Kwartierstaat Jonkman » Willem Arijensz. Balckenende

Persoonlijke gegevens Willem Arijensz. Balckenende 


Voorouders (en nakomelingen) van Willem Arijensz. Balckenende


Gezin van Willem Arijensz. Balckenende


Notities over Willem Arijensz. Balckenende

18_394 Jacobus Delphius te Rotterdam, 01-Jan-1654 t/m 31-Dec-1656
144 attestatie of verklaring 16-mrt-1655
Datering: 16-mrt-1655
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 144
Bladzijden: 238 t/m 240
Notaris: Jacobus Delphius
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud: Verklaring op verzoek van Jan Jansz, ebbenhoutwerker, en echtgenote Magdaleentgen Crijnen, stiefvader en moeder van Maertgen Willem.
Maertgen Willems, ongehuwde dochter, 25 jaar; en Neeltgen Bastiaens-vrouw van Cornelis Jansz, nu te Middelharnis; verklaring inzake zwanger maken van Maertgen door Willem Aryensz Balckenende tijdens haar slaap. Zij heeft het voorval opgebiecht aan Neeltgen, waarop ze bij Willem verhaal hebben gezocht. Deze stelt voor haar dan naar Brabant te sturen en daar de "craem" af te wachten. Op de tegenwerping dat ze zijn moeder zullen inlichten, zegt hij dat hij dan wel naar Oostindie zal vertrekken.
NB: zie ook acte 142, 145.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 394

18_394 Jacobus Delphius te Rotterdam, 01-Jan-1654 t/m 31-Dec-1656
146 attestatie of verklaring 16-mrt-1655
Datering: 16-mrt-1655
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 146
Bladzijden: 243 t/m 243
Notaris: Jacobus Delphius
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:
Verklaring op verzoek van Jan Jansz, en echtgenote Magdaleentgen Crijnen.
Maertgen Frans, echtgenote van David Micchielsz van der Linden, 45 jaar; verklaart dat Willem Balckenende bij haar geweest is inzake uitlatingen, dat hij wel sexueel contact met Maertgen Willems wilde, doch dit niet had gedaan. Volgens hem was er een andere knecht bij haar geweest. De zoon van Maertgen Frans zei hem het oorspronkelijke verhaal ook zo te hebben gehoord, waarop Willem zei dat ze allebei beschonken waren geweest.
NB: zie actes 142, 144-148.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 394

18_394 Jacobus Delphius te Rotterdam, 01-Jan-1654 t/m 31-Dec-1656
147 attestatie of verklaring 17-mrt-1655
Datering: 17-mrt-1655
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 147
Bladzijden: 244 t/m 245 Notaris: Jacobus Delphius
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:
Verklaring op verzoek van Jan Jansz en echtgenote Magdaleentgen Crijnen, ouders van Maertgen Willems.
Sara Delen, 20 jaar, en Lucrecia Vrijbergen, 17 jr, beiden jongedochters; verhalen dat zij vorig jaar, in gezelschap van Jacobmijntgen Jans, stiefzus van Maertgen, een aantal jongemannen tegenkwamen, o.a. Willem Balckenende. Ze kwamen met hen in dispuut over Maertgen. Jacobmijntgen noemde hem een field en een eerdief. Willem antwoordde dat ze moest zwijgen en dat hij haar wel in dienst wou nemen, en ook nog dat hij ook sexueel contact met Maertgen had gehad.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 394

18_394 Jacobus Delphius te Rotterdam, 01-Jan-1654 t/m 31-Dec-1656
148 attestatie of verklaring 17-mrt-1655
Datering: 17-mrt-1655
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 148
Bladzijden: 246 t/m 247
Notaris: Jacobus Delphius
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud: Verklaring op verzoek van Jan Jansz, en echtgenote Magdaleentgen Crijnen, ouders van Maertgen Willems.
Maertgen Cornelis, vroedvrouw; is met Madgaleentgen bij Balthasar Bazius, procureur van de vierschaar, geweest voor raad inzake het geval Maertgen Willems (nu zwanger). Een onbekende juffrouw was daar geweest om te verklaren dat Willem Balckenende van Maertgen wel een "spaense griep" had opgelopen, en dat Willem het betreurde het met Maertgen niet met geld had geregeld. Tevens verklaart Susanneken Franssen-vrouw van Matthijs Jacobsz, varensman- dat ze op het raadhuis Magdaleentgen en Balckenende met zoon gezien heeft, om bij de vredemaker te verschijnen. Vader Balckenende heeft zij tegen de zoon horen zeggen, dat hij niets moest tekenen en het op zijn jeugd moest toespelen.
NB: zie actes 142, 144-147.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 394

18_394 Jacobus Delphius te Rotterdam, 01-Jan-1654 t/m 31-Dec-1656
171 attestatie of verklaring 15-jun-1655
Datering: 15-jun-1655
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 171
Bladzijden: 285 t/m 286
Notaris: Jacobus Delphius
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:
Verklaring op verzoek van Maria Willems, dochter van wijlen Willem Dammisz, en echtgenote Magdaleentgen Crijnen.
Mayken Jans, stadsvroedvrouw, oud 48 jaar; Haesgen Rycken, weduwe van Jan Baptist, 42 jr; Maertge Crijnen, echtgenote van Jan de Munnick, 33 jr; Neeltgen Dammis, echtgenote van Pieter Reyniersz, 41 jr; en Geertruyt Jans, echtgenote van Anselmus, meestersmith, oud 34 jaar.
Waren bij de bevalling van Maria en hebben haar toen horen zeggen dat de vader van het kind was Willem Aryensz Balckenende (zoon van Aryen Willemsz Balckenende en Leentge Hendericx), en niemand anders. Hij zou haar destijds in haar slaap overmand en misbruikt hebben. Ze is bevallen van een dochter.
NB: zie ook actes 142-148.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 394

