généalogieonline

Stamboom Van Beveren uit Wassenaer

Photo de André van Beveren

La publication Stamboom Van Beveren uit Wassenaer est composée par (contacter l'auteur). L'ensemble de données se compose de 4 923 personnes , pour cause de vie privée les détails de 564 personnes ne sont pas publiés. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources.


Bij het samenstellen van mijn stamboom ben ik bijzondere dank verschuldigd aan broers van mijn vader welke de eerste onderzoeken hebben gedaan. Daarnaast mocht ik veel gegevens ontvangen van G.J. van Beveren uit Den Haag. Zijn aanvullingen zijn van onschatbare waarde voor de stamboom, want bij later onderzoek bleken de gegevens correct te zijn. Helaas is de afkomst van de tot dusverre stamvader niet volledig duidelijk waardoor zijn afkomst niet aantoonbaar is. Velen die ook deze familienaam onderzoeken koppelen namelijk heel gemakkelijk verschillende 'van Beveren' families aan elkaar, en wekken daardoor de indruk van belangrijke geslachten afkomstig te zijn. Dat moet eerst maar eens bewezen worden, is mijn stelling. Daarom ben ik nog op zoek naar meer gegevens van mijn voorvader Dirk van Beveren, die rond 1700 diverse kinderen liet dopen in Wassenaar.


Index de noms de famille
Aujourd'hui dans le passé


Autre publication de André van Beveren
Essayez ce service sans engagement

plus de 7 500 généalogistes vous précédée!