De geslachten Van der Maat » Maria Bartholomeusdr van der Maath (????-1752)

Persönliche Daten Maria Bartholomeusdr van der Maath 

 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Johan Peperhooven
  Object:
  huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de weduwe Pieter Boeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Hendrik Arent van Zevender
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Wolbert Engelen, burger en karman
  Object:
  huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Geertjen Herms
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jacobus Janssen, bombasijdewerker
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en Maria Lubberts hun vrouwen, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath; item nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan van Birkhoven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Cornelis van Coeverden naar de sijde van de Bloemendalse Binnenpoort
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Michiel van den Bergh, burger
  Object:
  huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Arien van de Biks erven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Pieter ter Schuur
  Opmerkingen:
  volgens contract opgemaakt op 18 januari 1711, tussen de weduwe en kinderen van Bartholomeus van der Maath ter eene en de kinderen van Arien Maarssen van de Bick, ten andere sijde
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de erfgenamen van juffrouw van Lilaar
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jan van Dijk met zijn schuur
  Bladzijdenummer:
  158 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Hendrik de Hoog
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de heer Italiaander met zijn stalling
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan de Goeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de verkoopers
  Opmerkingen:
  dit alles op speciale condities, dat de acceptanten naar primo may 1734 te hare kosten een houten staketting, soo als die van ouds geweest is tusschen de hoff off plaats van deze en de huisinge van de heer de Goeye zullen moeten maken en onderhouden
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde het huis bij de dogter van Jan de waal gebruijkt
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de schuur behorende aan de grutterije
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Sie ist verstorben am 29. Juli 1752 in Amersfoort.Quelle 2
  09-07/23-07-1748
  Poort, Jan, j.m., ass.no Maria van der Maath, wed. Bart Poort
  Maria de Groot, wed.Wulphert van Lambalgen
  (zie EK 21,60)
  [Eemlandse Klappers 26, p. 240]
 • Ein Kind von Bartholomeus Adriaanssen van der Maath und Maria Jans
 • Maria van der Maath ist ihre Patenkind
 • Maria (Theresia) Hendricksdr van der Maath ist ihre Patenkind
 • Bartholomeus Volkertsz van der Maath ist ihre Patenkind
 • Bartolomeus Hendriksz van der Maath ist ihre Patenkind
 • Diese Information wurde zuletzt aktualisiert am 5. November 2011.

Familie von Maria Bartholomeusdr van der Maath

Sie ist verheiratet mit Bartholomeus Janse Poort.

Die Erlaubnis zur Eheschließung wurde am 13. April 1723 in Amersfoort erhalten.Quelle 3

Sie haben geheiratet am 27. April 1723 in Amersfoort.Quelle 3

Getuige Maria van der Maat
{Wanneer Marritjen Adriaens een zus is van Bartholomeus en Volkert, zou dit best eens waar kunnen zijn.}

13-04/27-04-1723
Poort, Bart Jansz, j.m., ass.mo Catharina Sponsius, laast wed. Henrik Jacobsz, tevoren wed.Jan Poort, en
Maria Jans van der Maath, j.d., ass.mo Christina van Vaasen, hv Evert Intros, tevoren wed. Jan van der Maath
(zie EK 21,100)
Sie haben in der Kirche geheiratet am 27. April 1723 in Amersfoort.Quelle 4


Kind(er):

 1. ?? Poort  ????-1742
 2. Joh[annes] Poort  1724-1779
 3. Richardus Poort  1726-1789
 4. Wilhelma Poort  1727-????
 5. Catharina Poort  1729-< 1731
 6. Everardus Poort  1730-< 1735
 7. Catharina Poort  1731-1802
 8. Christina Poort  1732-????
 9. Elisabeth Poort  1733-1790
 10. Everardus Poort  1735-????
 11. Bartholomeus Poort  1736-1736
 12. Maria Poort  1736-1736
 13. Bartholomeus Poort  1738-1811
 14. Antonius Poort  1740-????

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Maria Bartholomeusdr van der Maath?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!

Vorfahren (und Nachkommen) von Maria Bartholomeusdr van der Maath

Maria Jans
????-> 1725

Maria Bartholomeusdr van der Maath
????-1752

1723
?? Poort
????-1742
Catharina Poort
1729-< 1731
Everardus Poort
1730-< 1735
Maria Poort
1736-1736

  Zeige ganze Ahnentafel

  Mit der Schnellsuche können Sie nach Name, Vorname gefolgt von Nachname suchen. Sie geben ein paar Buchstaben (mindestens 3) ein und schon erscheint eine Liste mit Personennamen in dieser Publikation. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer sind die Resultate. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um zur Seite dieser Person zu gelangen.

