généalogieonline

Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove en Beulake

Photo de Guus Nijhuis

La publication Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove en Beulake est composée par (contacter l'auteur). L'ensemble de données se compose de 68 510 personnes , pour cause de vie privée les détails de 6 161 personnes ne sont pas publiés. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources.


 

 

Beschrijving van het bestand van de Gezinsreconstructies van

(Ambt-)Vollenhove en Beulake

 

N.B. Er is in grote mate gebruik gemaakt van voornamen aangevuld met patroniemen!! Dus Jan Rook als zoon van Klaas Rook wordt vermeld als Jan Klaasen Rook.

Het bestand (versie 22-5-2021) bestaat uit gereconstrueerde families uit Vollenhove en Ambt-Vollenhove en Beulake.

Het begon in 1975 en is in 46 jaar 68.510 personen gegroeid.  Er worden minder personen getoond omdat personen die in leven zijn of waarvan ik niet weet of ze nog leven, niet gepubliceerd worden.  De connecties naar buiten zijn ook zoveel mogelijk opgenomen.  Het bestand bevat ook veel families uit de omliggende gemeenten zoals Zwartsluis,  Blokzijl, Wanneperveen,  Steenwijkerwold, Oldemarkt,  Blankenham, Muggebeet, Kalenberg, Giethoorn etc.

De informatie is verzameld uit WieWasWie (Genlias), de doopboeken en de trouwboeken van de Nederduits Geref. Kerk in Vollenhove en Beulake, de ledenboeken van de Gereformeerde Kerk A te Kadoelen (Ambt Vollenhove), het boek "Het Vollenhoofs geslacht van der Linde", het Ten Napel-boek "Niet allemaal klompen uit een stam", bevolkingsregister Steenwijkerland, aangevuld met informatie uit velerlei bronnen op internet. Alle geboorte-akten van Ambt Vollenhove en Vollenhove die te vinden zijn in Familysearch zijn verwerkt. Tegelijkertijd zijn via WieWasWie de gezinnen van de ouders van de personen uit die geboorte-akten aangevuld met informatie over alle kinderen (levenloos, jong en oud, getrouwd buiten (Ambt-)Vollenhove).
De bevolkingsregisters van 1925-1939 van Stad Vollenhove en van 1931-1939 van Ambt Vollenhove zijn in z’n geheel verwerkt met alle gezinnen uit die tijd.
Ook zijn de originele ondertrouwakten van de NG Kerk Vollenhove verwerkt van 1631-1685. Daarbij zijn de kinderen uit die huwelijken overgenomen uit de doopboeken. De doopboeken van de NG Kerk Vollenhove zijn compleet verwerkt van 1619-1811; dat zijn alle beschikbare doopinschrijvingen vóór 1812. Er wordt naar gestreefd om ook de oorsprong van de (Ambt-)Vollenhoofse geslachten te achterhalen.
Via Graftombe zijn de data van alle personen op de graven op de begraafplaats Heetveld (Sint Jansklooster) gecontroleerd en zonodig de data aangevuld.
Via Afscheid.nl zijn ook veel gegevens van overleden personen uit Vollenhove bijgewerkt.


Het dorp Beulake (Beulacke, Bodelaecken) is  eind 18-de eeuw langzamerhand verzwolgen door het water ten gevolge van de voortgaande verveningen en de stormvloeden, die de stukken land tussen de afgegraven gedeelten wegsloegen,waardoor de meren Beulaker Wiede en de Belter Wiede zijn ontstaan.
De NG Kerk van Beulake is opgehouden in 1776. Tot 1776 bestaan er DTB boeken van de NG Kerk Beulake. Het doopboek en het ondertrouwregister van de NG Kerk Beulake zijn in z’n geheel verwerkt in dit bestand.
Er zijn veel gezinnen uit Wanneperveen toegevoegd. Het gaat hier om personen met namen die ook veel in (Ambt-)Vollenhove voorkomen zoals Slot, Stam, Klaver, Lok en de Goede.

