Stamboom Kalksma-Jager

Foto van Dirk Kalksma
De publicatie Stamboom Kalksma-Jager is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 491 personen. Vanwege privacy zijn 85 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op maandag 27 januari 2014.


Welkom Hartelijk welkom op de website met de stamboom van de familie Kalksma-Jager. In 2008 ben ik begonnen met het uitzoeken de stamboom van onze familie Kalksma-Jager. De stamboom is uitgewerkt voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn. Daarnaast zijn ook de voorouders van mijn vrouw Bontje Ieke Talman in deze verzameling opgenomen Op de website van de familie Kalksma ( http://www.genealogieonline.nl/stamboom-kalksma-jager/) vindt U de nakomelingen van de beide stamvaders die de achternaam Kalksma hebben aangenomen. Er is een gedeeltelijk overlap met deze website voor wat betreft de rechtstreekse voorouders van mijn vader. Voor de toelichting en uitleg verwijs ik U naar deze website. Genealogie stamboom Kalksma-Jager De volgende genealogische gegevens zijn in deze stamboom opgenomen: • Van deze stamboom is zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn geheel uitgewerkt. De gegevens van de burgerlijke stand zijn aangevuld met de gegevens, die mij door de familie zijn verstrekt. • Ook de persoonsgegevens van deze twee stambomen zijn verzameld in 1 database. U kunt dus alle personen hierin. • In deze stamboom zijn ook de voorouders van de familie Talman opgenomen Genealogie stamboom Jager Luinjeberd Durk Jacobus Jager is geboren in 1746 in Luinjeberd een dorpje vlak bij Heerenveen. Hij overleed op 13 mei 1846, woonde toen in Heerenveen en volgens de overlijdensakte is zijn vader Jacobus Hendriks en is Tjitske Hendriks zijn moeder. Uit de bijlagen van de trouwakten van de kinderen van Durk Jacobus Jager (zowel van zijn 2e als 3e huwelijk) blijkt dat alle kinderen zijn gedoopt en dat de familie Jager lid was van de Hervormde Kerk in Tjalleberd. Durk Jacobus en Egbertje Andries (zijn 3e vrouw) hebben volgens het lidmaten register van de Hervormde Kerk in Tjalleberd hun belijdenis gedaan op 6 mei 1807. Hieruit leid ik af dat Egbertje Andries waarschijnlijk niet Hervormd was en toen alsnog haar belijdenis heeft gedaan. Van de ouders van Durk Jacobus Jager heb ik geen gegevens kunnen vinden in de DTB registers. Ze zijn alleen genoemd in de overlijdensakte van Durk Jacobus Jager. Durk Jacobus Jager is drie keer getrouwd. Het eerste huwelijk met Maaike Hendriks was op 17 november 1782. Maaike Hendriks is kort na haar huwelijk overleden en, zoals in die tijd wel vaker voorkwam, waarschijnlijk als gevolg van zwangerschap of bij de geboorte van een kind. In de DTB registers is geen overlijden van haar of de geboorte/ overlijden van een kind gevonden. Durk is hertrouwd op 7 december 1783 met Pijtje (in een aantal aktes ook geschreven als Pietje) Sakes, geboren in Oudeschoot. Uit dit huwelijk zijn 6 dochters en 1 zoon geboren, waarvan er volgens de overlijdensakte van Durk Jacobus Jager 5 nog in leven waren, toen hij overleed op 13 mei 1846. Het eerste kind heette Tjitske en is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden, omdat het 3e kind opnieuw Tjitske is genoemd. Ook Sake (geboren 25-6-1794 en vernoemd naar de vader van zijn moeder) is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden, omdat van hem geen huwelijksaktes en/of overlijdensakte is gevonden. Pijtje Sakes is waarschijnlijk in 1798 overleden. Durk Jacobus Jager is op 1 juli 1798 voor de 3e keer getrouwd met Egbertje Andries. We mogen aannemen, dat dit vrij kort na het overlijden van zijn 2e vrouw is geweest, daar Durk met 6 kinderen achterbleef. Egbertje was op het moment van trouwen 24 jaar en was 13 jaar jonger dan haar echtgenoot. Ze kreeg dus direct bij het huwelijk de verantwoordelijkheid voor 5 of 6 kinderen. Uit het huwelijk van Durk en Egbertje zijn nog eens 5 zonen en 1 dochter geboren. Toevallig: uit het 2e huwelijk zijn 1 zoon en 6 dochters geboren. Totaal 11 kinderen die (op)gevoed moesten worden. In de overlijdensakte van Durk Jacobus staat een bijzondere opmerking, waaruit ik opmaak dat deze op zijn uitdrukkelijk verzoek is opgenomen: ".