Family tree Holman » Jacobus Keverling (± 1635-????)

Personal data Jacobus Keverling 


Relationship Jacobus Keverling


Ancestors (and descendant) of Jacobus Keverling

Jacobus Keverling
± 1635-????


Antie Peters
± 1640-????


Household of Jacobus Keverling

He is married to Antie Peters.

They got married.


Child(ren):

  1. Wimke Jacobs (Keverling)  ± 1656-???? 
  2. Petrus Jacobus Keverling  1664-????


Notes about Jacobus Keverling

Haskerland, dopen, doopjaar 1687
Gedoopt op 17 november 1687 in Joure/Westermeer/Snikzwaag
Dopeling: Pyter
Vader: Anne Pieters
Moeder: Tryntje Jacobs Keverling

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: PIETER of PIETJE
Vader: ANNE PIETERS
Moeder: TRIJNTJE JAKOBS KEVERLING

=========================================
Lidmatenregister Herv. Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
Datum: 22-07-1663 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 22 juli 1663 verslag Kerkenraad; ernstig berispt wegens zijn ergerlijke levenswandel, zoals dronkenschap, frequenteren van herbergen en brandewijnhuizen, slaan van zijn vrouw, waardoor hij de gemeente zeer heeft ontsticht; vermaand om op zondag ter kerke te gaan, vredig met zijn gezin te

=========================================
Herv. Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
Bron: DTB Lidmaten Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 29-10-1663 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 29 oktober 1663 verslag Kerkenraad; blijft geschorst, heeft onlangs nog zijn vrouw geslagen

=========================================
Datum: 21-01-1664 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 21 januari 1664 suspensie aangehouden
Op 21 april 1664 verslag Kerkenraad; is door de Classis Zevenwouden "hoogelijk bestraft" en vermaand, een beter leven te leiden, hetgeen hij ook belooft heeft te zullen doen; wordt daarom toegelaten

========================================
Datum: 21-07-1664 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 21 juli 1664 gesuspendeerd; wegens "verniuwde dronkenschap"

========================================
Datum: 22-07-1669 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 22 juli 1669 verslag Kerkenraad; is alleen verschenen, hoewel ook zijn vrouw ontboden is; berispt over zijn dronkenschap en onchristelijk huishouden; beiden moeten zich van het Avondmaal onthouden tot ze een beter leven leiden
Op 28 oktober 1669 verslag Kerkenraad; geen verbetering, maar eerder verslechtering te constateren; blijft geschorst; de Classis zal worden gevraagd hem te ordonneren "sigh mede van den predickstoel te onthouden (blijkbaar leidt hij dus nog wel kerkdiensten, is althans daartoe bevoegd)

===========================================
Datum: 27-01-1670 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 27 januari 1670 verslag Kerkenraad; over de behandeling van zijn zaak in de Classis; de Classis heeft zijn stellige beloften aangehoord en wil hem tot Pasen nog een kans geven zijn leven te beteren

===========================================
Datum: 28-07-1670 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 28 juli 1670 verslag Kerkenraad; door de Classis Zevenwouden "verboden sigh de predickstoel te onthouden tot dat hij alhier weder tot het avontmael zij toegelaten"
Lidmaat ? Ds. Jacobus Keverlingh

===========================================
Datum: 23-07-1675 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 23 juli 1675 vermaand; voor de tweede keer
Lidmaat ? Ds. Jacobus Keverlingh

===========================================
Datum: 26-10-1676 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 26 oktober 1676 verslag Kerkenraad; nog geen voortgang, moet nog voor de derde maal worden gewaarschuwd
Lidmaat ? Jacobus Keverlingh (rector)

===========================================
Datum: 25-01-1677 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 25 januari 1677 handelingen kerkeraad; "sigh meer en meer verslimmerende", zal voor de derde keer worden gewaarschuwd
Op 26 april 1677 verslag Kerkenraad; zal opnieuw worden vermaand
Lidmaat ? Jacobus Keverlingh (rector)

===========================================

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Jacobus Keverling?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname Keverling


With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

  • You can enter text in lowercase or uppercase.
  • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
  • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Family tree Holman has been compiled by (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Jannie van der Zanden, "Family tree Holman", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-holman/I1091626584.php : accessed October 2, 2023), "Jacobus Keverling (± 1635-????)".