Arbre généalogique Holman » Jacobus Keverling (± 1635-????)

Données personnelles Jacobus Keverling 


Parenté Jacobus Keverling


Ancêtres (et descendants) de Jacobus Keverling

Jacobus Keverling
± 1635-????


Antie Peters
± 1640-????


Famille de Jacobus Keverling

Il est marié avec Antie Peters.

Ils se sont mariés.


Enfant(s):

  1. Wimke Jacobs (Keverling)  ± 1656-???? 
  2. Petrus Jacobus Keverling  1664-????


Notes par Jacobus Keverling

Haskerland, dopen, doopjaar 1687
Gedoopt op 17 november 1687 in Joure/Westermeer/Snikzwaag
Dopeling: Pyter
Vader: Anne Pieters
Moeder: Tryntje Jacobs Keverling

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: PIETER of PIETJE
Vader: ANNE PIETERS
Moeder: TRIJNTJE JAKOBS KEVERLING

=========================================
Lidmatenregister Herv. Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
Datum: 22-07-1663 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 22 juli 1663 verslag Kerkenraad; ernstig berispt wegens zijn ergerlijke levenswandel, zoals dronkenschap, frequenteren van herbergen en brandewijnhuizen, slaan van zijn vrouw, waardoor hij de gemeente zeer heeft ontsticht; vermaand om op zondag ter kerke te gaan, vredig met zijn gezin te

=========================================
Herv. Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
Bron: DTB Lidmaten Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 29-10-1663 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 29 oktober 1663 verslag Kerkenraad; blijft geschorst, heeft onlangs nog zijn vrouw geslagen

=========================================
Datum: 21-01-1664 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 21 januari 1664 suspensie aangehouden
Op 21 april 1664 verslag Kerkenraad; is door de Classis Zevenwouden "hoogelijk bestraft" en vermaand, een beter leven te leiden, hetgeen hij ook belooft heeft te zullen doen; wordt daarom toegelaten

========================================
Datum: 21-07-1664 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 21 juli 1664 gesuspendeerd; wegens "verniuwde dronkenschap"

========================================
Datum: 22-07-1669 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 22 juli 1669 verslag Kerkenraad; is alleen verschenen, hoewel ook zijn vrouw ontboden is; berispt over zijn dronkenschap en onchristelijk huishouden; beiden moeten zich van het Avondmaal onthouden tot ze een beter leven leiden
Op 28 oktober 1669 verslag Kerkenraad; geen verbetering, maar eerder verslechtering te constateren; blijft geschorst; de Classis zal worden gevraagd hem te ordonneren "sigh mede van den predickstoel te onthouden (blijkbaar leidt hij dus nog wel kerkdiensten, is althans daartoe bevoegd)

===========================================
Datum: 27-01-1670 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 27 januari 1670 verslag Kerkenraad; over de behandeling van zijn zaak in de Classis; de Classis heeft zijn stellige beloften aangehoord en wil hem tot Pasen nog een kans geven zijn leven te beteren

===========================================
Datum: 28-07-1670 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 28 juli 1670 verslag Kerkenraad; door de Classis Zevenwouden "verboden sigh de predickstoel te onthouden tot dat hij alhier weder tot het avontmael zij toegelaten"
Lidmaat ? Ds. Jacobus Keverlingh

===========================================
Datum: 23-07-1675 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 23 juli 1675 vermaand; voor de tweede keer
Lidmaat ? Ds. Jacobus Keverlingh

===========================================
Datum: 26-10-1676 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 26 oktober 1676 verslag Kerkenraad; nog geen voortgang, moet nog voor de derde maal worden gewaarschuwd
Lidmaat ? Jacobus Keverlingh (rector)

===========================================
Datum: 25-01-1677 Plaats: Haskerland

Bijzonderheden: Op 25 januari 1677 handelingen kerkeraad; "sigh meer en meer verslimmerende", zal voor de derde keer worden gewaarschuwd
Op 26 april 1677 verslag Kerkenraad; zal opnieuw worden vermaand
Lidmaat ? Jacobus Keverlingh (rector)

===========================================

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Jacobus Keverling?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Sur le nom de famille Keverling


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Jannie van der Zanden, "Arbre généalogique Holman", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-holman/I1091626584.php : consultée 2 octobre 2023), "Jacobus Keverling (± 1635-????)".