genealogieonline

Stamboom Brouwer » Wytske Wybes (± 1730-????)

Persoonlijke gegevens Wytske Wybes 


Gezin van Wytske Wybes

Zij is getrouwd met Jouwert Gerrits op 18 april 1751 te Veenwouden.Bron 2

* Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 27-03-1751
Plaats: Bergum
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Jouwert Gerrits wonende te Veenwouden
Bruid Wytske Wybes wonende te Bergum
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Bergum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 704, aktenummer 211
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1679-1811

Notities over Wytske Wybes

* Informatieboek 160
Bron: Tietjerksteradeel informatieboeken
Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel informatieboeken
Aktedatum: 30-10-1787
Bijzonderheden:
Harmen Jans, mr. linnenwever op de Heidstreek onder Bergum, oud 67 jaar, verklaart dat hij op 1 augustus j.l. voor £ 6 een big heeft gekocht van Lieuwkjen Lieuwes, de vrouw van Roel Tjallings te Veenwouden; Roel is een paar keer bij getuige gekomen om de big terug te eisen, en heeft afgelopen zondag onder bedreiging met een mes het dier meegenomen. Getuiges vrouw heeft de big weer teruggehaald, maar gisteren is hij weer door Roel Tjallings opgehaald en bij zijn vader Tjalling Roels, huisman te Twijzel, gebracht; volgens geruchten zijn Roel Tjallings en Lieuwkjen Lieuwes gescheiden en zou Roel bij zijn vader wonen (tekent met merk, vork)
- verklaring van Antje Jans, 57 jaar oud, vrouw van Harmen Jans voornoemd (w.g. Antie Yans)
- idem van Froukjen Willems, oud 30 jaar, vrouw van Cornelis Wytses, wonende op de Heidstreek onder Bergum, naast Harmen Jans; is getuige geweest van het voorgevallene (tekent met x)
- idem van Jitske Dirks, 30 jaar, vrouw van Wopke Luitjens, eveneens buurvrouw van Harmen Jans, idem (tekent met x)
- idem van Wytske Wybes, oud 57 jaar, weduwe van Jouwert Gerryts, geheel alsvoren
- idem van Murkjen Luitjens, ongeveer 40 jaar oud, vrouw van Klaas Gerks, wonende op de Heidstreek, alsvoren
Bronvermelding
Informatieboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0004, blad 160, aktenummer 59
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1781-1796

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Wytske Wybes?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Informatieboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradee
  2. Trouwregister Hervormde gemeente Bergum

    

De publicatie Stamboom Brouwer is samengesteld door (neem contact op).