De geslachten Van der Maat » Hendrick Bartholomeusz van der Maath (1680-????)

Persönliche Daten Hendrick Bartholomeusz van der Maath 

 • Er wurde geboren im Jahr 1680.
 • Eintrag am 23. Mai 1718: Transport.Quelle 1
  1718-05-23; seecker bouwhuijs en woninge, hoff en hoffstede mitsgaders schuer, achter het oude weeshuijs
  Aktedatum:
  1718-05-23
  Verkopende partij:
  Henrick Harmsz van den Lamber en Catharine Beijers, echteluijden
  Kopende partij:
  Hendrick van der Maath, grutter en Elisabeth Oudendoelen, echtelieden en borgers
  Object:
  seecker bouwhuijs en woninge, hoff en hoffstede mitsgaders schuer, achter het oude weeshuijs
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Cornelis Pret
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jan Oudendoelen
  Opmerkingen:
  het huis zal worden gebruikt als kerk
  Bladzijdenummer:
  35 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 16. Februar 1724: Transport.Quelle 1
  1724-02-16; huis, hof en hofstede op Bloemendal tegenwoordig bewoond door Barnard Brouwer
  Aktedatum:
  1724-02-16
  Leningnemer:
  Juffrouw Gouda Wijnanda en Beatrix van Tol, meerderjarige kinderen van Pieter van Tol en Gijsberta van Sandendaal echtelieden
  Leninggever:
  Gijsbertus Oudendoelen en Hendrik van der Maath als voogden over Jan Bottenburg, nagelaten zoon van Francois Bottenburg en Hendrina Oudendoelen in haar leven echtelieden
  Lening:
  plegt van 300 gulden zijnde bij Pieter Brouwer en Sara Barents mede in haar leven echtelieden op 18-06-1700 van Petrus Scheer en Henricus van Sandendaal als voogden opgenomen en gevestigd op onderstaand huis
  Onderpand:
  huis, hof en hofstede op Bloemendal tegenwoordig bewoond door Barnard Brouwer
  Opmerkingen:
  deze akte is doorgehaald; in de marge: ingevolge vertoonde quitantie van juffrouwe Maria van Dijk weduwe van Jacob Oudendoelen geroyeerd op den 14-12-1778
  Bladzijdenummer:
  211 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Johan Peperhooven
  Object:
  huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de weduwe Pieter Boeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Hendrik Arent van Zevender
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Wolbert Engelen, burger en karman
  Object:
  huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Geertjen Herms
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jacobus Janssen, bombasijdewerker
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en Maria Lubberts hun vrouwen, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath; item nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan van Birkhoven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Cornelis van Coeverden naar de sijde van de Bloemendalse Binnenpoort
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Michiel van den Bergh, burger
  Object:
  huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Arien van de Biks erven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Pieter ter Schuur
  Opmerkingen:
  volgens contract opgemaakt op 18 januari 1711, tussen de weduwe en kinderen van Bartholomeus van der Maath ter eene en de kinderen van Arien Maarssen van de Bick, ten andere sijde
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de erfgenamen van juffrouw van Lilaar
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jan van Dijk met zijn schuur
  Bladzijdenummer:
  158 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Hendrik de Hoog
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de heer Italiaander met zijn stalling
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan de Goeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de verkoopers
  Opmerkingen:
  dit alles op speciale condities, dat de acceptanten naar primo may 1734 te hare kosten een houten staketting, soo als die van ouds geweest is tusschen de hoff off plaats van deze en de huisinge van de heer de Goeye zullen moeten maken en onderhouden
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Eintrag am 23. August 1728: Transport.Quelle 1
  1728-08-23; huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde het huis bij de dogter van Jan de waal gebruijkt
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de schuur behorende aan de grutterije
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Er ist verstorben.
 • Er wurde beerdigt am 16. September 1726 in Amersfoort.Quelle 2
  "Henricus van der Maath, nalatende kinderen"
 • Ein Kind von Bartholomeus Adriaanssen van der Maath und Maria Jans
 • Diese Information wurde zuletzt aktualisiert am 5. November 2011.

Familie von Hendrick Bartholomeusz van der Maath

Er ist verheiratet mit Elisabeth Jacobs Oudendoelen.

