Stamboom Brouwer

Foto van Tjalling Brouwer

De publicatie Stamboom Brouwer is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 43.504 personen. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Al jaren doe ik genealogisch onderzoek naar mijn voorouders. Zij blijken van vaderszijde voor het merendeel afkomstig te zijn uit de Zuidwesthoek van Friesland. Aan moederszijde kom ik meestal in het noorden en oosten van Friesland terecht. In deze publicatie zijn de gegevens opgenomen.


Naast mijn directe familie zijn ook veel op enigerlei wijze aan hen verwante personen weergegeven. Dit zijn dan vaak nazaten van mijn voorouders. Daarnaast blijken sommige families nauw met elkaar verweven en zijn daarom ook uitgewerkt. De genealogie wordt daardoor steeds breder van opzet en geeft nu een ruim overzicht van veel Friese families. Uiteraard is alles nog lang niet compleet.

Vanaf het jaar 1700 tot omstreeks 1920 zijn verreweg de meeste gegevens verkregen uit de archieven van Tresoar in Friesland en het Groninger Archief. Dit door eigen onderzoek. Daarvan is bij de aantekeningen steeds de bron en de gevonden gegevens vermeld. Vóór die tijd zijn zij vaak ontleend aan publicaties van derden, zoals de Genealogyske Jierboekjes, uitgegeven door de Fryske Akademie. Ook van publicaties op het internet is gebruik gemaakt. Omdat het zelf uitzoeken van de gehele familie te veelomvattend en tijdrovend zal zijn, is voor het volgen daarvan gekozen. Ik ben al de onderzoekers zeer dankbaar voor hun werk.

Daar in een aantal gevallen de originele bronvermelding niet meer aanwezig is, dient in dat geval wel de nodige terughoudendheid te worden betracht. Het is zeer raadzaam om bij overname steeds enig voorbehoud aan te houden en onderzoek te verrichten. Dit geldt zeker voor de oudere generaties. Er is overigens geen bezwaar tegen die overname. Wel verzoek ik u bij publicatie de (oorspronkelijke) bron te vermelden.  

Speciale aandacht vraag ik voor de startpunten bij de publicatie. Hier zijn onder anderen een aantal stamvaders genoemd. Daarbij is ook de voorouder Lyeppe Tyallings, waar zowel mijn echtgenote als ikzelf vanaf stam. Tot slot wordt mijn eigen kwartierstaat getoond.

Indien u correcties of aanvullingen heeft, ontvang ik deze graag. Er wordt mijnerzijds steeds gestreefd naar een verbetering van het geheel. Voor het rubriceren van de data heb ik gebruik gemaakt van het programma Aldfaer.

Tjalling Gerben Brouwer

 

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!