Genealogy Van Twillert

Foto van Herman van Twillert
De publicatie Genealogy Van Twillert is opgesteld door (neem contact op) en bestaat uit 1.338 personen. Vanwege privacy zijn 2.362 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zaterdag 3 juni 2023.


Veel Bunschoter gegevens die ik heb gebruikt zijn afkomstig uit het Genealogisch overzicht van de Bunschoter families "Van wee bin jie d'r een" van Putman en Burgman-Feenstra.
Deze publicatie beschrijft de families tot ca.1910, dus onze grootouders staan meestal nog vermeld met de geboortedatum. Ik heb dan ook zo veel mogelijk diezelfde nummering aangehouden.

Het belangrijste doel is het onderzoeken van onderlinge verwantschappen met mijn familieleden en voorgeslachten en daarvoor is het belangrijk om veel verwante stambomen in het bestand beschikbaar te hebben.


De historisch vereniging " Bunscote Historiael" publiceert veel interessant materiaal waarvan ik hier en daar gebruik van maak. Ik heb dan ook, voorzover mogelijk, de nummering van Putman aangehouden

De meeste in leven zijnde personen zijn door mijn familieleden en geïnteresseerden uit het geheugen opgediept.


Willem van Twillert Wzn heeft jarenlang bijzonder veel werk verzet met zijn onderzoek in vele archieven en het in kaart brengen van het geslacht van Twillert en het bijhouden van de mutaties in de jongste generatie. Ik ben vereert en hem bijzonder erkentelijk dat hij mij zijn bestanden beschikbaar heeft gesteld.

Ook in het tot stand brengen van de registratie van het familiewapen ben ik hem dank verschuldigd en het is bijzonder spijtig dat in de bronvermelding wel zijn artikel (Bun Historeal) staat vermeld maar niet zijn naam als auteur. Zonder zijn werk was de stamboom niet mogelijk geweest.


Van veel familieleden en aanverwanten is rijkelijk informatie beschikbaar in de publikaties en boeken van Adrian van Diermen (AvD). Zijn boeken, o.a. Van Diermen in Amersfoort en Spakenburg met prachtige vissers verhalen en anekdotes, vormen een fantastische bron waarvan dankbaar gebruik is gemaakt. Het geslacht Van Diermen in Spakenburg is zeer uitgebreid en daarom zijn er talloze verwantschappen met de andere geslachten in dit bestand.
Het bestand is dus verre van kompleet en ik stel het zeer op prijs om van jullie aanvullende gegevens of correcties te mogen ontvangen.Stuur of mail het mij waarna ik het zo snel mogelijk zal aanvullen.

Op- of aanmerkingen en aanvullingen via ons Twillert-Gastenboek of op het FORUM-Gastenboek worden natuurlijk ook zeer op prijs gesteld
Diverse foto-albums zijn te vinden op http://www.vantwillert.net/album

Veel foto's zijn ook te vinden bij de betreffende personen maar daarvoor dient wel het juiste paswoord voor gast te worden gebruikt.

Naast vele familierelaties en families van vrienden en kennissen ben ik erg geïnteresseerd in de families die, de meeste vanuit Nijkerk (Gelderland,nl), vertrokken naar Nieuw Amsterdam (New York) en Fort Nassau, het huidige Albany.
Veel Nederlands-Amerikaanse families zijn daarom in dit bestand opgenomen
Herman twillert@wxs.nl
VERANTWOORDING: Copyright en Vrijwaring


Veel gegevens zijn gebruikt en overgenomen van op het web gepubliceerde bestanden met informatie van personen of instanties
zoals onder andere:* Genlias.nl

* Eemlandarchief.nl
* Tresoar Fries Histories en Letterkundig Centrum
* Family Search, database van "The church of Jesus Christ of the latter day saints"
* Historisch vereniging "Bunscote Historiael" en in het bijzonder Willem van Twillert Wzn die persoonlijk zeer veel archief onderzoek heeft verricht naar de historie van de geslachten van Twiller(t)

* van Diermen in Amersfoort en Spakenburg van Adrian van Diermen.

*Een bijzonder vermelding verdient ook James D. Allen met zijn publicaties en de ontzagwekkende hoeveelheid informatie over de Britse en Amerikaanse families en koningshuizen. http://fabpedigree.com/james/resume.htm
*

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!