Kwartierstaat Jonkman » Jan Gerritsz. Schoijn (Schuijn) (????-± 1643)

Persoonlijke gegevens Jan Gerritsz. Schoijn (Schuijn) 


Voorouders (en nakomelingen) van Jan Gerritsz. Schoijn (Schuijn)


Gezin van Jan Gerritsz. Schoijn (Schuijn)

Hij is getrouwd met Maritgen Jansdr. Ronde.

Zij zijn getrouwd


Kind(eren):

 1. Oude Pieter Jansz. Schuijn  ????-< 1663 
 2. Cornelis Jansz. Schuijn  
 3. Jonge Pieter Jansz Schuijn  
 4. Reijnout Jansz Schuijn  
 5. Gerritge Jansdr Schuijn  
 6. Jannetgen Jansdr Schuijn  
 7. Maritgen Jansdr Schuijn   
 8. Huijbert Jansz Schuijn  


Notities over Jan Gerritsz. Schoijn (Schuijn)

Testament nazien:
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_voornaam%22:%22jan%22,%22search_t_geslachtsnaam%22:%22sch*n%22%7D%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=7

HOOFDGELD ALKEMADE ANNO 1623
door
F.J.A.M. van der Helm :

Jan Geritsz Schoijn (rij) ende
Maritgen Jansdr sijn huijsvre met
Pieter,
Cornelis,
Jan,
Reijnout,
Huijbert,
oude Maritgen,
Gerritgen,
Jannetgen ende
jonge Maritgen heure kinders - 11 hoofden

Erfgoed Leiden
170.1.04-79 Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809
Gerechtelijke akte Alkemade, 21-10-1641
Aktedatum: 21-10-1641
Akteplaats: Alkemade
Inhoud:
Dick Cornelisz van Leeuwen, waard te Hoogmade en Cornelis Thonisz Troost als ooms en voogden van Gerrit Jansz Janmaet, zoon van Jan Cornelis Janmaet en Jannetgen Gerritsdr, verkopen aan Jan Gerritsz Schoijn aan de Rijpwetering, de helft van 2 hond 49 roeden land aan de Kerksloot, waarvan de wederhelft behoort aan de weduwe en kinderen van Willem Jan Mourinsdr, het geheel belend ten oosten de Kerksloot, ten zuiden Cornelis Thonisz Baes, ten westen de koper, ten noorden de Kever. Koopsom 325 gulden.
Toegangsnummer: 170.1.04 Archief van het gerecht van Alkemade, 1590-1811
Inventarisnummer: 79
Pagina: 2

