genealogieonline

Stamboom Helder » George Lodewijk Funke

Persoonlijke gegevens George Lodewijk Funke 


Verwantschap George Lodewijk Funke


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van George Lodewijk Funke


Gezin van George Lodewijk Funke

Hij is getrouwd met Maria Christina de Koning op 27 juli 1865 te Haarlem (NH.), hij was toen 28 jaar oud.

Kind(eren):

  1. Georgine Louise Funke  1869-1952 
  2. Johan Pieter Funke  1870-1940 
  3. Anna Maria Wilhelmina Funke  1874-1965
  4. Emma Funke  1876-1959 
  5. Eduard Funke  1877-1957 
  6. Jacobus Funke  1868-1939 


Notities bij George Lodewijk Funke

George Lodewijk Funke (1836-1885) kreeg zijn opleiding bij boekhandelaaren uitgever Gebhardt aan het Rokin. Daarna trad Funke in dienst bij deHaagse firma W. P. van Stockum en Zn., importeurs, uitgevers enveilinghouders en vervolgens bij zijn vriend Arie Kruseman. Hij trouwdete Haarlem met de zes jaar jongere M.C. de Koning met wie hij 6 kinderenkreeg.
In 1863 vestigde Funke zich als uitgever en boekhandelaar op denBlauwburgwal te Amsterdam. Als uitgever had hij veel succes en hij werder rijk van. Hij gaf stichtelijke en theologische werken uit maar ookpopulair wetenschappelijke over natuurlijke historie in 15 delen enschoolboeken, waaronder het Rekenboek voor de lagere scholen door J.A.Stamkart. Een stadsplan van Amsterdam en landkaarten van China, Korea enBolivia, getekend door A. Braakensiek, zaten ook in zijn fonds. Voor deMaatschappij tot Nut van ’t Algemeen gaf hij enkele jaren deVolksalmanak uit. De klassieke literatuur was bij Funke ook goedvertegenwoordigd met vertaalde uitgaven van Shakespeare, Dante enTarquato Tasso.
Belangrijker waren Funkes uitgaven van eigentijdse literatoren, onderanderen J.J. Cremer, J. Gram en J.P. Heije. Tot zijn belangrijksteuitgaven behoren de werken van Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Hijpubliceerde 7 bundels Ideeën van Multatuli , de Minnebrieven enverspeide stukken en Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indie . Vanboekhandelaar en uitgever R. C. Meijer, waar Douwes Dekker onderdak hadgevonden, kocht Funke ook het kopijrecht van Max Havelaar. W.F. Hermansschreef over Funkes relatie met Multatuli: ‘Nog belangrijker was devriendschap met de uitgever Funke, die in 1870 aanving. In Funke vondMultatuli eindelijk het soort uitgever waar hij recht op had’.
Vanaf 1870 was Funke redacteur van het Nieuwsblad voor den boekhandel.
Op 15 maart 1870 verscheen de eerste editie van De kleine courant, Nieuwsvan de dag, een dagblad dat Funke met P. van Santen had opgericht. Hetdagblad met een abonnementsprijs van f 2,50 per 3 maanden werd eensucces. Het ontwikkelde zich in 8 jaar tot één van de meest verspreidekranten in Nederland.
Funke die in de journalistiek zijn bestemming had gevonden, kon dit werkniet meer combineren met de boekhandel en uitgeverij. Met Jac. Robbers,G. Kolff, K.H. Schadt en J.H. de Groot richtte hij in 1879 deMaatschappij Elsevier op met het doel rechten van boeken op te kopen endeze als goedkope herdrukken op de markt te brengen. Daar bracht Funkeeen deel van zijn uitgaven onder, waaronder vrijwel alle van Multatuli.De goedkope edities van Elsevier droegen veel bij aan de bekendheid vanMultatuli en zijn ideeën.
Wat van zijn omvangrijke fonds overbleef werd een jaar later geveild.
Nog slechts 5 jaar kon Funke daarna als uitgever en journalist werkenvoor zijn krant. Op 18 october 1885 overleed hij, pas 48 jaar oud.Twaalf jaar later nam zijn oudste zoon, Jacobus Funke de leiding overhet krantebedrijf op zich.