… achterlatende deze wijze vrouw en 11 meerderjarige kinderen, waarvan 5 uit een vorig huwelijk…", waaruit m.i. respect en waardering blijkt voor de zware taak die Egbertje op zich had genomen. In de DTB registers staat Durk Jacobus vermeld zonder achternaam. Hij heeft zeer waarschijnlijk voor 1811 al de familienaam Jager aangenomen, omdat hij in de registers van aangenomen familienamen niet voorkomt. De achternaam Jager is een zgn. beroepsnaam. De vader van Durk Jacobus is dus zeer waarschijnlijk jager geweest en heeft daarom deze naam aangenomen. Durk Jacobus Jager was zelf van beroep politiedienaar/ beambte. De familie Jager heeft voornamelijk gewoond en geleefd in het Luinjeberd en Tjalleberd bij Heerenveen. Ook Durkje Johannes Dikhoof, de vrouw van Jan Kalksma, is geboren in Heerenveen op 23 januari 1816. Haar vader Johannes Dikhoof, geboren in Utrecht 6 mei 1792, trouwde op 9 april 1820 in Aengwirden met Froukjen Sibberts Faber, geboren op 22 augustus 1795 in Heerenveen. Durk Jager is getrouwd met Rosalina Muizer. In de stamboom van Rosalina Muizer komen 2 buitenlandse nationaliteiten voor namelijk de Italiaanse en Franse. Rosalina Muizer is vernoemd naar haar grootmoeder Rosalina Felix, die getrouwd was met Christiaan Muizer. Rosalina Felix haar vader was Joseph Felix en volgens de overlijdensakte Italiaan en geboren in Florence. Zeer bijzonder is natuurlijk Rosalina Muizer haar grootmoeder van moeders kant: Johanna de Cocq van Delwijnen. Zij stamt uit een adellijke Franse familie, waarvan de stamboom teruggaat tot het jaar 830 na Christus. Op de website van de Cocq van Delwijnen kunt U de gehele stamboom van deze adellijke familie zien (zie pagina Links). Deze stamboom gaat terug tot Ursus de Chatillon, kleinzoon van Karel de Grote en graaf van Champagne. Johanna de Cocq van Delwijnen vindt U op deze website terug in generatie XX b-5 en haar vader Adrianus de Cocq van Delwijnen in generatie XIX b-3. Note: Als U op Google zoekt op Chatillon sur Marne vindt U ook veel interessante verwijzing naar deze streek en plaats. Genealogie stamboom Talman-Waterlander De familie Talman komt van zowel de mannelijke als vrouwelijke lijn uit de dorpen in de omgeving van Heerenveen zoals Tjalleberd (alweer), Langezwaag, Rotsterhaule, Aldeboarn, Haskerdijken, Het Meer, Oudehaske, enz. De familie Talman komt oorspronkelijk uit Aldeboarn. In het register van aangenomen familienamen 1811 komen ze niet voor. Dit betekent dat ze al voor 1811 deze achternaam hadden. De naam Talman is volgens het Meertens instituut een beroepsnaam. Dit wil zeggen dat de naam is afgeleid van het beroep. Ik heb echter nog niet kunnen ontdekken welk beroep dit zou kunnen zijn geweest. De familie was doopsgezind. In het lidmatenboek Utingeradeel van de doopsgezinde Gemeente van Aldeboarn staan Douwe Johannes Talman en Johannes Douwes Talman als lidmaten ingeschreven. De oudste 4 generaties zijn in Aldeboarn geboren. Op het kerkhof in Aldeboarn zijn nog 2 grafstenen te vinden van de familie Talman. Wilhelmina Waterlander is getrouwd met Sytze Talman. De stamboom van de familie Waterlander is uitgebreid beschreven op www.waterlander.nl . Ook van de familie Waterlander hebben eind 18e eeuw enkele generaties gewoond en geleefd in Terband. De moeder van Wilhelmina Waterlander was Ieke Visser. De vader en moeder van Ieke Visser hadden beide de achternaam Visser. De vader van Ieke Visser kwam uit Grouw, de moeder van Ieke Visser kwam uit Aldeboarn, waar ook de familie Talman van oorsprong vandaan komt.

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Andere publicatie van Dirk Kalksma
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!