De geslachten Van der Maat » Bartholomeus Adriaanssen van der Maath (1648-< 1704)

Persönliche Daten Bartholomeus Adriaanssen van der Maath 

 • Er wurde geboren im Jahr 1648.
 • Eintrag am 3. April 1678: Hypotheek.Quelle 1
  Nadere toegang op inventarisnummer 436-28 van toegang 0012

  Akte van transport 1678-04-03; huis op Bloemendal
  Aktedatum:
  1678-04-03
  Leningnemer:
  Neeltje Willems, voor haer selve en als weduwe en boedelhoudster van Jan Cornelisz, smid
  Leninggever:
  Bartholomeus Adrianusz van de Maeth
  Lening:
  215 gulden, in een obligatie van 175 gulden en anderdeels van het voorschot van't huys-, haerdstede- en redemptiegeld (afkoopgeld), tevens de 40e penning, tesamen de somme van 215 gulden
  Onderpand:
  huis op Bloemendal
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Jacob Heaksz, backer
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Dirck van Corler
  Bladzijdenummer:
  154 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
  Inventarisnummer:
  436-28
 • Eintrag am 27. September 1679: Transport.Quelle 2
  1679-09-27; huis, hof en hofstede gelegen aan de Weverssingel
  Aktedatum:
  1679-09-27
  Verkopende partij:
  Peter Aertsz van Noorwegen en zijn vrouw Aertgen Meeus, wonenden te Amsterdam
  Kopende partij:
  Bartholomeus Adriaensz van der Maath, Matheus Scheerder ende Jan Jansz, voerman
  Object:
  huis, hof en hofstede gelegen aan de Weverssingel
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de kinderen van Jan van Ingen
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de erfgenamen van Claes Jacobsz, timmerman
  Bladzijdenummer:
  199 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 16. August 1690: Transport.Quelle 2
  1690-08-16; (1) zekere behuizing bestaande uit twee woningen, hof, hofstede en schuur op het Sluisje
  Aktedatum:
  1690-08-16
  Verkopende partij:
  Jacob Foeijt, heere in den ouden Rhijn
  Kopende partij:
  Bartholomeus van der Maath, grutter en zijn vrouw Maria Jans
  Object:
  (1) zekere behuizing bestaande uit twee woningen, hof, hofstede en schuur op het Sluisje
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Matheus Scheerder
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Bartholomeus van der Maath
  Opmerkingen:
  behuizing: huurder Aart Matheusen, met een stal achter de hof gebruikt wordende door Hendrick Lodewijcksen, gerechtsbode van het Hogeland, mitsgaders nog een behuizing op de Weversingel, bewoond wordende door Hendrickje Willems
  Bladzijdenummer:
  1 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 21. Juli 1710: Transport.Quelle 2
  1710-07-21; een huis, hof en hofstede, staande in de Muurhuizen, strekkende met den hof en uitgang op de Cingel, daar voor in de Muurhuizen
  Aktedatum:
  1710-07-21
  Verkopende partij:
  Willem Scheerder en zijn vrouw Elisabeth Vastert, Mathijs Scheerder en zijn vrouw Cornelia Blockland, mitsgaders Gijsbartus van Oudendoelen en zijn vrouw Elisabeth Scheerder, allen borgers, voor hunzelf en de voors. Willem en Mathijs Scheerder neffens Gijsbertus van Oudendoelen als bij zeker codicillaire dispositie door Mathijs Scheerder hun vader en schoonvader zaliger gemachtigd om de erfportie en het vierde part voor de kinderen van Sibilla Scheerder, namelijk Anna, Maria, Ariaen. Engelbertus en Aefje Sitter, door Jan Sitter aan haar verwekt, en Jan Witsenraad in den tweeden bedde aan haar verwekt door Mattheus Witsenraad, te mogen verkopen en transporteren
  Kopende partij:
  Johan de Goeije, notaris en eerste klerk ter secretarie, en zijn vrouw Maria Endenburgh
  Object:
  een huis, hof en hofstede, staande in de Muurhuizen, strekkende met den hof en uitgang op de Cingel, daar voor in de Muurhuizen
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de erfgenamen van Geurt Boelhouwer
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de weduwe Bartholomeus van der Maath, grutter
  Opmerkingen:
  procuratie en authorisatie voor notaris Hagen op 1709-02-22
  Bladzijdenummer:
  140 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Johan Peperhooven
  Object:
  huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de weduwe Pieter Boeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Hendrik Arent van Zevender
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Wolbert Engelen, burger en karman
  Object:
  huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Geertjen Herms
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jacobus Janssen, bombasijdewerker
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en Maria Lubberts hun vrouwen, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath; item nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan van Birkhoven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Cornelis van Coeverden naar de sijde van de Bloemendalse Binnenpoort
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Michiel van den Bergh, burger
  Object:
  huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Arien van de Biks erven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Pieter ter Schuur
  Opmerkingen:
  volgens contract opgemaakt op 18 januari 1711, tussen de weduwe en kinderen van Bartholomeus van der Maath ter eene en de kinderen van Arien Maarssen van de Bick, ten andere sijde
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de erfgenamen van juffrouw van Lilaar
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jan van Dijk met zijn schuur
  Bladzijdenummer:
  158 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Hendrik de Hoog
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de heer Italiaander met zijn stalling
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan de Goeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de verkoopers
  Opmerkingen:
  dit alles op speciale condities, dat de acceptanten naar primo may 1734 te hare kosten een houten staketting, soo als die van ouds geweest is tusschen de hoff off plaats van deze en de huisinge van de heer de Goeye zullen moeten maken en onderhouden
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde het huis bij de dogter van Jan de waal gebruijkt
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de schuur behorende aan de grutterije
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Er ist verstorben vor 13. Januar 1704.
 • Ein Kind von Adriaen Hendriksz (van der Maath)
 • Diese Information wurde zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2015.

