généalogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Johan Dionijszn van Dilsen (1558-< 1604)

Données personnelles Johan Dionijszn van Dilsen 


Ancêtres (et descendants) de Johan Dionijszn van Dilsen


Famille de Johan Dionijszn van Dilsen

Waarschuwing Attention: Femme (Elisabeth Martel) est aussi son cousin.

Il est marié avec Elisabeth Martel.

.


Enfant(s):

  1. Christiaen Jansz. van Dilsen  ± 1578-???? 
  2. Jan 'de jonge' van Dilsen  ????-< 1604


Notes par Johan Dionijszn van Dilsen

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=236009&kid=2147&pagina=tekstpagina

II. Johan van Dilsen Dionijsz., geboren ca. 1552, wijnkoopman, overleden vóór 19 aug. 1604, trouwde Elisabeth Martel(s), overleden vóór 19 aug. 1604 (zie M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht [Dordrecht 1677], deel II, p. 1237)

ORA Dordrecht inv. 737, f. 104: verklaring op 21 juni 1583 afgelegd door Jan van Dilsen, ongeveer 31 jaar oud, op verzoek van Gerit van Dalen, wijnkoper en burger van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 738, f. 131: verklaring op 8 mrt. 1585 afgelegd door Jan van Dilsen, ongeveer 32 jaar oud, op verzoek van Gillis Rees, Wijnant Jansz., Jacob Govertsz., Jan van Hasselt van Venlo en Jan Mathijsz. van Venlo.

ORA Dordrecht inv. 741, f. 142v: verklaring dd 2 okt. 1590 door Jan van Dilsen, wijnkoopman te Dordrecht, ongeveer 38 jaar oud, op verzoek van Jan Plouch, als echtgenoot van de weduwe van Jan Steenkens.

ORA Dordrecht inv. 899, akte dd 19 aug. 1604: op verzoek van Corstiaen van Dilssen, zoon van Jan van Dilssen, verwekt bij Lijsbeth Martels en Willem van Dilssen, als oom en voogd van de onmondige weeskinderen van voornoemde Jan van Dilssen en Lijsbeth Martels, verklaren Jan Jacobsz., burger van Dordrecht, 35 jaar oud en Michiel Jansz., inwoner van Dordrecht, 22 jaar oud, dat zij Jan van Dilssen en Lijsbeth Martelsdr. goed gekend hebben, dat zij bij elkaar tijdens hun huwelijk onder meer een zoon verwekt hebben, genaamd Jan van Dilssen de jonge, die onlangs op reis, komende uit Oost-Indië, overleden is en dat derhalve Corstiaen van Dilssen en zijn broers en zusters erfgenamen zijn van voornoemde Jan van Dilssen, hun overleden broer.

Kinderen (volgorde onzeker):

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Johan Dionijszn van Dilsen?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Johan Dionijszn van Dilsen

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Dilsen

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Dilsen.
  • Afficher des informations sur Dilsen sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Dilsen.