genealogieonline

Stamboom verwanten aanverwanten Zandstra/Agema

Foto van Abele Jan Zandstra

De publicatie Stamboom verwanten aanverwanten Zandstra/Agema is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 65.905 personen. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Mijn stamboomonderzoek is breed opgezet. Ik onderzoek een parenteel (zowel mannelijk als vrouwelijke lijn); het meest uitgebreid, zowel eigen familie als aangetrouwden. (Aanverwantschap) Ik heb lijnen van verwanten vanuit ene tak gehecht aan andere bestaande tak verwanten binnen de stamboom. Kortom men hecht de ene familie aan de andere en zo blijft men verwanten. Door het hechten van vele families uit het bestaande takken met andere bestaande takken kwam ik bij veel bekende friezen uit. Ook kwam ik tot ondekking, na intensief zoeken, dat mijn vrouw dezelfde oudbetovergrootouders heeft; in zeventiende eeuw trouwden Oeds Rinzes met Auckjen Gerkes in 1695 te Oostermeer. Mijn lijn komt van de oudeste zoon en mijn vrouw van de jongste. 

Ook komen in deze site adellijke families (voor de hand liggend, want vroeger was Friesland dunbevolkt), bekende Friese politici, sporters en BN’ ers in voor, dezen zijn aan elkaar verwant. Grote Pier, Kimswerd en Jancko Douwama, Oldeboorn. Amateur-astronoom: Eise Jeltes Eisinga, Franeker. Dammer: Jannes van der Wal, Driesum. Friese dichter: Obe Pieters Postma, Cornwerd. Sportvrouw: Foekje Dillema, Burum . Straatmuziekanten: Peije Rasp (Freerk de Jong) Ureterp. Jan de Roos, Ureterp. Andere bekende personaria's: Sterke Jerke Drogeham. IJje IJes Wijkstra, Doezum. Keimpe Sikkema, Zwaagwesteinde. Gais Meinsma Greydanus, (personage uit het boek "Hoe God verdween uit Jorwerd") van Geert Mak, ook hij is in deze stamboom opgenomen als verwant. Om maar eens een aantal namen te noemen.   


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Connecties


WO2 slachtoffers in deze publicatieDe toegang tot de afbeeldingen van de publicatie is door de auteur beperkt.

Als u bent uitgenodigd door de auteur dan kunt u inloggen en het besloten deel inzien.


Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!


Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!

   Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?