming van het eiland in 1859. Zoveel als mogelijk zijn ook alle voorouders van deze families toegevoegd. De informatie van de Schokker families is voor een groot deel ontleend aan het boek "Het product Nico Kwakman" van Alice Garritsen, 2008 en in mindere mate van het boek "Schokland verlaten" van Bruno Klappe & Wim Veer, 2009.
Bij verschillende huwelijken is de originele inschrijving in het trouwregister van de kerk als afbeelding opgenomen.
Er zal worden doorgegaan met het nagaan van de oude trouwboeken van de NG kerk Vollenhove tussen 1600 en 1650 (van 1630-1685 is verwerkt; trouwboeken van 1685-1795 helaas verdwenen)


Index op familienamen
Vandaag in het verleden


Andere publicaties van Guus Nijhuis

Bekijk de complete lijst van genealogische publicaties van Guus NijhuisCollecties

Deze publicatie is onderdeel van de volgende collectie(s):

Logo Genealogie Online collectie Bevolkings­reconstructiesBevolkings­reconstructies

Publicaties die bevolkingsreconstructies van families en inwoners van een bepaalde plaats of regio weergeven.

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!