18_631 Adriaen van Aller te Rotterdam, 01-Jan-1655 t/m 31-Dec-1656
117 attestatie of verklaring 06-mei-1656
Datering: 06-mei-1656
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 117
Bladzijden: 189 t/m 190
Notaris: Adriaen van Aller
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:
Maria Jacobs Uilenbrouck, huisvrouw van Roelant Heijndriksz, kleermaker, is gezwoere vroedvrouw van deze stad en 38 jaar, Ariaentgen Laurensdr, weduwe van Jan Pietersz de Vries za., schootster, 48 jaar, Orseltge Jans de Groot, weduwe van Cornelis Eeuwoutsz de Groot za.,71 jaar en Orseltgen Jans van Gulden, vrouw van Willem Thibout, meester schilder, 39 jaar, getuigen allen voor Sara Abrahams, weduwe van Pieter Cornelisz za.en moeder en voogdes van haar minderjarige dochter Neeltge Pieters, ook wonende alhier aan de zuidzijde van de Keijsersgrafft.
Zij getuigen dat de dochter in barensnood wederom heeft verklaart dat niemand anders dan Willem Adriaensz Balckenende de vader is van de zoon die zij heeft onrvangen vandaag oom vijf uur.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 631

18_631 Adriaen van Aller te Rotterdam, 01-Jan-1655 t/m 31-Dec-1656

116 attestatie of verklaring 06-mei-1656
Datering: 06-mei-1656
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 116 Bladzijden: 187 t/m 188
Notaris: Adriaen van Aller Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:
Maria Jacobs Uilenbrouck, huisvrouw van Roelant Heijndriksz, kleermaker, is gezwoere vroedvrouw van deze stad en 38 jaar, Ariaentgen Laurensdr, weduwe van Jan Pietersz de Vries za., schootster, 48 jaar, Orseltge Jans de Groot, weduwe van Cornelis Eeuwoutsz de Groot za.,71 jaar en Orseltgen Jans van Gulden, vrouw van Willem Thibout, meester schilder, 39 jaar, getuigen allen voor Sara Abrahams, weduwe van Pieter Cornelisz za.en moeder en voogdes van haar minderjarige dochter Neeltge Pieters, ook wonende alhier aan de zuidzijde van de Keijsersgrafft.
Zij getuigen dat gisterenavond rond tien uur haar dochter hebben geholpen bij de geboorte van haar kind. Daar was ook aanwezig Willem Adriaensz Balckenende, zoon van Adriaen Willemsz Balckenende, die haar hand vasthiels en haar vroeg te zweren dat het zijn kind was. Zij zei in barensweeen dat hij de enige was.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 631

18_631 Adriaen van Aller te Rotterdam, 01-Jan-1655 t/m 31-Dec-1656
151 attestatie of verklaring 13-nov-1656
Datering: 13-nov-1656
Aktesoort: attestatie of verklaring
Aktenummer: 151
Bladzijden: 247 t/m 247
Notaris:
Adriaen van Aller Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam
Inhoud:
Maertgen Jans, weduwe van Pieter Jansz Keijser, 44 jaar en Stijntgen Willems, vrouw van Simon Jansz, varende man, 30 jaar, wonen alhier en getuigen voor Neeltgen Gietens, jongedochter alhier. Begin mei van dit jaar vroegen zij een zekere Moijses Ferdinandus, Jood alhier, op de vismarkt of het waar was dat hij een armpje of een beentje had gemaakt van het kind van Neeltgen en dat hij haar daar een Brabantse Kroon en een Dukaat voor had gegeven. Zij hadden dat gehoord van Teun en de moeder van Willem Balckenende. Moijses zei dat Teun loog en dat hij dadelijk naar hem toe zou gaan.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 631

18_589 Adolf Gommelraet te Rotterdam, 01-Jan-1648 t/m 31-Dec-1659
159 borgstelling 19-apr-1657
Datering: 19-apr-1657
Aktesoort: borgstelling
Aktenummer: 159
Bladzijden: 315 t/m 316
Notaris:
Adolf Gommelraet
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam
Inhoud:
Sara Abrahams, weduwe van Pieter Cornelisz, in leven opperstuurman naar OostIndie, heft een borgtocht voor haar op van Maritgen Cornelis-weduwe van Jan Barentsz, gewezen varensman. Maritgen heeft een geldbedrag betaald voor dochter Neeltgen Pieters volgend een vonnis voor alimentatie voor het buitenechtelijke kind van Neeltgen. Sara verklaart dat zij niet langer borg hoeft te blijven.
Het kind -een zoontje van nu 50 weken- is verwekt door Willem Ariensz Balckenende.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 589

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Willem Arijensz. Balckenende?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Balckenende


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Kwartierstaat Jonkman is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Heidi Jonkman, "Kwartierstaat Jonkman", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jonkman/I6131.php : benaderd 21 maart 2023), "Willem Arijensz. Balckenende".