Stamboom Hagens-Bakker » Stephen Petershagens (± 1620-1696)

Personal data Stephen Petershagens 

Source 1

Relationship Stephen Petershagens


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of Stephen Petershagens

Herman Petershagen
± 1554-< 1636

Stephen Petershagens
± 1620-1696

(1) 1671
Jan Hagens
1672-????
Harmen Hagens
1678-????
(2) 
Stijne Hagens
< 1642-< 1701
Grijte Hagens
< 1644-????

Household of Stephen Petershagens

(1)

He is married to Aelbert Sigerincks.

on April 30, 1671 at Geesteren,, Gelderland, Nederland.Sources 1, 2


Child(ren):

 1. Jan Hagens  1672-????
 2. Hendrick Hagens  1676-1746 
 3. Harmen Hagens  1678-???? 


(2)

He is married to Jenneken toe Henxtegoor.

.


Child(ren):

 1. Stijne Hagens  < 1642-< 1701
 2. Grijte Hagens  < 1644-???? 
 3. Geertje Hagens  1652-????


Notes about Stephen Petershagens

In 1651 zijn Stephen "en vrou" lidmaat te Geesteren. Huwelijk vermoedelijk te Geesteren. OTGB 97.75 laat hem kind zijn van Jasper Petershagen."Amersfoort" geeft aan dat ook hij dat vermoedt en geeft aan dat OTGB 00.9 (zie onder) gevolgd kan worden. -
-Het geslacht Petershagens of Hagens uit Geesteren (vervolg) doorA.J. Hagens (f) en F. Reitsma, H. Dunaniweg 52, 7242 HK LOCHEM, (0573)2537 12DE GROENE LIJN
- In 1991 verscheen in het OTGB op biz. 57 de vraag van de heer A.J. Hagens "Wie zijn de ouders van Stephen Hagens?" Bij deze vraag werd verwezen naar de Nederlandsche Leeuw, 1987, kolom 303-310, de kwartierstaat Bloemen-van 't Laar van de hand van Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus. Door dit artikel begon er in 1988 een correspondentie tussen de schrijver enerzijds en de heer Karssenberg in Amersfoort en de heer Hagens uit Eerbeek anderzijds. Deze correspondentie is mij door de heer Karssenberg ter beschikking gesteld. -
De schrijver doet enkele opmerkelijke uitspraken, zoals "Blijkbaar werden in Geesteren levende ouders niet vernoemd". Deze gedachtengang is ook te vinden in de Joodse naamgeving. Ouders mogen pas na hun dood vernoemd worden. Over Stephen op 13,2.1988: Ik vermoed, maar kan niet bewijzen, dat Stephen Hagens een jongere broer was van Henrick, Anna, Jasper, Griete en Joost uit de akte van 24.8.1636. Als zijn dochter Stijne ca. 1640 werd geboren dan kan Stephen in 1636 nog te jong zijn geweest om mede te compareren bij het transport en zeker bij de verkoop van het Immeschier, die blijkbaar nog enkele jaren eerder (1634?) had plaatsgevonden. Steven Hagens noemde dus naar mijn mening zijn dochter Geertje [1652] naar zijn moeder en zijn zoon Harmen [1678] naar zijn vader. Op 27.11.1988 is de mening van de schrijver veranderd, nl. dat deze Stephen een jongere zoon zou kunnen zijn van Herman Petershagen en Gertien Vriezen aan twijfel onderhevig is. Waarom komt Stephen niet voor in de akte van 24.8.1636? Waarom is er niemand genoemd die namens hem optreedt? Ik laat mijn eerdere mening dat Herman en Gertien Vriezen de ouders waren van Stephen Hagens vallen. Ervoor in de plaats komt ofwel Jasper Hagens ofwel Henrick Petershagen. Tot zover de correspondentie van de heer van Wimersma Griedanus. -
Kortgeleden kreeg ik van de archivaris B.H.M, te Vaarwerk enige brieven uit het archief te Borculo uit november 1625. In de brief van 30.11.1625 wordt voor Henrick Petershagen "abolitiebrieven" verzocht, aangezien hij twee jaar lang als soldaat in het Spaanse leger gediend heeft. Tevens worden over Henrick de volgende feiten gemeld. Hij is geboren en getogen in Borculo. De mogelijkheid bestaat dat al de kinderen van Herman Petershagens in Borculo geboren zijn. Henrick heeft in Borculo bij de burger Henrick Teeckman het kuipershandwerk geleerd. Hij heeft zowel in Geesteren als in Goor gewoond. Hij heeft in 1625 een vrouw en vijf kinderen. Deze vijf kinderen kunnen in een tijdsbestek van tien jaar geboren zijn. Hij kan derhalve ca. 1615 gehuwd zijn en was toen ca. 23 Jaar oud. In een brief van 28.11.1625 doet Jasper Peterhagens hetzelfde verzoek voor zijn broer Henrick. --
-
-
De kinderen van Stephen zijn, uit zijn eerste huwelijk met Jenneken toe Henxtegoor:
Stijne (1642)
Grijte (1644)
Geertje (1652)
en uit zijn tweede huwelijk met Aelbertje Sigerinck:
Jan (1672)
Hendrick (1676)
Harmen (1678)
-
Jenneken's moeder is niet bekend. Het is dus niet mogelijk na te gaan of één van de drie dochters uit Stephen's eerste huwelijk naan haar vernoemd is. De namen van Stephens dochters bieden wel aanknopingspunten om te bepalen wie Stephen's ouders zijn. Herman en Geertken of Jasper en Geertken lijken meer waarschijnlijk dan Hendrik en Aeltien, tenminste als we er van uitgaan dat Geertje in 1652 vernoemd is naar Stephen's moeder. Als we dan de heer Wimersma Greidanus volgen in zijn stelling dat levende ouders niet vernoemd worden, worden Jasper en Geertken het meest waarschijnlijke ouderpaar. Geertken Hachreise is in 1646 overleden, en kon dus in 1652 worden vernoemd. De ander Geertken (Vreesen) was in 1641 al overleden en had dus al eerder vernoemd kunnen worden, bij de doop van Stijne of Grijte.
Dit argument wordt echter verzwakt door het feit dat, wanneer ouders pas vernoemd worden na hun dood, je zou verwachten dat Stephen dit ook zou doen bij zijn zoons. Stephen's kandidaat-vaders sterven respectievelijk in 1636 (Herman), 1663 (Hendrick) en 1675 (Jasper) maar Stephen's drie zoons zijn niet volgens dit model vernoemd. Evenmin is Aelbert's vader (Lubbert overleden voor 1671) vernoemd.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Stephen Petershagens?
The author of this publication would love to hear from you!


Sources

 1. Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 2000
 2. DTB Geesteren (R.B.S 336) [i] Trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Geesteren 1651-1727, Geesteren, DTB Geesteren (R.B.S 336) [i]
  den 13 decembr. - Hendrick Haegens, j.m. soon van wijlen Steven Haegens, met Trijntien Kortenhave, j.d. van Lambert Kortenhave uijt Gelselaer.
  / Genealogie in de Achterhoek [internet]

Timeline Stephen Petershagens

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

 • You can enter text in lowercase or uppercase.
 • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can ? use for any letter or * for a set of random letters.
 • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Stamboom Hagens-Bakker has been compiled by (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Mark Hagens, "Stamboom Hagens-Bakker", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hagens-bakker/I274.php : accessed August 13, 2022), "Stephen Petershagens (± 1620-1696)".