De geslachten Van der Maat » Volquer Bartholomeusz van der Maath (1686-1747)

Persönliche Daten Volquer Bartholomeusz van der Maath 

 • Er wurde getauft am 18. April 1686 in Amersfoort.Quelle 1
  Getuige Neeltje Joorde
 • Eintrag am 17. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-17; omtrent vier mergen tabaxland met een tabaxschuur daarop staende, groot 15 gebinten, zijnde het voorzegde land gelegen tussen de Hogeweg en de Lageweg aan 't voetpad daer aen stads- oft westzijde, Wouter van de Pecht
  Aktedatum:
  1728-08-17
  Leningnemer:
  Volcquer van der Maath en zijn vrouw Maia Lubberts van Wildenburgh, burgers
  Leninggever:
  Rogier Camerbeek, raad in de Vroedschap en burgemeester
  Lening:
  6000 Car. gulden tot 20 stuiver het stuk
  Onderpand:
  omtrent vier mergen tabaxland met een tabaxschuur daarop staende, groot 15 gebinten, zijnde het voorzegde land gelegen tussen de Hogeweg en de Lageweg aan 't voetpad daer aen stads- oft westzijde, Wouter van de Pecht
  Belendingen 1:
  aan de oostzijde de weduwe van Everard van Speuijenburg
  Opmerkingen:
  doorgehaald en geroyeerd 2 februari 1780
  Bladzijdenummer:
  151 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Johan Peperhooven
  Object:
  huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de weduwe Pieter Boeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Hendrik Arent van Zevender
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Wolbert Engelen, burger en karman
  Object:
  huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Geertjen Herms
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jacobus Janssen, bombasijdewerker
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en Maria Lubberts hun vrouwen, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath; item nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan van Birkhoven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Cornelis van Coeverden naar de sijde van de Bloemendalse Binnenpoort
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Michiel van den Bergh, burger
  Object:
  huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Arien van de Biks erven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Pieter ter Schuur
  Opmerkingen:
  volgens contract opgemaakt op 18 januari 1711, tussen de weduwe en kinderen van Bartholomeus van der Maath ter eene en de kinderen van Arien Maarssen van de Bick, ten andere sijde
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de erfgenamen van juffrouw van Lilaar
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jan van Dijk met zijn schuur
  Bladzijdenummer:
  158 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Hendrik de Hoog
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de heer Italiaander met zijn stalling
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan de Goeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de verkoopers
  Opmerkingen:
  dit alles op speciale condities, dat de acceptanten naar primo may 1734 te hare kosten een houten staketting, soo als die van ouds geweest is tusschen de hoff off plaats van deze en de huisinge van de heer de Goeye zullen moeten maken en onderhouden
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 2
  1728-08-23; huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde het huis bij de dogter van Jan de waal gebruijkt
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de schuur behorende aan de grutterije
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Er wurde beerdigt am 24. August 1747 in Amersfoort.Quelle 3
  20-01-1733
  Roomen, Renger van, j.m., w.Hoe, cons.rao Meijnsjen Rengers, wed.Willem van Roomen, en
  Geertruijd van de Pech, j.d., w.Af, ass.voogd Volcquen van der Maath
  (zie EK 21,61)
  [eemlandse Klappers 26, p. 256]

  27-01/10-02-1733
  Ling, Jan Jansen van, j.m., ass.va Jan van Ling
  Bartha van de Pegh, j.d., ass.voogd Volquen van der Maath
  (zie EK 21,50)
 • Ein Kind von Bartholomeus Adriaanssen van der Maath und Maria Jans
 • Diese Information wurde zuletzt aktualisiert am 5. November 2011.

Familie von Volquer Bartholomeusz van der Maath

Er ist verheiratet mit Maria Lubberts van Wildenburgh.

Die Erlaubnis zur Eheschließung wurde am 17. Januar 1708 in Amersfoort erhalten.Quelle 4

Sie haben in der Kirche geheiratet am 31. Januar 1708 in Amersfoort.Quelle 5

17-01-1708
Maath, Volcquen van de, j.m., ass.mo Marij Jans, wed. Barth. van de Haeth, en
Maria Lubberts van Wildenburgh, j.d., w. buiten de grote Koppelpoort a.d. Eeckmolen onder Ro, ass.va Lubbert Cornelisz van Wildenburgh, mede aldaar wonende
(zie EK 21,51)

Kind(er):

 1. Maria van der Maath  1716-1718

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Volquer Bartholomeusz van der Maath?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Zeitbalken Volquer Bartholomeusz van der Maath

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

Vorfahren (und Nachkommen) von Volquer Bartholomeusz van der Maath


  Zeige ganze Ahnentafel

  Mit der Schnellsuche können Sie nach Name, Vorname gefolgt von Nachname suchen. Sie geben ein paar Buchstaben (mindestens 3) ein und schon erscheint eine Liste mit Personennamen in dieser Publikation. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer sind die Resultate. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um zur Seite dieser Person zu gelangen.

