genealogyonline

Genealogie inwoners Ter Aar plm. 1650-1950 » Arie Kempenaar (1879-1976)

Personal data Arie Kempenaar 


Ancestors (and descendant) of Arie Kempenaar


Household of Arie Kempenaar

He is married to Johanna Adriana Vuijk on April 23, 1903 at Ter Aar, he was 23 years old.Source 2

-- De getuigen bij het wettelijk huwelijk van Arie Kempenaar en Johanna
Adriana Vuijk zijn: Cornelia Johannes Kempenaar, 27 jaar, landbouwer,
wonende te Aarlanderveen; Huibert Hendrikse, 30 jaar, landbouwer,
wonende te Ter Aar; Pieter Nell, 28 jaar, landbouwer, wonende te
Wassenaar en Gerrit Cremer, 23 jaar, landbouwer, wonende te Leiderdorp;
zijnde de eerste getuige broeder, de tweede en derde getuige behuwd
broeder van de contractant, de vierde getuige geen bloed- of aanverwant
van de contractanten.
Een citaat uit de huwelijksakte luidt als volgt: "....na voorlezing is
deze acte door ons onderteekend met de contractanten, de vader van de
contractant, de vader van de contractante en de getuigen verklarende de
moeder van de contractante in het scrhijven onkundig te zijn...."
-- Arie Kempenaar en Johanna Adriana Vuijk hebben gewoond op de
boerderij 'het Sluisje' aan de Westkanaalweg nr. 5 te Ter Aar; die in
latere tijden bewoond is door de familie Gijs van der Lip, nabij de
Kattenbrug. Daar werden de oudste 3 kinderen geboren en op advies, maar
met enige tegenzin - 'ik wil niet onder aan een dijk wonen' - verhuisden
zij op 01-05-1909 naar een boederij, genaamd 'Oudervrucht', aan de
Woudsedijk (het tegenwoordige huisnummer 41) in Woubrugge. Destijds zijn
ook nog de naburige boerderijen, resp. van de familie Verkley en een
andere, genaamd de 'Stevenhoeven', aangekocht, waarmee deze grote
agrarische combinatie sinds 1969 tot een groot familiebedrijf
'Kempenaar-de Graaf' geworden is (bron Wim K.).

Child(ren):

  1. Cornelis Kempenaar  1904-1985 
  2. (Not public)
  3. (Not public)
  4. (Not public)
  5. (Not public)
  6. Johanna Adriana Kempenaar  1915-1999
  7. (Not public)

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Arie Kempenaar?
The author of this publication would love to hear from you!


Sources

  1. BS, GA Ter Aar, akte 078
  2. BS, GA Ter Aar, akte 001

Timeline Arie Kempenaar

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname KempenaarSource: Wikipedia


Source: Wikipedia