genealogyonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Wydt Wierdts Lieuma (± 1565-????)

Personal data Wydt Wierdts Lieuma 


Ancestors (and descendant) of Wydt Wierdts Lieuma

Wierdt Wygers Lieuma
± 1539-> 1581

Wydt Wierdts Lieuma
± 1565-????

(1) ± 1590

Trijn Pieters
± 1570-< 1605

Macke Wijds Lieuma
± 1604-< 1658
(2) ± 1605

Steventie Luitiensdr
± 1570-< 1595

Reintie Wydts Lieuma
± 1610-> 1648
Tiaerdt Wytses Lieuma
± 1610-> 1648

Household of Wydt Wierdts Lieuma

(1) He is married to Trijn Pieters.

They got married about 1590 at Achtkarspelen, Friesland, Nederland.


Child(ren):

 1. Gryetie Wytsesdr Lieuma  ????-> 1655
 2. Jan Wytses Lieuma  
 3. Pier Wytses Lieuma  
 4. Taets Wytsedr Lieuma  ????-> 1647
 5. Macke Wijds Lieuma  ± 1604-< 1658 


(2) He is married to Steventie Luitiensdr.

They got married about 1605 at Achtkarspelen, Friesland, Nederland.

Gebaseerd op een akte van 13 januari 1648 waarin Steventie Luitiensdr genoemd wordt als de bestemoeder (grootmoeder) van Eelck Jurriens de dochter van Jurien Jelsma en Trijntje Lieuma, zal zij de tweede echtegenote van Wydt Wierdts geweest zijn en niet de eerste zoals in sommige genealogiën wordt vermeld.
Het is ook meer in lijn met het feit dat ze haar dochter Trijntje heeft genoemd, naar de eerste echtgenote van Wierdt.

Child(ren):

 1. Trijntie Wijdts Lieuma  ± 1607-< 1645
 2. Geeltie Wyds Lieuma  ± 1610-1678
 3. Reintie Wydts Lieuma  ± 1610-> 1648
 4. Tiaerdt Wytses Lieuma  ± 1610-> 1648


Notes about Wydt Wierdts Lieuma

RECESBOEKEN
Aktedatum: 24-02-1645
Curator: Harmen Jelles in plaats van Wyd Lieuma
Kind: Eelck Jurriens
Moeder: Trijntie Lieuma
Vader: Jurrien Jelsma
---
----------

RECESBOEKEN
Aktedatum: 13-01-1648

Curator: Tiaerdt Wytses
Onder curatele: Eelck Juriens
Vader: Wijlen Jurien Jelsma
Moeder: Wijlen Trijntie Lieuma vaders eerste vrouw
Bestemoeder ten verzoeke van Steventie Luitiens
Stiefmoeder: Reintie Lieuma
---
Opmerking: De curator is vaak familie, dus mogelijk is Tiaerdt een broer van Trijntie en dus ook een zoon van Wydt Wierdts. Hij zal eerder een zoon van Steventie zijn dan van de eerste vrouw van Wydt, Trijntie Pieters.
Opmerking: De stiefmoeder, Reintie Lieuma, is waarschijnlijk een zus van Trijntie en dus ook een dochter van Wydt Wierdts. Reintie zal dan eerder een dochter van Steventie zijn dan van de eerste vrouw van Wydt, Trijntie Pieters.
---
----------

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Wydt Wierdts Lieuma?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Wydt Wierdts Lieuma

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Lieuma

 • View the information that Genealogie Online has about the surname Lieuma.
 • Check the information Open Archives has about Lieuma.
 • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Lieuma.

    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Hedwich de Vries, "Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wierd-jans-kooistra/I857.php : accessed August 4, 2021), "Wydt Wierdts Lieuma (± 1565-????)".