Familie von Bartholomeus Adriaanssen van der Maath

Er ist verheiratet mit Maria Jans.

Sie haben geheiratet vor 1675.


Kind(er):Notizen bei Bartholomeus Adriaanssen van der Maath

Beroep: grutter

Procuratie - om voor het gerecht van Zevenhuizen in de Duist de helft van 13 dammaten en de helft van 5 dammaten en de helft van 2 1/2 dammaten gelegen in de polder Duist te transporteren ten behoeve van Bartholomeus Arisz van der Maet, grutter te Amersfoort
Datering:16-07-1678
Aktenummer:131
Datum:16-07-1678
Soort akte:Procuratie
Samenvatting:om voor het gerecht van Zevenhuizen in de Duist de helft van 13 dammaten en de helft van 5 dammaten en de helft van 2 1/2 dammaten gelegen in de polder Duist te transporteren ten behoeve van Bartholomeus Arisz van der Maet, grutter te Amersfoort
Notaris:N. VAN VECHTEN
Aktedatum:16-07-1678
Personen:

Constituant: Geertruyt Meyster
Voornaam:Geertruyt
Achternaam:Meyster
Rol in akte:Constituant
Echtgenoot:wed. Cornelis Derout

Constituant: haar crediteuren
Achternaam:haar crediteuren
Rol in akte:Constituant

Gemachtigde: Johan van Aelst
Voornaam:Johan
Achternaam:van Aelst
Rol in akte:Gemachtigde
Beroep:notaris ´s hoofs van Utrecht

Gemachtigde: Gysbert van Bylevelt
Voornaam:Gysbert
Achternaam:van Bylevelt
Rol in akte:Gemachtigde
Beroep:notaris ´s hoofs van Utrecht

Geconstitueerde: Arien Maesz
Voornaam:Arien
Achternaam:Maesz
Rol in akte:Geconstitueerde
Woonplaats:Amersfoort
Verwijzingen:procuratie d.d. 8-2-1678 voor notaris N. van Vechten
Bijzonderheden:de wederhelft van 13 dammaten competeert Everhard Meyster
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U064a007

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Bartholomeus Adriaanssen van der Maath?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Zeitbalken Bartholomeus Adriaanssen van der Maath

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

Vorfahren (und Nachkommen) von Bartholomeus Adriaanssen van der Maath


Mit der Schnellsuche können Sie nach Name, Vorname gefolgt von Nachname suchen. Sie geben ein paar Buchstaben (mindestens 3) ein und schon erscheint eine Liste mit Personennamen in dieser Publikation. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer sind die Resultate. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um zur Seite dieser Person zu gelangen.

 • Kleine oder grosse Zeichen sind egal.
 • Wenn Sie sich bezüglich des Vornamens oder der genauen Schreibweise nicht sicher sind, können Sie ein Sternchen (*) verwenden. Beispiel: „*ornelis de b*r“ findet sowohl „cornelis de boer“ als auch „kornelis de buur“.
 • Es ist nicht möglich, nichtalphabetische Zeichen einzugeben, also auch keine diakritischen Zeichen wie ö und é.Visualisieren Sie eine andere Beziehung

Quellen

 1. Akten van transport ( Archief Eemland ) 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 2. Akten van transport ( Archief Eemland )

Über den Familiennamen Van der Maath


Die De geslachten Van der Maat-Veröffentlichung wurde von erstellt.nimm Kontakt auf
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van der Maat", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-der-maat/I2596.php : abgerufen 29. Mai 2024), "Bartholomeus Adriaanssen van der Maath (1648-< 1704)".