genealogieonline

Stamboom van der Leest, Rodenboog, Scheerhoorn, Warners » Bronnen

Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van een genealogische publicatie is het aantal bronvermeldingen.
In deze publicatie zijn 1.241 (van de 2.164) persoonspagina's voorzien van 1 of meer bronvermeldingen.

Bronvermeldingen: teken van kwaliteit

onbevredigend - onvoldoende - voldoende - goed

Onderstaand overzicht toont de bronnen, gegroepeerd per vindplaats, waarop de publicatie (mede) is gebaseerd.

Diversen