genealogyonline

Stamboom Holman » Mynt Tyaert Ibema (± 1575-< 1639)

Personal data Mynt Tyaert Ibema 


Relationship Mynt Tyaert Ibema


Ancestors (and descendant) of Mynt Tyaert Ibema

Mint Tjaert Ibema
± 1513-± 1553
Tyaerts Mintes Ibema
± 1543-> 1611

Mynt Tyaert Ibema
± 1575-< 1639

< 1610

Lucke Dates Iwema
± 1585-± 1640


Household of Mynt Tyaert Ibema

He is married to Lucke Dates Iwema.

They were married in church before 1610 at Niebert, Marum Groningen..


Child(ren):

  1. Maijcke Mints Ibema  ± 1610-1682 
  2. Albertien Meints Ibema  ± 1610-1681
  3. Antje meint Ibema (Soms Iwema)  ± 1610-< 1659
  4. Tiaerdt Mints Ibema  1620-< 1664


Notes about Mynt Tyaert Ibema

Ook Minte Ibema, Mint Tjeerds Ibema of Ment Ibeme.
=======================================

Mint Tjeerds Ibema, geboren voor 05-1593 te Niebert, landdagcomparant (1608-1638), overleden tussen 09-1639 en 06-1649 vermoedelijk te Niebert.
Mint Tjeerds Ibema werd in 1630 in de verponding aangeslagen voor 24 gras land in Niebert, 20 gras te Midwolde en 2 gras te Tolbert. Uit dit huwelijk een zoon (Tjeerd) en drie dochters (Maycke, Albertien en Antje). N°. 146: Anno 1609 - 28 Mei - Koopbrief, waarbij Roleff Gerckes en Haucke Ibema verkoopen aan Minte Ibema en Lucke Iwema alle landerijen gelegen onder Niebert, welke Haucke van haren vader Poppe Ibema heeft gerfd. (op perkament met het uithangend zegel van Elinck Fossema, gestalter grietman van Vredewold.).

17-06-1616: Koopbrief, waarbij Luijttien Jansen en Martien Bouwes, echtelieden, verkopen aan Myndt Ibbema en Luck Iwema, echtelieden, het aandeel, dat Martien van haar vader Bouwe Ibbema heeft geërfd in Ibbemaheerd onder Niebert en enige landerijen onder Tolbert en Lukaswolde, 1616. 17 juni.

17-06-1649: Scheidakte tussen Maijcke Ibbema, weduwe Focco Sappema, Jan Voetties en Albertien Ibbema, echtelieden, Tzeerdt Ibbema en Griettien Knotte, echtelieden, betreffende de nalatenschap van hun ouders Ment Ibeme en Luckien Iwema, bestaande in boerenplaatsen en landen onder Niebert, Nijkerk en Midwolde. Bij de scheiding van haar ouderlijke nalatenschap kregen Antje en Tjeerd nog eens 11 mat hooi-land onder Midwolde 'die voer desen bij haer vercoft zijn'.

N°. 191: Anno 1659 - 9 mei - Koopbrief, waarbij Cornelis Hendrix en Annetien Tierts (--» Antje Tjeerdsdochter Ibema of Juwema) verkoopen aan Tiaert Ibema, Wisse Wobbes en Wijbe Berent, de voormonden en voogden van de kinderen van wijlen Tiaert Wobbes en Antje Mint Ibema, de erfenis welke Annetien Tierts heeft verkregen, waar de goederen en landerijen ook zijn gelegen. (op perkament met uithangend zegel van Johannes Woltherns, grietman van Vredewold.).

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Mynt Tyaert Ibema?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Mynt Tyaert Ibema

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Ibema

  • View the information that Genealogie Online has about the surname Ibema.
  • Check the information Open Archives has about Ibema.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Ibema.

    

The publication Stamboom Holman has been compiled by (contact the author).