genealogieonline

Van den Berg Steneker Stamboom » Lyckle Lubberts Lycklama à Nijeholt (± 1655-1740)

Persoonlijke gegevens Lyckle Lubberts Lycklama à Nijeholt 


Verwantschap Lyckle Lubberts Lycklama à Nijeholt


Voorouders (en nakomelingen) van Lyckle Lubberts Lycklama à Nijeholt


Gezin van Lyckle Lubberts Lycklama à Nijeholt

Hij is getrouwd met Auckje Jacobs in het jaar 1681.

Kind(eren):

  1. Jacobus Lyckles Lycklama à Nijeholt  ± 1680-1742 
  2. Lubbartus Lyckles Lycklama à Nijeholt  1696-1788 


Notities over Lyckle Lubberts Lycklama à Nijeholt

Op de kaart van Friesland 1670 [Tresoar] zien we 4 vestigingsplaatsen van Lycklama: Wolvega, Nijeholtpade (de Leemburg), Oldebercoop en Mackinga. Deze plaatsen bestreken de Weststellingwerf.
Op een kaart uit 1622 is nog een Lycklama vestiging te vinden in Westmeer (Westermeer, zuidelijk van Joure en westelijk van Oldehaske).
De papistentak in deze stamboom was rond 1750 gevestigd Oudeschoot.
Dat is de lijn van zoon Lubbertus Lyckles.
De andere zoon, Jacobus Lyckles vestigde zich in Steenwijk en werd protestant.
Beide lijnen zijn uitgewerkt.
~
Familiewapens Lycklama.
Afgebeeld zijn twee familiewapens, afgebeeld in een wapenboek uit 1708 [bron: Tresoar].
Het familiewapen toont links twee Franse leliën, boven en onder een envelop, rechts een eikenstam waaruit 3 eikels spruiten, als spruitend van nieuwhout (Nijeholt). Er is ook een afbeelding van dit wapen uit 1760 [bron: Tresoar], vanachter dit wapen rijst half een adelaar op met gespreide vleugels, op de vleugels zijn leliën afgebeeld en in zijn bek heeft hij een eikel.
Het tweede wapen toont links boven de drie eikels, linksonder een korenschoof, rechtsboven drie klavers en rechtsonder 3 rode rozen. Het terugkerend drietal duidt op 3 takken van nageslacht.
Wanneerdeze wapens voor het eerst zijn gebruikt is mij onbekend, vermoedelijk in de 16de eeuw.
Het eerste wapen wordt in 1807 gebruikt voor de dan in adelstand verheven tak.
Dit wapen is ook afgebeeld aan het begin van deze stamboom.
Die afbeelding, op een losse kaart, is door mij gevonden bij fa. De Slegte, boekhandel te Amsterdam rond 1975.
De afbeelding kan gedateerd worden tweede helft 19de eeuw.
Ik vond ook een adelboekje, eveneens afgebeeld bij de stamvader, waarin de vroegste telgen wonden beschreven.
~
LYCKLE LUBBERTS, PAPIST, IN DE STEMCOHIEREN 1698 en 1728.
De volgende stemkohieren maken vermelding van Lykle Lubberts, papist, gebruiker en eigenaar van percelen te Oldeholtwolde, Oldebercoop, Noordwolde, Nijeholtpade en Wolvega. Lubertus en Jacobus worden in 1728 als zijn zonen vermeld.
In het stemkohier van 1728 worden tevens zijn zonen Jacobus en Lubbertus genoemd voor stem nr 16 (Oldeberkoop), hetgeen dit gezinsverband bevestigt.
~
1698
~
Stemkohier 1698 Oldeholtwolde (Weststellingwerf)
Stem nr 10, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Hendrikjen Tymens, eigenaar voor 1/4; papist
Lykle Lubberts, eigenaar voor 1/2, gebruiker voor 't geheel; papist
Sibbe Tymens, eigenaar voor 1/4; papist
~
Stemkohier 1698 Oldeberkoop (Ooststellingwerf)
Stem nr 7, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Lyckle Lubberts, uit naam van zijn vrouw, eigenaar en gebruiker; papist
~
Stemkohier 1698 Oldeberkoop (Ooststellingwerf)
Stem nr. 16, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Sytse Alberts, eigenaar voor 1/8
