Database Noord-Bevelanders » Verhalen » Telling Noord-Bevelanders

DATABASE  TELLING  VOORTGANG  UPDATES  STATISTIEKEN  VOORPAGINA


VERKENNING ONDERZOEKSOMVANG


 

Tellingen van de aktes in de Burgerlijke Stand

Aan de hand van de indexering van de bronnen op de website van het Zeeuws Archief kan een schatting worden gemaakt van het totaal aantal personen en aktes dat verwerkt dient te worden in de database.  De hiervoor gebruikte methode is: via de uitgebreide zoekfunctie, selecteer een plaats, en een rol, laat alle andere velden leeg. Het aantal zoekresultaten geeft weer het aantal keer dat een persoon in deze rol voorkomt.  Bijvoorbeeld "Colijnsplaat" en "kind", geeft 8539 zoekresultaten, in de periode 1811-1923. (op deze datum 25 April 2024)  Zo kan het aantal aangegeven kinderen in alle plaatsen worden vastgesteld.  Hetzelfde kan worden gedaan in andere rollen, zoals "overledene", "inwoner" , "bruidegom".

Samenvatting: de conclusie van onderstaande tellingen is dat de gehele bevolkingsreconstructie van de periode 1811-1923 ruwweg 58000 aktes zal bevatten.  Het aantal personen is minimaal 33.000 in deze periode. Naar schatting totaal uitkomend op 40.000 tot 60.000 Noord-Bevelanders in de periode 1600-1930.

Zie onderstaande tabellen.

 

AKTES BURGERLIJKE STAND 1811-1923


Deze vormen de basis waaruit de bevolkingsreconstructie vanaf 1811 word opgebouwd. Deze data worden nog aangevuld met aktes van personen en gezinnen die migreerden buiten Noord-Beveland.

PERIODE 1811-1923 TOTAAL Colijnsplaat Kats Kortgene Wissenkerke s-Gravenhoek Kampensnieuwland
geboorteaktes 28908 8539 2228 4239 13866 14 22
huwelijksaktes 5589 1662 460 897 2563 5 2
overlijdensaktes 23573 6302 1527 2885 9840 4 15
TOTAAL 58070 16503 4215 8021 26269 23 39
  100% 28,4% 7,3% 13,8% 45,2% 0,03% 0,07%

 

Van de bevolking voor het jaar 1811 is maar een klein deel de data geindexeerd via Zeeuwen Gezocht. Een groot deel van deze personen kan worden gevonden via de beschikbare kerkelijke en gerechtelijke bronnen. Voor een deel van deze bronnen zijn indexen beschikbaar, maar voor een groot deel niet.  Zie het Bronnenoverzicht elders op deze website. Aanvullende data van deze personen wordt voornamelijk gevonden in de kerkelijke registraties, en verder in schepenaktes, notarisaktes en gedeeltelijke bevolkingsregistraties.  Vanwege hiaten en fragmentering van de bronnen zal de biografische beschrijving in veel gevallen niet compleet gemaakt kunnen worden. Van sommige personen die voor 1811 zijn overleden zijn helemaal geen naam of data bewaard gebleven. Het gaat dan met name om jong overledenen in Wissenkerke en volwassenen zonder kinderen. 

Voor de personen die voor 1811 zijn geboren maar na 1811 zijn getrouwd en/of overleden kunnen de aktes van de Burgerlijke Stand als bron worden gebruikt. Onderstaand overzicht geeft aan om hoeveel personen het gaat.

 

BEVOLKING 1811


Totale bevolking, volwassen en kinderen, als geregistreerd in de volkstelling van 1811. Waar de aktes in de Burgerlijke Stand vanaf 1811 de mutaties in de bevolkingsopbouw beschrijven, kan deze volkstelling dienen als de uitgangssituatie in het jaar 1811. 

PERIODE 1811 TOTAAL Colijnsplaat Kortgene en Kats Wissenkerke en Geersdijk s-Gravenhoek Kampensnieuwland
mannen 1910 716 475 641 25 53
vrouwen 1920 729 471 659 27 34
gehuwden 1374 523 337 468 16 30
ongehuwden 2275 859 560 766 36 54
weduwen en wed.nrs 179 61 49 66   3
TOTAAL 3828 1443 946 1300 52 87
  100% 37,7% 24,7% 34,0% 1,4% 2,3%

 

OPSOMMING


Het totale aantal personen in de bevolkingsreconstructie zal bestaan uit:

Hieruit volgt een aantal van minimaal 33.000 personen, naar schatting totaal uitkomend op 40.000 tot 60.000 Noord-Bevelanders.


 

 

AANVULLENDE GEGEVENS - aktes die niet de hele periode en bevolking bestrijken


Deze worden opgenomen als toevoeging op biografische gegevens, en bevatten vaak aanvullende gegevens.

  TOTAAL Colijnsplaat Kats Kortgene Wissenkerke Geersdijk s-Gravenhoek Kamperland
mannelijke inwoners 20-60jr. in 1813 831 307 68 131 279   15 31
memories van successie 1818-1923 6642 1808 425 1289 2979 34 3 104
registraties emigranten 474 113 18 116 227      

 

[ TERUG NAAR STARTPAGINA DATABASE ]   [ VOORTGANG ]

 

 

 

Andere verhalen