genealogieonline

Koek en enkele aanverwante families » Frederik Gerhard Cromhoff

Persoonlijke gegevens Frederik Gerhard Cromhoff 

Bronnen 1, 2, 3Bron 4

Verwantschap Frederik Gerhard Cromhoff


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Frederik Gerhard Cromhoff

Frederik Gerhard Cromhoff
± 1799-1887

1824

Gezin van Frederik Gerhard Cromhoff

Hij is getrouwd met Catharina Elderink op 9 september 1824 te Enschede.Bronnen 5, 3

Kind(eren):

  1. Hendrika Cromhoff  1834-1921 


Notities bij Frederik Gerhard Cromhoff


1824, 19 sep., huwelijksacte: 'Op heden den negentienden der maand September des jaars een duizend achthonderd vier en twintig, des voormiddags te elf uren, compareerden voor ons Hendrik ter Kuile, Burgemeester der Stad Enschede, Provincie Overijssel, bij absentie van den Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Staat, geassisteerd door Antony Warnaars, Secretaris, Frederik Gerhard Cromhoff, oud vier en twintig jaren volgens Extract uit het Doopboek, Fabrikeur, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van wijlen Gerrit Cromhoff, in leven Fabrikeur, alhier gewoond hebbende en overleden blijkens Extract uit het register der overlijdings-Acten, en van Hendrika ter Meulen, zonder beroep, alhier woonachtig, hierbij tgegenwoordig, Hem assisterende en hare toestemming tot dit Huwelijk gevende; Hebbende de Comparant voldaan aan de Nationale Militie luid Certifikaat - en Catharina Elderink, oud negen en twintig jaren volgens extract uit het Doop-boek, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige Dochter van Joost Maurits Elderink, Fabrikeur, ter dezer Stede woonachtig, hier bij tegenwoordig en zijne tot dit Huwelijk toestemming gevende, en van wijlen Johanna ter Kuile, in leven zonder beroep, te Enschede gewoond hebbende en aldaar overleden blijkens extract uit het Dood-boek - Zijnde de voorzeide stukken ingevolge de wet geparapheerd en aan het Dubbel van dit Register geannexeerd.
dewelke ons verzochten, om tot bevestiging van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan, voor de Hoofddeur vanm het Gemeente Huis alhier, op Zondag den negen en twitigsten der maand Augustus en Zondag den vijfden der maand September een duizend achthonderd vier en twintig, des voormiddags te elf uren, blijkens het Register der Acten van Huwelijks afkondigingen van deze Gemeente.
Geen hinder of opspraak tegen voorschreven Huwelijk ons beteekend zijnde, zoo is het, dat wij, regt doende aan derzelver verzoek, nu hun alle voorschreven stukken, mitsgaders het zesde Hoofddeel van het Burgelijk Wetboek over Huwelijken, te hebben voorgelezen, dezelve hebben gevraagd, of zij malkander alzoo voor Man en Vrouw aannamen; ieder afzonderlijk hiertoe zijne toestemming gegeven hebbende, verklaren wij, in naam der wet, dat Frederik Gerhard Cromhoff en Catharina Elderink door het Huwelijk zijn vereenigd.
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Coenraad ter Kuile, oud drie en veertig jaren, Fabrikeur, Hermannus Cromhoff, oud drie en dertig jaren, Fabrikeur, Engbert ter Kuile Pieters Zoon, oud zes en twintig jaren, Fabrikeur, Engelbert Elderink, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, wonende alle alhier, zijnde de eerste getuige volle Oom van de Contraktante, de tweede volle broeder des Contraktants, de derde aangehuwde Broeder des Contraktants en volle Neef van de Contractante.- En hebben de Contraktanten, de Moeder van den Contraktant, de Vader der Contraktante en de Getuigen, deze Akte, na te zijn voorgelezen, nevens ons en de Secretaris onderteekend.
F.G. Cromhoff C. ter Kuile Hendrik ter Kuile
C. Elderink H. Cromhoff
Ha. Termeulen E. ter Kuile Pz. A. Warnaars
J.M. Elderink E. Elderink'

1848: erft 'Het Wooldrik'
Het Wooldrik wordt vergroot door de aankoop van erve Schouwink
1873 aankoop van erve 't Hofstede, ook dit wordt bij Het Wooldrik gevoegd.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Frederik Gerhard Cromhoff?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Book, Dr. A. Benthem Gz.
  2. Book, Zwanet Klomp-Kamphuis e.a.
  3. Huwelijksakte Frederik Gerhard Cromhoff X Catharina Elderink (Vital Record)
  4. Book, G.J. ter Kuile sr. & jr.
  5. Book, Dr. A. Benthem Gz.
  6. Book, G.J. ter Kuile sr. & jr.

Tijdbalk Frederik Gerhard Cromhoff

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Cromhoff

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Cromhoff.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Cromhoff.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Cromhoff (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 9 september 1824)


    

Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!

   Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?