genealogyonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Johan Dionijszn van Dilsen (1558-< 1604)

Personal data Johan Dionijszn van Dilsen 


Ancestors (and descendant) of Johan Dionijszn van Dilsen


Household of Johan Dionijszn van Dilsen

Waarschuwing Attention: Wife (Elisabeth Martel) is also his cousin.

He is married to Elisabeth Martel.

.


Child(ren):

  1. Christiaen Jansz. van Dilsen  ± 1578-???? 
  2. Jan 'de jonge' van Dilsen  ????-< 1604


Notes about Johan Dionijszn van Dilsen

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=236009&kid=2147&pagina=tekstpagina

II. Johan van Dilsen Dionijsz., geboren ca. 1552, wijnkoopman, overleden vóór 19 aug. 1604, trouwde Elisabeth Martel(s), overleden vóór 19 aug. 1604 (zie M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht [Dordrecht 1677], deel II, p. 1237)

ORA Dordrecht inv. 737, f. 104: verklaring op 21 juni 1583 afgelegd door Jan van Dilsen, ongeveer 31 jaar oud, op verzoek van Gerit van Dalen, wijnkoper en burger van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 738, f. 131: verklaring op 8 mrt. 1585 afgelegd door Jan van Dilsen, ongeveer 32 jaar oud, op verzoek van Gillis Rees, Wijnant Jansz., Jacob Govertsz., Jan van Hasselt van Venlo en Jan Mathijsz. van Venlo.

ORA Dordrecht inv. 741, f. 142v: verklaring dd 2 okt. 1590 door Jan van Dilsen, wijnkoopman te Dordrecht, ongeveer 38 jaar oud, op verzoek van Jan Plouch, als echtgenoot van de weduwe van Jan Steenkens.

ORA Dordrecht inv. 899, akte dd 19 aug. 1604: op verzoek van Corstiaen van Dilssen, zoon van Jan van Dilssen, verwekt bij Lijsbeth Martels en Willem van Dilssen, als oom en voogd van de onmondige weeskinderen van voornoemde Jan van Dilssen en Lijsbeth Martels, verklaren Jan Jacobsz., burger van Dordrecht, 35 jaar oud en Michiel Jansz., inwoner van Dordrecht, 22 jaar oud, dat zij Jan van Dilssen en Lijsbeth Martelsdr. goed gekend hebben, dat zij bij elkaar tijdens hun huwelijk onder meer een zoon verwekt hebben, genaamd Jan van Dilssen de jonge, die onlangs op reis, komende uit Oost-Indië, overleden is en dat derhalve Corstiaen van Dilssen en zijn broers en zusters erfgenamen zijn van voornoemde Jan van Dilssen, hun overleden broer.

Kinderen (volgorde onzeker):

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Johan Dionijszn van Dilsen?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Johan Dionijszn van Dilsen

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Dilsen

  • View the information that Genealogie Online has about the surname Dilsen.
  • Check the information Open Archives has about Dilsen.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Dilsen.