In 1865 deelde Funke de boekhandelaren in een prospectus mee dat hij eengeheel nieuwe serie gelithographieerde Nederlandsche kinderprenten wildeuitbrengen. Als proef had hij een twaalftal prenten laten vervaardigenbij de lithografische drukkerij Emrik & Binger te Haarlem. De prentenwaren getekend door G.L. Bos en A. Koot. Later tekenden ook C. Bos enC.C.A. Last voor de serie met dubbele benaming: Funke’s prenten enNieuwe Nederlandsche kinderprenten.
Onderwerpen op deze prenten waren onder andere het leven van De Ruyter,de geschiedenis van Jozef, dieren in het wild, Nederlandseklederdrachten en jongens- en meisjespelen. Funke sloot met dit soortleerzame en onderhoudende prenten aan bij de trend die aan het begin vande 19e eeuw door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was ingezet.
Afbeeldingen van de kinderprenten gebruikte Funke ook voor de uitgave vaneen dertigtal goedkope prentenboekjes in de serie Nieuwe NederlandscheKinderboekjes. Deze boekjes zijn geïllustreerd met afbeeldingen van devroegste prenten.
Vergeleken met de traditionele kinderprenten in houtsnede of -gravurewaren Funke’s prenten zowel wat de tekening, als wat de kleuring betreftgoed verzorgd. De prenten waren op goed papier gedrukt en werden ‘zwart’en gekleurd in transparante zachte kleuren geleverd. In de jaren 1870schakelde Funke over op goed uitgevoerde kleurenlithografie. De prentenwerden gedrukt bij Emrik en Binger te Haarlem.
In zijn prospecti legde Funke grote nadruk op de kwaliteit vanuitvoering, de juistheid van tekening en het Nederlandse karakter vanzijn prenten. Hij richtte hij zich daarin ook tot de houders vanbewaarscholen en onderwijzers in het lager onderwijs, waarvoor hij deprenten aanbeval om op de school ten gebruike in te voeren of als“prijzen” aan de kinderen uit te deelen, en daardoor deze kostbare, echtnationale onderneming ..[te]..helpen gelukken. Verder hoopte hij met deprenten in alle behoeften van het aanschouwelijk onderwijs te voldoen.
Hij vraagt ook steun aan de boekhandelaren: Help mij svpl. in dezebelangrijke onderneming door mijne prenten boven die der Duitschers teprotégeren en ze bij het publiek aan te bevelen.
De prenten waren duurder dan de traditionele centsprenten en deeigentijdse prenten in houtgravure van Noothoven van Goor en Sijthoff.De ongekleurde versie kostte 5 cent; voor de gekleurde werd eendubbeltje gevraagd. Handelaren die per hele of halve riem kondenbestellen betaalden omgerekend 3 en 6 cent.
In december 1866 was de serie al uitgebreid tot 61 nummers en in 1872verscheen het 114e en laatste nummer. In de fondscatalogus van januari1874 berichtte Funke dat een aantal prenten uit de serie was uitverkochten dat de prenten 115 tot 130 in bewerking waren. Deze prenten zijnechter niet door Funke, maar door Jan de Haan uit Haarlem op de marktgebracht. De Haan kocht Funke’s prenten op de fondsveiling in 1880.
Er zijn geen oplagecijfers bekend van de Nieuwe Nederlandschekinderprenten. Afgaand op de vele prenten die nu nog in de handel wordenaangetroffen werden ze goed verkocht. In de belangrijkste openbareverzamelingen in Nederland zijn Funke’s prenten ruim vertegenwoordigd.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot George Lodewijk Funke?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk George Lodewijk Funke

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Funke

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Funke.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Funke.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Funke (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 27 juli 1865)


    

De publicatie Stamboom Helder is samengesteld door (neem contact op).