genealogieonline

Stamboom Lars Werner » Willem van Den Boogert

Personal data Willem van Den Boogert 


Household of Willem van Den Boogert

He is married to Maria Takken on May 1, 1779 at Leersum (Utrecht, The Netherlands), he was 30 years old.

Child(ren):

 1. Hermanus van Den Boogert  1779-1864 
 2. Elisabeth van Den Boogert  1780-< 1842 
 3. Adriana van Den Boogert  1782-< 1787
 4. Willem van Den Boogert  1783-< 1792
 5. Cornelis van Den Boogert  1785-????
 6. Adriana van Den Boogert  1787-< 1791
 7. Adriaan van Den Boogert  1788-????
 8. Willemijntje van Den Boogert  1789-1875
 9. Adriana van Den Boogert  1791-1867 
 10. Willem van Den Boogert  1792-< 1798
 11. Johannes van Den Boogert  1793-????
 12. Anna van Den Boogert  1796-1877 
 13. Willem van Den Boogert  1798-1868 


Notes by Willem van Den Boogert


BRON: NH doopboek van Leersum
Op 03-03-1749 is gedoopt: Willem
De vader is: Harmanus van de Bogaard
De moeder is: Arriaantje Aarts van Lokhorst

Bron: NH-records Leersum - 26-12-1776 op belijdenis Willem van den BOGAARD

BRON: NH trouwboek van Leersum
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw: 01-05-1779
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Willem van de Bogaard
Geboren te: Leersum
Wonende te:
Vrouw: Maria Takken
Geboren te: Middachtersteeg
Wonende te: Leersum

Archieflocatie: Utrecht; Toegangnr: 281; Inventarisnr: 236; Gemeente: Leersum; Soort akte: Huwelijksakte; Nummer: 4; Datum: 19-06-1812.
Married in Leersum 19.6.1812 Dirk TAKKEN, 27 years old, smidsknecht, born in De Bilt and living in Leersum, son of Hendrik TAKKEN, smidsbaas en of Gerrigje VAN BARNEVELD, living in Leersum and Gerritje LAGERWEIJ, 22 years old, dienstmaagd, born in Amerongen, living in Leersum, daughter of the late Antonie LAGERWEIJ, farmer, living and died in Woudenberg and of the late Geertruij NAVIS, died in Amerongen. Witnesses: Cornelis OORCEM , schoenmaker, 61 years old, Willem VAN DEN BOOGERT, wagenmaker, 63 years old, Cornelis STEENBEEK, landbouwer 56, yaers old and Tijmen VAN ALEWIJK, bakker, 49 years old, all living in Leersum.
Willem VAN DEN BOOGERT is een aangetrouwde oom van Dirk TAKKEN , born and living in Leersum, son of Willem VAN DEN BOGERT, wagenmaker , present and of Maria TAKKE, his housewife, both living in Leersum and Wilhelmina RIKSEN, 25 years old, dienstmeid , born and living in Hoevelaken, daughter of Rik TOONEN , 'gewezen bouwman' and Stijntje HARMSE, both deceased, when alive living in Hoevelaken. Witnesses: Peter VAN DER KIEFT, 59 years old, schoolmeester , Ernst FONTEIN, 35 years old, smitsknecht en Jan FONTEIN, 32 years old, all three living in Hoevelaken.

Huwelijksacte Amerongen, nr. 8, d.d. 27.5.1813.
Huwelijk tussen Adriana VAN DEN BOGAARD, geboren 1791 in Leersum, dochter van Willem VAN DEN BOGAARD en Maria TAK en Wijnand VAN INGEN, geboren 1785 in Eck, zoon van Dirk VAN INGEN en Huibertje VAN OOIJEN.

No. 6. In het Jaar een duizend achthonderd tweeentwintig den tweeden dag des Maand Augustus des namiddags ten zes ure zijn voor ons Hendrik VAN VULPEN, ..... vervangende de plats van den Schout der Gemeente van Leersum gecompareerd Willem VAN DN BOGAARD, oud vier en twintig jaren, wagenmaker, wonende en geboren alhier, meerderjarige zoon van Willem VAN DEN BOGAARD, wagenmaker, hierbij tegenwwordig en zijne toestemming gevende en Maria TAKKEN, wonende alhier en Gonda VAN ZONDEREN, oud vier en twintig jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Zeijst en wonende alhier, meerderjarige dochter can Cornelia VAN ZONDEREN, dienstmeid wonende te Amsterdam, mede hier tegenwoordig en hare toestemming gevende, welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor ons Huis der Gemeente hebben plaatsgehad, namelijk de eerste op den eenentwintigsten en de tweede op den achtentwintigsten July dezes jaar des vormiddags ten Elf Ure, geene verhinderingen tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle stukken alsmede van het 6e Hoofdstuk van den .... van het Burgerlijk Wetboek tot op de ....... hebbende aan het Huwelijk ieder der aanstaande afgevraagd of zij Elkander wederkerig tot Man en Vrouw willen nemen, waarop door elk ...... afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven. Verklaren wij in naam der wet dat Willem VAN DEN BOGAARD en Gonda VAN ZONDEREN door het huwelijk verbonden zijn, waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermannus VAN DEN BOGAARD, oud drie en veertig jaren, wagenmaker, broeder van den contactant, wonende alhier, Gerrit BAKKER, oud drie en twintig jaren, moolenaar, wonende te Darthuizen, Gerrit Jan STENNINK, oud drie en dertig jaren en Dirk VAN HET HONDERD, oud vier en dertig jaar, beide timemrmansknecht, wonende alhier en hebben de contractanten en de genoemde getuigen en de Vader des Contractant deze acte nadat deze was voorgelezen met ons ondertekend, wijl de laatst genoemde getuigen nevens de Moeder der Contractante verklaard hebben niet te kunnen schrijven.

