genealogieonline

Stamboom familie Wellens - Huysmans » Michiel STEENSELMANS

Persoonlijke gegevens Michiel STEENSELMANS 


Voorouders (en nakomelingen) van Michiel STEENSELMANS

Michiel STEENSELMANS
????-


Notities over Michiel STEENSELMANS

Opden 26e febr 1687 heeft Michiel Steenselmans sone Jans te leene verheven naer doode van Peeter Steenselmans ende bij doode van Jan Steenselmans alsoo bij dobbel verheff ht voorss daghmael lants gelegen tot Bierbeeck opden Eselbergh regenoten s'Heere straete leijdende vanden aenhoff te Roede weerts ter je d'erfgenamen Peeter van Tuijden ter ije d'infirmerije vanden grooten begijnhove binnen Loven ter iije ende Joncker Schot ter iiije sijden ende heeft den voorss Michiels Steenselmans hier van gedaen hulde manschap ende eedt van trauwen.

Bron : Het Leenboek van Bierbeek - bewerking door Amand Coekelberghs

Op heden desen 23 febr 1687 voor Joncker Theodor van Cruijninghe Heere van Witthem etc. Stadthoudere den heere Doctor ende Professor Huens ende heer ende meester Johannes F. van Buggenhout leenmannen, comparerende Michiel Steenselmans sone Jans als getrauwt hebbende Cathlijn de Vroije den welcken heeft verheven naerden leenschen rechte bij doode Jan de Vroije broeder des voorss Cathlijn de Vroije drije daghmaelen lants vuijt het hoff ten Rode gelegen onder Bierbeeck opt Eyckenvlet ende dat vuijt het achterste block groot int gheel drije bunderen regenoten vande selve drije bunderen die aenhoffstraet ter je Jan Thielens ter ije Seigneur Semetrius Delvaux ter iije ende de representanten oft erfgenaemen van wijlen Jan de Vroije ter iiije sijden heeft den voorss Michiel Steenselmans als sterfman gedaen hulde manschap ende eedt van trauwen.

Bron : Het Leenboek van Bierbeek - bewerking door Adam Coekelberghs

Maria van Hove, moeder van Catharina is overleden in februari 1680 want de erfenis wordt dan verdeeld voor notaris Cuypers (Notariat Générale du Brabant 12277) Deze akte vermeldt volgende kinderen : Catelijne, Bertel, erfgenamen Floris, erfgenamen Jans, erfgenamen Dierick, Jacob, Merten, Michiel, Hilaris en Maria. In deze akte treedt Guilielmus de Muijsere op als echtgenoot van Catharina (huwelijk te Leuven in 1670). In 1687 is Guilielmus de Muijsere blijkbaar overleden want wordt Michiel Steenselmans vermeld als haar echtgenoot in het leenboek van Bierbeek.
In 1687

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Michiel STEENSELMANS?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Hugo Wellens, "Stamboom familie Wellens - Huysmans", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wellens-huysmans/I9071.php : benaderd 20 oktober 2021), "Michiel STEENSELMANS".