  • Kleine oder grosse Zeichen sind egal.
  • Wenn Sie sich bezüglich des Vornamens oder der genauen Schreibweise nicht sicher sind, können Sie ein Sternchen (*) verwenden. Beispiel: „*ornelis de b*r“ findet sowohl „cornelis de boer“ als auch „kornelis de buur“.
  • Es ist nicht möglich, nichtalphabetische Zeichen einzugeben, also auch keine diakritischen Zeichen wie ö und é.  Visualisieren Sie eine andere Beziehung

  Quellen

  1. Akten van transport ( Archief Eemland )
  2. Eemlandse Klappers 28, p. 283
  3. Eemlandse Klappers 26, p. 239
  4. DTB Amersfoort inv. 13 Trouwboek Oud-Kath. parochie 't Zand

  Historische Ereignisse

  • Die Temperatur am 27. April 1723 war um die 13,0 °C. Quelle: KNMI
  •  Diese Seite ist nur auf Niederländisch verfügbar.
   Van 1702 tot 1747 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
  • Im Jahr 1723: Quelle: Wikipedia
   • 30. März » Am King’s Theatre in London erfolgt die Uraufführung der Oper Erminia von Giovanni Battista Bononcini.
   • 31. März » Die waadtländische Miliz unter Jean Daniel Abraham Davel marschiert in Lausanne ein, um das Waadtland von der Herrschaft Berns zu befreien. Der Aufstand wird innerhalb weniger Tage niedergeschlagen.
   • 24. April » Der Rebell Jean Daniel Abraham Davel, der versucht hat, das Waadtland von der Herrschaft Berns zu befreien, wird in Lausanne hingerichtet.
   • 30. Mai » Mit der Aufführung seiner Kantate Die Elenden sollen essen in der Nikolaikirche tritt Johann Sebastian Bach seinen Dienst als Thomaskantor in Leipzig an.
   • 1. Oktober » Die Uraufführung der Oper La contesa de’numi von Antonio Caldara findet in Prag statt.
  • Die Temperatur am 29. Juli 1752 war um die 16,0 °C. Der Wind kam überwiegend aus Nord-Westen. Charakterisierung des Wetters: omtrent helder. Quelle: KNMI
  • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus) (Huis van Oranje-Nassau) war von 1751 bis 1795 Fürst der Niederlande (auch Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genannt)
  • Regentes Anna (Huis van Oranje-Nassau) war von 1751 bis 1759 Fürst der Niederlande (auch Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genannt)
  • Im Jahr 1752: Quelle: Wikipedia
   • 20. Januar » Am Geburtstag von König Karl III. erfolgt in Caserta die Grundsteinlegung für den Bau des königlichen Palastes, der zukünftigen Residenz der Bourbonen im Königreich beider Sizilien. Architekt des Bauwerks ist Luigi Vanvitelli.
   • 31. Juli » Der Tiergarten Schönbrunn in Wien wird eröffnet. Er ist damit der weltweit älteste noch bestehende Zoo.
   • 14. September » Das Britische Weltreich führt den Gregorianischen Kalender ein. Auf den 2. September folgt in diesem Jahr der 14. September.
   • 18. Oktober » Die Uraufführung des Intermezzos Le devin du village (Der Dorfwahrsager) von Jean-Jacques Rousseau im Schloss Fontainebleau ist ein großer Erfolg und verschafft der französischen Opéra comique gesellschaftliches Ansehen.
   • 11. November » Am Teatro San Samuele in Venedig erfolgt die Uraufführung der Oper I portentosi effetti della madre Natura von Giuseppe Scarlatti.
   • 18. November » Im Château de Berny findet die Uraufführung der Oper Le Jaloux corrigé von Michel Blavet statt.
  

  Gleicher Geburts-/Todestag

  Quelle: Wikipedia


  Über den Familiennamen Van der Maath


  Die De geslachten Van der Maat-Veröffentlichung wurde von erstellt.nimm Kontakt auf
  Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
  Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van der Maat", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-der-maat/I2622.php : abgerufen 28. Mai 2024), "Maria Bartholomeusdr van der Maath (????-1752)".