genealogyonline

De geslachten Van den Born » Derck Aerntsz opten Born (1530-> 1577)

Personal data Derck Aerntsz opten Born 


Relationship Derck Aerntsz opten Born


Ancestors (and descendant) of Derck Aerntsz opten Born

? Eversdr
1510-< 1565

Derck Aerntsz opten Born
1530-> 1577Household of Derck Aerntsz opten Born

He is married to Bette Aernt Hermensdr.

They got married.

Stamt uit dit huwelijk mogelijk een voorvader van Herman van den Born uit Utrecht?

Notes about Derck Aerntsz opten Born

1556: Wolter Peters contra Derck Arnts op ten Born
[Onclaarboek Veluwe invnr 42 f. 265]

1563: Derk Arnts op ten Born wordt borg voor zijn neef Ghisbert Gerrit Everts. Genoemd worden ook Anna Everts van Maanen x Gerrit Jacobs.
[RAW 18 f. 163]

1564: Gerrit Versteegh betaalt 112 daalder als borg voor Derk op ten Born
[Rekenkamer invnr 6732 f. 100]

4986 De wed. Derck van den Born contra Gerrit van Koetwijck., herengoed onder Ede, Het Heyenerf.
Datering:1577
Procesdossiernummer:1577/29
Eiser:De wed. Derck van den Born
Gedaagde:Gerrit van Koetwijck.
Feit:herengoed onder Ede, Het Heyenerf.
Bekijk archieftoegang:Hof van Gelre en Zutphen

21. Kleijn Heijenerff (Kleijn Heijengoedt). N.B. In 1570 Heijenerff genaamd.
De grootte: vijff mld. geseijs. Item dat daeronder gehoeren elff schaer weijden in Harscamper gemeinte mit een maetgen hoijlants bij den Songert liggende. Opte saelwehr staende een cleijn huijsken met een weijnich eijcken holt.
02-10-1570 Dierick Aerntsz krijgt consent voor de verkoop.
04-12-1570 Approbatie van transport door Derick Arnts op ten Bom aan Gerrit Gerritz 00 Mee Hessels.
18-03-1603 Gerrit Gerrits oprukking als erfgenaam van zijn vader, die het herengoed gekocht had van Derrick ten Born.
[Herengoederen deel 1, p. 21/22 [Veluwse Geslachten]]

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Derck Aerntsz opten Born?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Derck Aerntsz opten Born

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Opten Born


    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van den Born", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-den-born/I6209.php : accessed September 21, 2021), "Derck Aerntsz opten Born (1530-> 1577)".