Stamboom Hagens-Bakker » Stephen Petershagens (± 1620-1696)

Données personnelles Stephen Petershagens 

Source 1

Parenté Stephen Petershagens


Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Ancêtres (et descendants) de Stephen Petershagens

Herman Petershagen
± 1554-< 1636

Stephen Petershagens
± 1620-1696

(1) 1671
Jan Hagens
1672-????
Harmen Hagens
1678-????
(2) 
Stijne Hagens
< 1642-< 1701
Grijte Hagens
< 1644-????

Famille de Stephen Petershagens

(1)

Il est marié avec Aelbert Sigerincks.

le 30 avril 1671 à Geesteren,, Gelderland, Nederland.Les sources 1, 2


Enfant(s):

 1. Jan Hagens  1672-????
 2. Hendrick Hagens  1676-1746 
 3. Harmen Hagens  1678-???? 


(2)

Il est marié avec Jenneken toe Henxtegoor.

.


Enfant(s):

 1. Stijne Hagens  < 1642-< 1701
 2. Grijte Hagens  < 1644-???? 
 3. Geertje Hagens  1652-????


Notes par Stephen Petershagens

In 1651 zijn Stephen "en vrou" lidmaat te Geesteren. Huwelijk vermoedelijk te Geesteren. OTGB 97.75 laat hem kind zijn van Jasper Petershagen."Amersfoort" geeft aan dat ook hij dat vermoedt en geeft aan dat OTGB 00.9 (zie onder) gevolgd kan worden. -
-Het geslacht Petershagens of Hagens uit Geesteren (vervolg) doorA.J. Hagens (f) en F. Reitsma, H. Dunaniweg 52, 7242 HK LOCHEM, (0573)2537 12DE GROENE LIJN
- In 1991 verscheen in het OTGB op biz. 57 de vraag van de heer A.J. Hagens "Wie zijn de ouders van Stephen Hagens?" Bij deze vraag werd verwezen naar de Nederlandsche Leeuw, 1987, kolom 303-310, de kwartierstaat Bloemen-van 't Laar van de hand van Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus. Door dit artikel begon er in 1988 een correspondentie tussen de schrijver enerzijds en de heer Karssenberg in Amersfoort en de heer Hagens uit Eerbeek anderzijds. Deze correspondentie is mij door de heer Karssenberg ter beschikking gesteld. -
De schrijver doet enkele opmerkelijke uitspraken, zoals "Blijkbaar werden in Geesteren levende ouders niet vernoemd". Deze gedachtengang is ook te vinden in de Joodse naamgeving. Ouders mogen pas na hun dood vernoemd worden. Over Stephen op 13,2.1988: Ik vermoed, maar kan niet bewijzen, dat Stephen Hagens een jongere broer was van Henrick, Anna, Jasper, Griete en Joost uit de akte van 24.8.1636. Als zijn dochter Stijne ca. 1640 werd geboren dan kan Stephen in 1636 nog te jong zijn geweest om mede te compareren bij het transport en zeker bij de verkoop van het Immeschier, die blijkbaar nog enkele jaren eerder (1634?) had plaatsgevonden. Steven Hagens noemde dus naar mijn mening zijn dochter Geertje [1652] naar zijn moeder en zijn zoon Harmen [1678] naar zijn vader. Op 27.11.1988 is de mening van de schrijver veranderd, nl. dat deze Stephen een jongere zoon zou kunnen zijn van Herman Petershagen en Gertien Vriezen aan twijfel onderhevig is. Waarom komt Stephen niet voor in de akte van 24.8.1636? Waarom is er niemand genoemd die namens hem optreedt? Ik laat mijn eerdere mening dat Herman en Gertien Vriezen de ouders waren van Stephen Hagens vallen. Ervoor in de plaats komt ofwel Jasper Hagens ofwel Henrick Petershagen. Tot zover de correspondentie van de heer van Wimersma Griedanus. -
Kortgeleden kreeg ik van de archivaris B.H.M, te Vaarwerk enige brieven uit het archief te Borculo uit november 1625. In de brief van 30.11.1625 wordt voor Henrick Petershagen "abolitiebrieven" verzocht, aangezien hij twee jaar lang als soldaat in het Spaanse leger gediend heeft. Tevens worden over Henrick de volgende feiten gemeld. Hij is geboren en getogen in Borculo. De mogelijkheid bestaat dat al de kinderen van Herman Petershagens in Borculo geboren zijn. Henrick heeft in Borculo bij de burger Henrick Teeckman het kuipershandwerk geleerd. Hij heeft zowel in Geesteren als in Goor gewoond. Hij heeft in 1625 een vrouw en vijf kinderen. Deze vijf kinderen kunnen in een tijdsbestek van tien jaar geboren zijn. Hij kan derhalve ca. 1615 gehuwd zijn en was toen ca. 23 Jaar oud. In een brief van 28.11.1625 doet Jasper Peterhagens hetzelfde verzoek voor zijn broer Henrick. --
-
-
De kinderen van Stephen zijn, uit zijn eerste huwelijk met Jenneken toe Henxtegoor:
Stijne (1642)
Grijte (1644)
Geertje (1652)
en uit zijn tweede huwelijk met Aelbertje Sigerinck:
Jan (1672)
Hendrick (1676)
Harmen (1678)
-
Jenneken's moeder is niet bekend. Het is dus niet mogelijk na te gaan of één van de drie dochters uit Stephen's eerste huwelijk naan haar vernoemd is. De namen van Stephens dochters bieden wel aanknopingspunten om te bepalen wie Stephen's ouders zijn. Herman en Geertken of Jasper en Geertken lijken meer waarschijnlijk dan Hendrik en Aeltien, tenminste als we er van uitgaan dat Geertje in 1652 vernoemd is naar Stephen's moeder. Als we dan de heer Wimersma Greidanus volgen in zijn stelling dat levende ouders niet vernoemd worden, worden Jasper en Geertken het meest waarschijnlijke ouderpaar. Geertken Hachreise is in 1646 overleden, en kon dus in 1652 worden vernoemd. De ander Geertken (Vreesen) was in 1641 al overleden en had dus al eerder vernoemd kunnen worden, bij de doop van Stijne of Grijte.
Dit argument wordt echter verzwakt door het feit dat, wanneer ouders pas vernoemd worden na hun dood, je zou verwachten dat Stephen dit ook zou doen bij zijn zoons. Stephen's kandidaat-vaders sterven respectievelijk in 1636 (Herman), 1663 (Hendrick) en 1675 (Jasper) maar Stephen's drie zoons zijn niet volgens dit model vernoemd. Evenmin is Aelbert's vader (Lubbert overleden voor 1671) vernoemd.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Stephen Petershagens?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

 1. Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 2000
 2. DTB Geesteren (R.B.S 336) [i] Trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Geesteren 1651-1727, Geesteren, DTB Geesteren (R.B.S 336) [i]
  den 13 decembr. - Hendrick Haegens, j.m. soon van wijlen Steven Haegens, met Trijntien Kortenhave, j.d. van Lambert Kortenhave uijt Gelselaer.
  / Genealogie in de Achterhoek [internet]

Barre chronologique Stephen Petershagens

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

 • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
 • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez ? utiliser pour n'importe quelle lettre ou * pour un ensemble de lettres aléatoires.
 • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


La publication Stamboom Hagens-Bakker est composée par (contacter l'auteur).
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Mark Hagens, "Stamboom Hagens-Bakker", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hagens-bakker/I274.php : consultée 12 août 2022), "Stephen Petershagens (± 1620-1696)".