Stamboom Van de Streek

Foto van Henk van de Streek

De publicatie Stamboom Van de Streek is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 52.788 personen. Vanwege privacy zijn 229 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


De oudst bekende voorvaderen Van de Streek leefden eerst op "bovenstreek" in de gemeente Oldebroek. Na 1735 gaat Egbert Gerrits in Oosterwolde wonen, waar hij trouwde en zich vestigde in de buurtschap "de streek". Daar komt dan ook onze achternaam vandaan: Van de Streek! Toen omstreeks 1990 bij de oudheidkundige vereniging "De Broeklanden" te Oldebroek het boek met de genealogie van het "oud veluws geslacht Van de Streek" verscheen is mijn belangstelling voor genealogie gewekt. Eigenlijk - is later bij me opgekomen - zou ook de ontwikkeling van ná 1990 vastgelegd moeten worden. Terwijl er ook nog wel hiaten in het boek (b.v. van geëmigreerde familieleden) om aanvulling vroegen. Dankzij een aantal lijnen naar de USA kon al een belangrijk deel van de familie achterhaald worden. Maar nog niet compleet, wat ook te maken kan hebben met de veramerikaanste schrijfwijze: Vande Streek, Vander Streek en nog veel meer variaties. Daarom ben ik vooral geïnteresseerd in aanvullingen, die me verder op weg kunnen helpen naar de VandeStreek-family in de USA ! Intussen is het onderzoek uitgebreid naar allerlei zijtakken van de stamboom, zoals Kroon, Van Ginkel, Van 't Land etc. etc. Dus de vlag "stamboom Van de Streek"dekt allang de lading niet meer!

The oldest known ancestors Van de Streek first lived on "bovenstreek" in the municipality of Oldebroek. After 1735 Egbert Gerrits went to live in Oosterwolde, where he married and settled in the hamlet "de streek". That is where our last name comes from: Van de Streek! When around 1990 the archaeological society "De Broeklanden" in Oldebroek published the book with the genealogy of the "old velvet family Van de Streek" my interest in genealogy was aroused. Actually - it occurred to me later - also the development after 1990 should be recorded. While there were still gaps in the book (e.g. of emigrated family members) needed to be filled. Thanks to a number of lines to the USA an important part of the family could be traced. But not yet complete, which may also be due to the Americanized spelling: Vande Streek, Vander Streek and many more variations. Therefore I am especially interested in additions, which can help me further on my way to the VandeStreek family in the USA ! Meanwhile, the research has been extended to all kinds of side branches of the family tree, such as Kroon, Van Ginkel, Van 't Land etc. etc. So the flag "family tree Van de Streek" does not cover it anymore!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Andere publicaties van Henk van de Streek
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!