Tweede Wereldoorlogslachtoffers » Vermistenlijsten in de Nederlandse Staatscourant

Hieronder opgesomd zijn Tweede Wereldoorlogslachtoffers die ook voorkomen op op de vermistenlijsten in de Staats Courant:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z


Na de oorlog waren er tienduizenden (in het bijzonder joodse) Nederlanders waarvan niet officieel vaststond dat zij waren overleden. Dat bracht allerlei juridische complicaties met zich mee, zoals bijvoorbeeld erfeniskwesties. Om deze problemen op te lossen werd in juni 1949 de 'Wet, houdende voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten' van kracht. Deze wet bepaalde dat de minister van Justitie bij de burgerlijke stand een akte van overlijden kon laten opmaken. Het ministerie moest zorg dragen voor registratie van en onderzoek naar de vermisten. Dat onderzoek moest de kans minimaliseren dat de vermisten later alsnog opdoken met alle complicaties vandien. De resultaten van dat onderzoek werden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.