genealogieonline

Stamboom Dijst » Agenita Kuijper

Persoonlijke gegevens Agenita Kuijper Vrouwelijk


Gezin van Agenita Kuijper

Zij is getrouwd met Joseph(us) Dijst op 27 april 1783 te 's Gravenhage.Bron 1

Transcriptie van de akte tot aanvraag van echtscheiding.
Pro Deo
Volgens acte van den Ed. Agtb Geregte van 's Gravenhage van dato 21 july 1789 mij Notaris
geërhibeert.
No 206
Procuratie ad Lites

Den 25 july 1789 compareerde voor mij Abraham Mosset, Notaris bij den Hove van Holland
geadmitteerd in 's Gravenhage residerende ter presentis van de nagenoemde getuijgen Agnita
Kuijper getrouwd met Joseph Deijst woonende alhier in den Hage als bij den Edele agtbare Geregte
dezer Stad bij opgemelde acte Pro Deo geobtimeert hebben de Venia agendi teegens haaren
voornoemde man.

Dewelke verklaarde te constituëeren en magtig te maken de Heer Albertus van den Sanden Procureur
voor wel gemelden Ed. Agtbaare Geregte Specialijk tot het waarneemen van zodanige zaak of Proces
als zij constituante genoodzaakt werd voor meer gem. Edelen Agtb. Geregte te moeten entameeren
als Eijssesse in cas van dit solutie van den band des Huwelijks tusschen haar constituante en haaren
voornoemde man . Substeerende daar in te doen en handelen Zoo als naar Stijle en Practijcque
gebruijkelijk is en gerequireerd werden zal met belofte van approbatie en ratificatie onder Verband
als naar regten.

Aldus gepasseert ter presentie van Adrianus Koppelman en Gerrit Peereboom als Getuijgens.

A. Koppelman dit + merk is gesteld door Agnieta Kuijper getrouwd met
Joseph Deijst verklaarende niet te kunnen schrijven.
Peereboom
A. Mosset
Notaris

Toestemming voor dit huwelijk is 13 april 1783 verkregen te 's Gravenhage.

Het echtpaar is 21 juli 1789 te 's Gravenhage gescheiden.

Oorzaak: Overspel


Bronnen

  1. Gemeentearchief Den Haag, DTB

Over de familienaam Kuijper


    ?


De publicatie Stamboom Dijst is samengesteld door (neem contact op).