170.1.04-79 Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809
Gerechtelijke akte Alkemade, 29-06-1643
Aktedatum: 29-06-1643
Akteplaats: Alkemade
Inhoud:
Maritgen Jansdr, weduwe van Jan Gerritsz Schoijn, overleden aan de Rijpwetering met haar broer Pieter Jansz Ronde als voogd, ter ene en Oude Pieter Jansz, Cornelis Jansz, Reijnout Jansz en Jonge Pieter Jansz, ieder voor zichzelf, Mourijn Pancraesz,getrouwd met Gerritge Jansdr, Jan Sijmonsz, getrouwd met Jannetgen Jansdr, nog Maritgen Jansdr, ongehuwd met Cornelis Dircxsz, schipper als voogd, nog Cornelis Fransz als vader en oude Pieter Jansz als oom, samen voogden over vier weeskinderen vanMaritgen Jansdr, geboren bij Cornelis Fransz, nog oude Pieter Jansz en Cornelis Jansz als voogden over Huijbert Jansz, hun uitlandige broer, allen als kinderen en kleinkinderen van Jan Gerritsz Schoijn, ter andere zijde, delen de nalatenschap.
Maritgen Jansdr behoudt een huis, berg, schuur en erf met land aan de Rijpwetering, groot 6½ morgen, belend ten oosten de Wetering, ten zuiden Reijnout Jansz, ten westen Pieter Jansz Ronde, ten noorden de Woijtsloot; nog een perceel land aan de zuidzijde van de Woijtsloot, groot 6½ hond; nog een perceel land, groot 6½ hond, belend ten oosten en zuiden de weduwe zelf, ten westen de weeskinderen van Pons Dircxsz, ten noorden de Woijtsloot; nog een vogelkooi aan de Kever, verongeld voor 10 hond, zijnde leenland van het huis Oud Alkemade; nog een henneptuin aan de Kerksloot, genaamd de grote tuijn, groot 100 roeden, belend ten oosten en zuiden Jonge Pieter Jansz, ten westen de Kerksloot, ten noorden deze Pieter Jansz. Oude Pieter Jansz verkrijgt 1.100 gulden, die door zwager Jan Sijmonsz moet worden uitgekeerd. Cornelis Jansz ontvangt een perceel land genaamd "de Lijcken camp" in de Zevenhuizerpolder, groot 8 hond, belend ten oosten Arijs Jansz, ten zuiden de erfgenamen van Cornelis Pietersz Koeswart, ten westen de kinderen van Jannetgen Claesdr, geboren bij Jan Jan Sijmonsz, ten noorden de weduwe van Sijmon Lenaertsz. Hij moet hiervoor 300 gulden afstaan aan de gemene boedel. Reijnout Jansz komt toe een kamp land in de Ackerslootpolder, groot 2 morgen waarvan 800 roeden leenland is van het huis Warmont, belend ten oosten Marritgen Jansdr, ten zuiden Heijman Pietersz Monickdam, ten westen Cornelis Dircxsz, ten noorden Pieter Jansz Ronde. Hij moet 900 gulden toegeven aan de gemene boedel. Jonge Pieter Jansz is toebedeeld de helft van een perceel land aan de Kerksloot, gemeen liggend met Hillegont Henricxdr te Warmond, het geheel groot 400 roeden, het geheel belend ten oosten deze sloot, ten zuiden Thonis Cornelis Baes, ten westen de genoemde weduwe met de vogelkooi, ten noorden de Kever; nog vier percelen hennep- als houtland in de Veenpolder, samen groot 25 roeden, belend ten oosten de kinderen van Maerten Pietersz, ten zuiden de Heiligen geest te Rijnsaterwoude, ten westen de Kerksloot, ten noorden Maritgen Bruijnen en Pieter Jansz. Hij moet toegeven 50 gulden. Mourijn Pancraesz deelt mee met een perceel hooiland bij de Nieuwe brug in de Veenpolder, groot 1½ morgen, belend ten oosten en zuiden Willem Pietersz, ten westen de Kerksloot, ten noorden de Langeweg. Hij moet 300 gulden toegeven. Jan Sijmonsz behoudt een perceel hooiland, genaamd de Loetencamp in de Vennerpolder, groot 2½ morgen, belend ten oosten Jan Jansz Duijcker, ten zuiden deerfgenamen van Jacob van Nierop, ten westen de Vrouwenvenne, ten noorden Johannes Bocardus. Hij moet uitkeren aan Oude Pieter Jansz 1.100 gulden en 800 gulden in de gemene boedel afstaan. Maritgen Jansdr verkrijgt 800 roeden leenland van het huis Warmont in de Akkerslootse polder, belend ten oosten de kinderen van Maritgen Jansdr, ten zuiden Cornelis Fransz, ten westen Reijnout Jansz, ten noorden de genoemde weduwe. Maritgen moet 900 gulden in de gemene boedel afstaan. De vier weeskinderen van Maritgen Jansdr, geboren bij Cornelis Fransz, behouden 11 hond land, inbegrepen 800 roeden leenland van het huis Warmond in de Akkerslootsepolder, belend ten oosten de Rijpwetering, ten zuiden
Cornelis Fransz, ten westen Maritgen Jansdr, ten noorden de weduwe; nog een hennepakker aan de Woijtsloot, groot 1 hond, belend ten oosten Maritgen Arijsdr, weduwe van Thonis Henricxsz, ten zuiden de Woijtsloot, ten westen Reijnout Jansz, ten noorden Maritgen Bruijnendr. Zij moeten uitkeren aan de gemene boedel 1.000 gulden. Huijbert Jansz, uitlandig, verkrijgt een perceel land, genaamd de Croft, aan de Oude Ade in de Vennerpolder, groot 7½ hond, belend ten oosten de Ade, ten zuiden Jan Jansz Duijcker, ten westen Johannes Bocardus, ten noorden Cornelis Dircxsz, snijder. Hij moet 450 gulden uitkeren. De ongehuwde kinderen zullen uit de toegift ontvangen elk 700 gulden. De erfgenamen ontvangen samen de helft van het bedrag van de verkochte roerende en onroerende goederen.
Toegangsnummer:
170.1.04 Archief van het gerecht van Alkemade, 1590-1811
Inventarisnummer: 79
Pagina: 158v

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jan Gerritsz. Schoijn (Schuijn)?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Schoijn (Schuijn)


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Kwartierstaat Jonkman is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Heidi Jonkman, "Kwartierstaat Jonkman", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jonkman/I4515.php : benaderd 2 april 2023), "Jan Gerritsz. Schoijn (Schuijn) (????-± 1643)".