  • Kleine oder grosse Zeichen sind egal.
  • Wenn Sie sich bezüglich des Vornamens oder der genauen Schreibweise nicht sicher sind, können Sie ein Sternchen (*) verwenden. Beispiel: „*ornelis de b*r“ findet sowohl „cornelis de boer“ als auch „kornelis de buur“.
  • Es ist nicht möglich, nichtalphabetische Zeichen einzugeben, also auch keine diakritischen Zeichen wie ö und é.  Visualisieren Sie eine andere Beziehung

  Quellen

  1. Eemlandse Klappers 20-I, p. 154
  2. Akten van transport ( Archief Eemland )
  3. Eemlandse Klappers 28, p. 283
  4. Eemlandse Klappers 26, p. 200
  5. DTB Amersfoort trouwen RK 't Zand [Eemlandse Klappers 21, p. 51]

  Historische Ereignisse

  • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) war von 1672 bis 1702 Fürst der Niederlande (auch Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genannt)
  • Im Jahr 1686: Quelle: Wikipedia
   • 6. Mai » Polen-Litauen und das moskowitische Zarentum Russland schließen den Ewigen Frieden, mit dem der Waffenstillstand von Andrussowo vom 30. Januar 1667 bestätigt wird. Die Rzeczpospolita wird durch Krzysztof Grzymułtowski vertreten, die russische Seite durch Fürst Wassili Wassiljewitsch Golizyn.
   • 9. Juli » Die auf Initiative Kaiser Leopolds I. gegründete Augsburger Liga versucht als Defensivbündnis der französischen Expansion an den Rhein unter Ludwig XIV. Einhalt zu gebieten.
   • 2. September » Karl V. von Lothringen erobert mit seinen Truppen die Stadt Buda, heute ein Teil Budapests, nach 145 Jahren osmanischer Herrschaft für das Haus Habsburg zurück.
   • 6. September » Jean-Baptiste Lullys Pastoraloper Acis et Galatée wird uraufgeführt.
  •  Diese Seite ist nur auf Niederländisch verfügbar.
   Van 1702 tot 1747 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
  • Im Jahr 1708: Quelle: Wikipedia
   • 14. Juli » In der Schlacht bei Golowtschin besiegt das schwedische Heer unter König Karl XII. im Großen Nordischen Krieg eine überlegene russische Armee.
   • 4. September » Die Uraufführung der Oper Amor tra nemici von Attilio Ariosti findet in Berlin statt.
   • 10. September » In der Schlacht bei Moljatitschi im Großen Nordischen Krieg gelingt es der zaristischen Armee nicht, das kleinere schwedische Heer zu schlagen.
   • 9. Oktober » Der russische Zar Peter I. der Große besiegt die Schweden unter General Adam Ludwig Lewenhaupt in der Schlacht bei Lesnaja im Zuge des Großen Nordischen Krieges und schwächt damit die Armee Karls XII. entscheidend.
   • 20. Oktober » Die St Paul’s Cathedral in London ist fertiggestellt.
   • 10. Dezember » Nach fast viermonatigem Halten gegen die belagernden Truppen des Herzogs von Marlborough und des Prinzen Eugen von Savoyen kapituliert im Spanischen Erbfolgekrieg der französische Kommandant der Zitadelle von Lille.
  • Die Temperatur am 24. August 1747 war um die 15,0 °C. Der Wind kam überwiegend aus Osten bis Norden. Charakterisierung des Wetters: omtrent helder. Quelle: KNMI
  •  Diese Seite ist nur auf Niederländisch verfügbar.
   Van 1702 tot 1747 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
  • Erfstadhouder Prins Willem IV (Huis van Oranje) war von 1747 bis 1751 Fürst der Niederlande (auch Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genannt)
  • Im Jahr 1747: Quelle: Wikipedia
   • 28. Januar » Am Teatro Apollo in Rom erfolgt die Uraufführung der Oper Die verlassene Dido (Dido abbandonata) von Niccolò Jommelli.
   • 31. Januar » Das London Lock Hospital öffnet als erste auf Haut- und Geschlechtskrankheiten spezialisierte Klinik in der britischen Hauptstadt. Syphilis-Patienten sind in den Anfangsjahren ihre Kunden.
   • 14. Februar » In Paris entsteht die weltweit erste Ingenieurschule, die École des Ponts ParisTech.
   • 2. Juli » In der Schlacht bei Lauffeldt im Österreichischen Erbfolgekrieg besiegen die Franzosen unter Moritz von Sachsen die verbündeten Österreicher, Briten und Niederländer, erleiden aber mehr als doppelt so hohe Verluste.
   • 19. Juli » In der Schlacht von Assietta geben französische Truppen im Österreichischen Erbfolgekrieg ihren Angriff auf eine von verbündeten Einheiten aus Sardinien-Piemont und Österreich gehaltene Bergstellung nach fünf Stunden und starken Verlusten auf.
   • 1. August » Als Reaktion auf den Zweiten Jakobitenaufstand verbietet die britische Regierung das Tragen von Kilt und Tartan in Schottland.

  Über den Familiennamen Van der Maath


  Die De geslachten Van der Maat-Veröffentlichung wurde von erstellt.nimm Kontakt auf
  Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
  Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van der Maat", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-der-maat/I2621.php : abgerufen 28. Mai 2024), "Volquer Bartholomeusz van der Maath (1686-1747)".