genealogieonline

Familie Van Eijk tak Den Haag en Rotterdam

Foto van R. Schuurmans

De publicatie Familie Van Eijk tak Den Haag en Rotterdam is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 771 personen. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


De zoektocht naar mijn voorouders van moeders(Van Eijk)zijde leverde veel informatie op van naamgenoten waarvan de relatie met de eigen familie (nog) niet kan worden vastgesteld. Deze "bijvangst" heeft dusdanige proporties aangenomen dat publicatie ervan interessant kan zijn voor mede amateur-genealogen. Op deze site publiceer ik alleen de grot(re) takken van de verschillende families Van Eijk. De verzamelde informatie is nagenoeg alleen het resultaat van deskresearch, waarbij vooral gebruik is gemaakt van de digitalisering van veel archieven en van publicaties van anderen op sites als Genealogie Online en Geneanet. Verder leidde het gebruik van een bekende zoekmachine tot extra informatie. Voor de Haagse tak van de familie Van Eijk heb ik daarnaast, in het bijzonder voor de oudste generaties, gebruik mogen maken van het onderzoekswerk van Joke van Gorcum. Veel meer informatie over haar stamboom vind u op haar website: www.vangorcumstamboom.nl. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de gegevens die betrekking hebben op de periode voor ca 1670 voorlopig van aard zijn; de juistheid ervan moet nog worden vastgesteld. Aanvullingen en correcties zijn van harte welkom.

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!