genealogieonline

Stamboom Vellinga - Kroontje - Huitema - Tolsma

Foto van m.vellinga

De publicatie Stamboom Vellinga - Kroontje - Huitema - Tolsma is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 2.674 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 19 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


Veel is gehaald uit internet naast de gebruikelijke bronnen . aan de Huitema Tolsma kant is het veelal een compilatie van bestaande publicaties met wat deails extra . Bij de Vellinga - Kroontje zit meer eigen werk maar ook hier veel dank voor alle vorsers Ik hoop later die lijst nog te geven maar die was even gewist .

Gegevens tussen ((( en ))) zijn waarschijnlijk fout . Die kans is er ook natuurlijk bij de verste aangehaalde voorouders .

Commentaar graag op mijn mailadres 

 


Index op familienamen
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 6000 genealogen
gingen u voor!