généalogieonline

Stamboom Vennik » Jacop Jansz (Jacob) van Scoer

Données personnelles Jacop Jansz (Jacob) van Scoer 


Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Ancêtres (et descendants) de Jacop Jansz van Scoer


Famille de Jacop Jansz (Jacob) van Scoer

Il est marié avec Baertgen.

http://www.mijnstambomen.nl/verschoor.htm

Jacop van Scoer behoorde ca. 1460 tot de 'ghemeenen bueren' van Ridderkerk, die 1/3 deel van de kosten opbrachten voor de bouw van de kerk; in 1461 was Jacob van Scoer 'waarsman' of penningmr. van de polder Oud-Reijerwaard; in de polderrekeningen van Nieuw-Reijerwaard wordt Jacob van Schoer vermm. in de periode 1464-1479, waarvan slechts eenmaal met patroniem (in 1471); 1464/1465 verm. onder de uitgaven: "Ith. Jacop va(n) Scoer" (Rek. Nw-Reijerw., Hoogheemr. IJsselm., O/N-Reijerw. 38/21, fol. 2v.); 1471/1472: verm. onder de uitgaven: "Ith. Jacop Jansz. van Schoer va(n) Willaerts weteringhe te maken" (Rek. Nw-Reijerw.; Hoogheemr. IJsselm, O/N-Reijerw. 38/28, fol. 2v.); 1475/1476: verm. onder de uitgaven: "Ith. ghegeve(n) Jacop van Schoer van XIJ lib. roesels elc lib. een lelyplac daer men die koker vander moeien mede ghesmaert heeft" (Rek. Nw-Reijerw., Hoogheemr. IJsselm., O/N-Reijerw. 38/32, fol. 5v.); 1478/1479: verm. onder de uitgaven: "Ith. gegh(even) Jacop van Schoer van dat voirscr(even) riet an die molen te voeren' (Rek. Nw-Reijerw.; Hoogheemr. IJsselm. O/N-Reijerw. 38/35, fol. 6v.); 1479/1480: verm. onder de uitgaven: "Ith. ghegeve(n) Jacop van Schoer van Willaertsdiicgen dit jaer dicht te houwen dattet niet over en liep'; "Ith. ghegeve(n) Jacop van Schoer va(n) drie vijmen rijs te houwen anden Hordiick en(de) tot Bolnesse te voeren' (Rek. Nw-Reijerw., Hoogheemr. IJsselm., O/N-Reijerw. 38/36, fol. 2 en 9)

Enfant(s):

  1. Dierick Jacobsz van Scoor  ± 1440-1498 


Notes par Jacop Jansz (Jacob) van Scoer

Jacop van Scoer behoort omstreeks 1460, volgens een acte van aanbesteding van het maken van de kerk in Ridderkerk, tot de zevenentwintig gemene buren die zich gezamenlijk garant stellen voor een derde van de kosten. Wordt in 1461 vermeld als waardsman van de polder Oud Reijerwaard, waar tezelfder tijd ook een Aart van Goer heemraad is.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Jacop Jansz (Jacob) van Scoer?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Jacop Jansz (Jacob) van Scoer

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Symboles utilisés: grootouders grand-parentsouders parentsbroers-zussen frères/soeurskinderen enfants
Faites glisser le calendrier pour reculer ou avancer dans le temps (ou utilisez les touches l et r). Cliquez sur le nom pour plus d'information.

Sur le nom de famille Van Scoer


    

La publication Stamboom Vennik est composée par (contacter l'auteur).