 

Op internet is nog een andere gezinsreconstructie te vinden op www.windgenealogie.org, die voor deze publicatie ook als hulpmiddel is gebruikt, maar waarvan de gegevens alleen zij gebruikt om de ze in de DTB boeken  te kunnen vinden voor verificatie.


Aantal namen:
  1e versie 14-09-2010: 24.347
10e versie 26-07-2012: 28.855
20e versie 22-08-2014: 45.161

24e versie 19-05-2015: 50.000!!

30e versie  07-03-2016  53.886

37e versie  02-03-2017  60.000!!

40e versie  19-10-2017  62.519
 

50e versie  15-09-2019  65.365


55e versie  04-04-2020  66.522
60e versie  14-10-2020  66.848

65e versie  23-01-2021  67.537

66e versie  26-01-2021  67.589

67e versie  03-03-2021  67.749

68e versie  02-04-2021  67.942

69e versie  30-04-2021  68.428

70e versie  22-05-2021  68.510

 

 

Laatste aanpassingen

Aanpassingen in 70e versie:

In deze versie zijn de adressen togevoegd van de Schokkers die in 1859 Schokland moesten ontruimen en naar Vollehove kwamen.  Een mooie hulp hierbij was het meinummer 2021 van het “Schokker Erf” samen met de bevolkingsregisters van Vollenhove.

Doorgegaan met het aanvullen met de geboortedata van personen waar tot nu toe een “ongeveer”-datum stond, die kwam uit de leeftijd bij het huwelijk. Het betreft hier vooral de personen die buiten Vollenhove geboren zijn.
Geboortedata na 1912 zijn niet gepubliceerd. Daarom begonnen met de geboortedata in 1912 en zo verder terug. Ben nu bezig met 1859. Geboortedata uit buitenland vinden is voor mij problematisch.
Geregeld wordt er ook contact gezocht om aanvullingen of correcties door te geven. Dit is prettig dat dat vrij vaak gebeurd. Het helpt om de foutjes eruit te halen en een getrouw mogelijk bestand te krijgen.

 

Doorlopende aanpassingen:
In maart en april 2011 zijn de kopieën van de trouwboeken van de NG Kerk te Vollenhove online gekomen op de site "Van papier naar digitaal". Met behulp van deze publicatie is er een begin gemaakt om vooral de oude families vanaf 1600 te controleren en samen te stellen.
Van verschillende oude families is nagegaan wanneer de achternaam voor het eerst gebruikt werd in de DTB-boeken. Zonodig is de achternaam verwijderd of aangevuld.
Vanaf de 7e versie zijn veel families uit Schokland opgenomen die naar Vollenhove zijn gekomen in verband met de gedwongen ontruiming van het eiland in 1859. Zoveel als mogelijk zijn ook alle voorouders van deze families toegevoegd. De informatie van de Schokker families is voor een groot deel ontleend aan het boek "Het product Nico Kwakman" van Alice Garritsen, 2008 en in mindere mate van het boek "Schokland verlaten" van Bruno Klappe & Wim Veer, 2009.
Bij verschillende huwelijken is de originele inschrijving in het trouwregister van de kerk als afbeelding opgenomen.
Er zal worden doorgegaan met het nagaan van de oude trouwboeken van de NG kerk Vollenhove tussen 1600 en 1650 (van 1630-1685 is verwerkt; trouwboeken van 1685-1795 helaas verdwenen)


Index de noms de famille
Aujourd'hui dans le passé


Autres publications par Guus Nijhuis

Voir la liste complète des publicaties généalogique en Guus NijhuisCollections

Cette publication fait partie des collections suivantes:

Logo Genealogie Online collectie Reconstructions de populationReconstructions de population

Publications qui représentent des reconstitutions de population et d'habitants d'un lieu ou d'une région en particulier.

Essayez ce service sans engagement

plus de 7 500 généalogistes vous précédée!