Die Erlaubnis zur Eheschließung wurde am 13. Januar 1704 in Amersfoort erhalten.Quelle 3

Sie haben geheiratet am 2. Februar 1704 in Amersfoort, er war 24 Jahre alt.Quelle 3

13-01/02-02-1704
Maeth, Henrick Bartholomeusz van der, j.m., ass.mo Maria Jans, wed. Bartholomeus Adriaensz van de Maeth, en
Elisabeth Jacobs van Oudendoelen, j.d., oss.va Jacob van Oudendoelen
(zie EK 21,98)
Sie haben in der Kirche geheiratet am 1. Februar 1704 in Amersfoort, er war 24 Jahre alt.Quelle 4


Kind(er):

 1. Maria van der Maath  1707-< 1710


Notizen bei Hendrick Bartholomeusz van der Maath

Beroep: grutter

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Hendrick Bartholomeusz van der Maath?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Zeitbalken Hendrick Bartholomeusz van der Maath

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

Mit der Schnellsuche können Sie nach Name, Vorname gefolgt von Nachname suchen. Sie geben ein paar Buchstaben (mindestens 3) ein und schon erscheint eine Liste mit Personennamen in dieser Publikation. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer sind die Resultate. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um zur Seite dieser Person zu gelangen.

 • Kleine oder grosse Zeichen sind egal.
 • Wenn Sie sich bezüglich des Vornamens oder der genauen Schreibweise nicht sicher sind, können Sie ein Sternchen (*) verwenden. Beispiel: „*ornelis de b*r“ findet sowohl „cornelis de boer“ als auch „kornelis de buur“.
 • Es ist nicht möglich, nichtalphabetische Zeichen einzugeben, also auch keine diakritischen Zeichen wie ö und é.Visualisieren Sie eine andere Beziehung

Quellen

 1. Akten van transport ( Archief Eemland )
 2. Eemlandse Klappers 28, p. 282
 3. Eemlandse Klappers 26, p. 199
 4. DTB Amersfoort inv. 13 Trouwboek Oud-Kath. parochie 't Zand

Historische Ereignisse

 •  Diese Seite ist nur auf Niederländisch verfügbar.
  Van 1702 tot 1747 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
 • Im Jahr 1704: Quelle: Wikipedia
  • 16. Februar » Gegner des polnischen Wahlkönigs AugustII. finden sich in der Konföderation von Warschau zusammen. Sie entthronen den auch in Kursachsen regierenden Herrscher und rufen in Polen-Litauen ein Interregnum aus, das in einen Bürgerkrieg mündet.
  • 20. Mai » Polnische Unterstützer des Königs AugustII. schließen sich in der Konföderation von Sandomir zusammen. Sie reagieren damit auf die gebildete königsfeindliche Konföderation von Warschau und eröffnen einen in einen Bürgerkrieg mündenden Streit.
  • 12. Juli » Die Konföderation von Warschau erklärt Stanislaus I. Leszczyński zum König von Polen. Sie hat für diesen Schritt Rückendeckung des schwedischen Königs Karl XII. Der Affront gegenüber König August II. löst in der weiteren Folge einen Bürgerkrieg aus.
  • 13. August » In der Zweiten Schlacht bei Höchstädt unterliegen im Spanischen Erbfolgekrieg Franzosen und Bayern alliierten Truppen unter dem Kommando von John Churchill, 1. Duke of Marlborough und Prinz Eugen von Savoyen.
  • 24. August » Die Schlacht bei Vélez-Málaga endet mit einem strategischen Sieg der niederländisch-englischen Flotte über französische Kriegsschiffe. Die Auseinandersetzung wird als größte Seeschlacht im Spanischen Erbfolgekrieg angesehen.
  • 20. Oktober » Die Uraufführung der Oper Cleopatra von Johann Mattheson findet in Hamburg statt.
 • Die Temperatur am 16. September 1726 war um die -12 °C. Der Wind kam überwiegend aus Süd-Westen. Charakterisierung des Wetters: half bewolkt. Quelle: KNMI
 •  Diese Seite ist nur auf Niederländisch verfügbar.
  Van 1702 tot 1747 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
 • Im Jahr 1726: Quelle: Wikipedia
  • 21. Mai » Die Ermordung des protestantischen Predigers Hermann Joachim Hahn durch den Katholiken Franz Laubler in der sächsischen Residenzstadt Dresden führt in den nächsten Tagen zu einem gegen die Katholiken der Stadt gerichteten Bürgeraufstand.
  • 26. August » In Dresden erfolgt die Grundsteinlegung für die Frauenkirche.
  • 23. September » In Reutlingen bricht ein Feuer aus. Der Brand wütet bis zum 25. September und zerstört 80% der Stadt. Rund 1.200 Familien werden obdachlos, doch sind fast keine Toten zu beklagen.
  • 27. Oktober » Die Kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen von Johann Sebastian Bach wird in Leipzig uraufgeführt.
  • 24. Dezember » Die Stadt Montevideo wird von Bruno Mauricio de Zabala, dem spanischen Gouverneur von Buenos Aires, gegründet.

Über den Familiennamen Van der Maath


Die De geslachten Van der Maat-Veröffentlichung wurde von erstellt.nimm Kontakt auf
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van der Maat", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-der-maat/I2614.php : abgerufen 23. April 2024), "Hendrick Bartholomeusz van der Maath (1680-????)".