Pyter Alberts, eigenaar voor 1/8
Harmen Jans, eigenaar voor 1/4, gebruiker voor 't geheel
Lyckle Lubberts, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/2
~
Stemkohier 1698 Noordwolde (Weststellingwerf)
Stem nr 15, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Jan Swager weduwe, eigenaar voor 3/8
Mr. Andries Swager, eigenaar voor 3/8
Lyckle Lubberts, eigenaar voor 1/4; papist
Peter Franken, gebruiker
~
Stemkohier 1698 Wolvega (Weststellingwerf)
Stem nr 45 en 46, aantal stemmen: 2, opm. samengevoegd
Zakelijk gerechtigden:
Lykle Lubberts, eigenaar; papist
Wigbolt Peters, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van Friesland
~
1728 VERMELDING VAN DE DE ZOONS VAN LYCLE LUBBERTS:
Stemkohier 1728 Oldeberkoop (Ooststellingwerf)
Stem nr. 16, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Lyckle Lubberts met zijn beide zoons, Jacobus en Lubbartus, eigenaar voor 9/20; papist <**
Pier Berents weduwe, met haar kinderen, eigenaar voor 1/4
Harmen Jans, schipper, uit naam van zijn kinderen, eigenaar voor 1/5
Anne Hinckes, gebruiker
idem
Stem nr 7, aantal stemmen: 1
Sybe Aukes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3476
~
Stemkohier 1728 Nijeholtpade (Weststellingwerf)
Stem nr 25, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Roelof Jans Nienhuis, uit naam van zijn kinderen, eigenaar voor 1/2
Lyckle Lubberts, eigenaar voor 1/2; papist
Heine Wybes , gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3610
~
Stemkohier 1728 Oldeholtwolde (Weststellingwerf)
Stem nr 9, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Lyckle Lubberts, eigenaar; papist
Sybe Auckes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3610
~
Stemkohier 1728 Wolvega (Weststellingwerf)
Stem nr 45 en 46, aantal stemmen: 2
Zakelijk gerechtigden:
Lyckle Lubberts, eigenaar; papist
Hendrik Frens , gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3610
~
Ter Beek schrijft:
Lyckle Lubberts Lycklama a Nijeholt, geb. ± 1655 te Oldeberkoop, ovl. ± 1740 te Heerenveen, zoon van Lubbert Lycles en N.N.
woonde later te Oldeschoot en Heerenveen [opm.: zijn vader is bekend van stem 22 te Oudeschoot]
Gehuwd ± 1680 met Auckje Jacobsdr, geb. ± 1655, ovl. ± 1704, dochter van Jacob Jacobs en Swaentje Jans
kinderen:
1) Jacobus Lycklama a Nijeholt, geb. ± 1682 te Oldeberkoop, ovl. 18 aug 1742
"Rentmeester van de Eese en verwalter-scholtis van Steenwijkerwold. Ging over tot de Hervormde kerk.
Jacobus huwde op 30 sep 1703 te Steenwijk, met Maria Kiers, geb. ± 1682, ovl. 30 sep 1758 te Steenwijk" [opm.: zie Jacob Lyckles Lycklama]
[Als deze gegevens kloppen, dan kan zijn geboortejaar geschat worden op >1681, de eveneens geschatte huwelijksdatum van zijn ouders; het leeftijdsverschil met zijn broer is dan wel groot: 15 jaar. Vanwege zijn huwelijk in 1703 kan hij ook niet veel later geboren zijn.]
2) Lubbertus Lyclama a Nijeholt, geb. ± 1685, ovl. 1744 te Oldeschoot, gehuwd met Houwken Ides [zie: Rheen], geb. ± 1709 [eerder 1700!], ovl. 1776 te Oldeschoot

Tijdbalk Lyckle Lubberts Lycklama à Nijeholt

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Lycklama à Nijeholt


    

De publicatie Van den Berg Steneker Stamboom is samengesteld door wijlen C.A.M. van den Berg (op verzoek van de nabestaanden blijft deze publicatie beschikbaar, contact is niet mogelijk).