Stamboom Kan, Han en Tan

Foto van S.Y.  Kan

De publicatie Stamboom Kan, Han en Tan is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 705 personen. Vanwege privacy zijn 149 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Deze stamboom kwam tot stand als bijproduct bij het schrijven van een Familie Kroniek van de familie Kan-Han-Tan.
Dit is een stamboom van voornamelijk Chinezen uit voormalig Nederlands Indie die deels vermengd zijn met plaatselijke bevolking derhalve ''Peranakan Chinezen''.
We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de kennis voor deze stamboom, Om te beginnen tante Non (Tan Tjeng Nio) voor het optekenen destijds van de informatie van de altaartabletten van de Tan familie. Het meest van allen Kwee Kiem Toen voor de vertaling van deze Tan afstamming.Dr. Chen Menghong voor de hulp bij het raadplegen van het Kong Koan Archief te Leiden, verder nog de '' klapper" van R. Tjian. Ook dank aan alle familie leden (B. Giok Tan!) voor hun verhalen. Intussen is op basis van al deze informatie ook een website gelanceerd: www.kanhantan.nl

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!