genealogyonline

Stamboom Brouwer » Janke Tjabbes (????-1773)

Personal data Janke Tjabbes 


Household of Janke Tjabbes

She is married to Klaas Tammes.

They got married on October 12, 1755 at Akkerwoude.Source 1

* Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 12-10-1755
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Claas Tammes wonende te Akkerwoude
Bruid Janke Tjalles wonende te Akkerwoude
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 158, aktenummer 480
Gemeente: Dantumadeel
Periode: 1706-1810

Notes about Janke Tjabbes

* Lidmatenregister Herv. Gemeente Veenwouden
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 1772
Plaats: Dantumadeel
Bijzonderheden:
In 1772 lidmaat te Akkerwoude
Op 13 januari 1773 zij overleden
Man: Claas Tammes
Vrouw: Janke Tjalles
Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Veenwouden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 161, aktenummer 1326
Gemeente: Dantumadeel
Periode: 1744-1755

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Janke Tjabbes?
The author of this publication would love to hear from you!


Sources

  1. Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoud

    

The publication Stamboom Brouwer has been compiled by (contact the author).