GenLias. Huwelijksacte Amerongen, nr. 7, d.d. 01.11.1822.
Huwelijk tussen Willemijntje VAN DEN BOOGAARD, geboren 1789 in Leersum, dochter van Willem VAN DEN BOOGAARD en Maria TAKKEN en Jacobus DE BRUIJN, geboren 1798 te Utrecht, zoon van Gijsbert DE BRUIJN en Cornelia BARBAS.

No. 6
In het jaar eenduizend achthonderd vijf en twintig den 8sten dag der Maand Junij des morgens ten tien Uren zijn voor ons, Hendrik Vulpen, ..... en Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente van Leersum gecompareerd Willem VAN DEN BOOGERT, oud zeventig jaren van beroep wagemaker en Hendrik TAKKEN, oud zesenzestig jaren van beroep smit, beide alhier woonachtig, welke ons verklaard hebben dat op den zeven Junij dezes jaars des avonds tenacht Uren in het huis No. 21 is overleden Willem VAN DEN BOOGERT, oud acht jaren, zoon van Hermannus VAN DEN BOOGERT en Willemijntje NIEKRUIS wonende alhier en hebben de Declaranten deze acte, nadat deze was voorgelzen nevens ons ondertekend.

No. 7
In het jaar eenduizend achthonderd vijf en twintig den derden dag der Maand Julij des morgens ten tien Uren zijn voor ons, Hendrik Vulpen, ..... en Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente van Leersum gecompareerd Willem VAN DEN BOOGERT, oud zeventig jaren van beroep wagemaker en Hendrik TAKKEN, oud zesenzestig jaren van beroep smit, beide alhier woonachtig, welke ons verklaard hebben dat op den tweeden Julij dezes jaars des avonds ten zeven Uren in het huis No. 23 is overleden Evertje SUKKEL, oud elf jaren, dochter van Evert SUKKEL en Hendrikje OVEREEM wonende alhier en hebben de Declaranten deze acte, nadat deze was voorgelzen nevens ons ondertekend.

No. 8
In het jaar eenduizend achthonderd vijf en twintig den dertienden dag der Maand Julij des morgens ten tien Uren zijn voor ons, Hendrik Vulpen, ..... en Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente van Leersum gecompareerd Willem VAN DEN BOOGERT, oud zeventig jaren van beroep wagemaker en Hendrik TAKKEN, oud zesenzestig jaren van beroep smit, beide alhier woonachtig, welke ons verklaard hebben dat op den dertienden Julij dezes jaars des avonds ten elf Uren in het huis No. 23 is overleden Stijntje VAN DEN BOOGERT, oud zes jaren, dochter van Hermannus VAN DEN BOOGERT en Willemijntje NIEKRUIS wonende alhier en hebben de Declaranten deze acte, nadat deze was voorgelzen nevens ons ondertekend.

Huwelijksacte Amerongen, nr. 12, d.d. 18.10.1828.
Huwelijk tussen Anna VAN DEN BOGAERD, geboren 1797 in Leersum, dochter van Willem VAN DEN BOGAERD en Maria TAKKE en Reinier NIJENES, geboren 1804 in Arnhem, zoon van Engbert NIJENES en Anna SEZINK.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1100
Gemeente: Leersum
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 17-10-1836
Overledene Willem van den Bogaert
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 16-10-1836
Leeftijd: 87
Overlijdensplaats: Leersum
Vader Hermanus van den Bogaert
Moeder Ariaentje Lokhorst
Overleden in het nummer 26.
Aangifte wordt gedaan door Johannes VEENHOF, 42 jaar, dagloner en Gerrit OVEREEM, 23 jaar schoenmaker, beiden buren van de overledene.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Willem van Den Boogert?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Willem van Den Boogert

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children
Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

About the surname Boogert

 • Take a look at the information available on Genealogie Online about the surname Boogert.
 • Check the information Open Archives has about Boogert.
 • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Boogert.

Historical context (based on day of marriage May 1, 1779)


    

The publication Stamboom Lars Werner has been compiled by (contact the author).