genealogyonline

Stamboom Brouwer » Jelle Baukes

Personal data Jelle Baukes 


Relationship Jelle Baukes


Ancestors (and descendant) of Jelle Baukes

Jelle Baukes
 

1716
Yda Jelles
????-± 1804

Household of Jelle Baukes

He is married to Popk Bootes.

They got married on January 11, 1716 at Lemmer.Source 1

* Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 11-01-1716
Soort akte: attestatie afgegeven
attestatie naar Ypecolsga
Bruidegom Jelle Baukes wonende te Ypecolsga
Bruid Popk Bootes wonende te Lemmer
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 492, aktenummer 578
Gemeente: Lemsterland
Periode: 1620-1772
* Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 19-01-1716
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jelle Bauckes wonende te Ypecolsga
Bruid Popk Boettes wonende te Lemmer
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 888, aktenummer 1300
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1608-1811

Child(ren):

  1. Yda Jelles  ????-± 1804 
  2. Uilke Jelles   
  3. Bauke Jelles  


Notes about Jelle Baukes

* Quotisatie kohieren
Soort registratie: Quotisatie kohieren inschrijving
(Akte)datum: 1749
Plaats: Lemsterland
Bijzonderheden: Locatie: het dorp Follega
Aantal volwassenen: 5
Aantal kinderen: 1
Aanslag: £ 41:11:-
Bewoner Jelle Baukes
Diversen: boer
Bronvermelding
IJlst, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menaldumadeel, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6479, blad 31, aktenummer 21373
Periode: 1749

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Jelle Baukes?
The author of this publication would love to hear from you!


Sources

  1. Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga

    

The publication Stamboom Brouwer has been compiled by (contact the author).