genealogieonline

Stamboom verwanten aanverwanten Zandstra/Agema

Foto van Abele Jan Zandstra

De publicatie Stamboom verwanten aanverwanten Zandstra/Agema is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 118.987 personen. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Mijn stamboomonderzoek is breed opgezet. Ik onderzoek een parenteel (zowel mannelijk als vrouwelijke lijn); het meest uitgebreid, zowel eigen familie als aangetrouwden. (Aanverwantschap) Ik heb lijnen van verwanten vanuit ene tak gehecht aan andere bestaande tak verwanten binnen de stamboom. Kortom men hecht de ene familie aan de andere en zo blijft men verwanten. Door het hechten van vele families uit het bestaande takken met andere bestaande takken kwam ik bij veel bekende friezen uit. Ook kwam ik tot ontdekking, na intensief zoeken, mijn vrouw dezelfde oudbetovergrootouders heeft; in zeventiende eeuw trouwden Oeds Rinzes met Auckjen Gerkes in 1695 te Oostermeer. Mijn lijn komt van de oudste zoon van Oeds Rinzes en mijn vrouw van de jongste. Ook komen in deze site adellijke families (voor de hand liggend, want vroeger was Friesland dunbevolkt), bekende Friese politici, sporters en BN’ ers in voor.  Dammer: Jannes van der Wal, Driesum. Friese dichters  Sportvrouwen Foekje Dillema, Burum Antje Keulen Deelstra; Swen Kramer. Straatmuziekanten: Peije Rasp (Freerk de Jong) Ureterp. Tevens komen er Friese- vrijheidsstijders-slachtoffers WO2 in voor.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden
Gevonden online scans Scans zoeken

Gevonden aanknopingspunten Aanknopingspunten tussen stambomen

Bekijk de statistieken

Tweede WereldoorlogslachtoffersDe toegang tot de afbeeldingen van de publicatie is door de auteur beperkt.

Als u bent uitgenodigd door de auteur dan kunt u inloggen en het besloten deel inzien.
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!


Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!


Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?