généalogieonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Wydt Wierdts Lieuma (± 1565-????)

Données personnelles Wydt Wierdts Lieuma 


Ancêtres (et descendants) de Wydt Wierdts Lieuma

Wierdt Wygers Lieuma
± 1539-> 1581

Wydt Wierdts Lieuma
± 1565-????

(1) ± 1590

Trijn Pieters
± 1570-< 1605

Macke Wijds Lieuma
± 1604-< 1658
(2) ± 1605

Steventie Luitiensdr
± 1570-< 1595

Reintie Wydts Lieuma
± 1610-> 1648
Tiaerdt Wytses Lieuma
± 1610-> 1648

Famille de Wydt Wierdts Lieuma

(1) Il est marié avec Trijn Pieters.

Ils se sont mariés environ 1590 à Achtkarspelen, Friesland, Nederland.


Enfant(s):

 1. Gryetie Wytsesdr Lieuma  ????-> 1655
 2. Jan Wytses Lieuma  
 3. Pier Wytses Lieuma  
 4. Taets Wytsedr Lieuma  ????-> 1647
 5. Macke Wijds Lieuma  ± 1604-< 1658 


(2) Il est marié avec Steventie Luitiensdr.

Ils se sont mariés environ 1605 à Achtkarspelen, Friesland, Nederland.

Gebaseerd op een akte van 13 januari 1648 waarin Steventie Luitiensdr genoemd wordt als de bestemoeder (grootmoeder) van Eelck Jurriens de dochter van Jurien Jelsma en Trijntje Lieuma, zal zij de tweede echtegenote van Wydt Wierdts geweest zijn en niet de eerste zoals in sommige genealogiën wordt vermeld.
Het is ook meer in lijn met het feit dat ze haar dochter Trijntje heeft genoemd, naar de eerste echtgenote van Wierdt.

Enfant(s):

 1. Trijntie Wijdts Lieuma  ± 1607-< 1645
 2. Geeltie Wyds Lieuma  ± 1610-1678
 3. Reintie Wydts Lieuma  ± 1610-> 1648
 4. Tiaerdt Wytses Lieuma  ± 1610-> 1648


Notes par Wydt Wierdts Lieuma

RECESBOEKEN
Aktedatum: 24-02-1645
Curator: Harmen Jelles in plaats van Wyd Lieuma
Kind: Eelck Jurriens
Moeder: Trijntie Lieuma
Vader: Jurrien Jelsma
---
----------

RECESBOEKEN
Aktedatum: 13-01-1648

Curator: Tiaerdt Wytses
Onder curatele: Eelck Juriens
Vader: Wijlen Jurien Jelsma
Moeder: Wijlen Trijntie Lieuma vaders eerste vrouw
Bestemoeder ten verzoeke van Steventie Luitiens
Stiefmoeder: Reintie Lieuma
---
Opmerking: De curator is vaak familie, dus mogelijk is Tiaerdt een broer van Trijntie en dus ook een zoon van Wydt Wierdts. Hij zal eerder een zoon van Steventie zijn dan van de eerste vrouw van Wydt, Trijntie Pieters.
Opmerking: De stiefmoeder, Reintie Lieuma, is waarschijnlijk een zus van Trijntie en dus ook een dochter van Wydt Wierdts. Reintie zal dan eerder een dochter van Steventie zijn dan van de eerste vrouw van Wydt, Trijntie Pieters.
---
----------

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Wydt Wierdts Lieuma?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Wydt Wierdts Lieuma

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Lieuma

 • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Lieuma.
 • Afficher des informations sur Lieuma sur le site Archives Ouvertes.
 • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Lieuma.

    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Hedwich de Vries, "Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wierd-jans-kooistra/I857.php : consultée 21 septembre 2021), "Wydt Wierdts Lieuma (± 1565-????)".