genealogieonline

Stamboom Diederen Gielen Schinveld » Pieter Joseph (Pieter Joseph) Scherpenseels

Persoonlijke gegevens Pieter Joseph (Pieter Joseph) Scherpenseels 


Afbeelding(en) Pieter Joseph (Pieter Joseph) Scherpenseels


Voorouders (en nakomelingen) van Pieter Joseph Scherpenseels

Pieter Joseph Scherpenseels
1839-????

1875

Gezin van Pieter Joseph (Pieter Joseph) Scherpenseels

Hij is getrouwd met Theresia Abels op 28 augustus 1875, hij was toen 35 jaar oud.

[bron: C.J.M.Palmen "Aantekeningen op een Schets over den politieken toestand der gemeente Schinveld 1849-1869" in "Het Land van Herle" 18e jaargang, Aflevering 2, apr-juni 1968, pag.58-64]

Notities bij Pieter Joseph (Pieter Joseph) Scherpenseels

Hij en niet zijn vader Jan Arnold is de waarschijnlijke schrijver van de Schinveldse brochure "Schets over den politieken toestand der gemeente Schinveld (Limburg) 1849-1869" kortweg "brochure Scherpenseel" genoemd. [bron is het artikel van C.J.M.Palmen "Aantekeningen op een Schets over den politieken toestand der gemeente Schinveld 1849-1869", gepubliceerd in "Het Land van Herle" 18e jaargang, aflevering 2, apr-juni 1968, pag.58-64]
Het navolgende is overgenomen uit bovengenoemde publikatie van C.J.M.Palmen.
In de Stadsbibliotheek van Maastricht zijn twee exemplaren van de brochure Scherpenseel aanwezig. In één daarvan is op de achterzijde van de titelpagina de volgende aantekening met inkt bijgeschreven: "N.B. De eigenlijke schrijver is niet Joannes Arnoldus Scherpenseel, maar
diens zoon Jos. Scherpenseel, die na te Rolduc gestudeerd te hebben in 1865 naar Luik en van daar naar Brussel is vertrokken als drukkersgezeL Hij huwde den 28 Aug. 1875 Theresia Abels uit Roermond. Zie p. 48 van de brochure. De vader Jan Arnold Scherpenseel overleden te Schinveld den 26 December 1875 oud 64 jaren. Op de laatste bladzijde is bijgeschreven: "Den 21 April 1877 overleed de Eerw. Heer Emmanuel Joors, geboortig van Susteren en zeer ijverig pastoor te Schinveld en werd aldaar den 23 daaropvolgende plegtig begraven."
Deze aantekeningen geven aanleiding tot de veronderstelling, dat Jos. Scherpenseel de tekst op schrift heeft gesteld, wellicht in overleg met zijn vader J. A. Scherpenseeel, die officieel als de schrijver vermeld is.
De handtekening van de schrijver, zoals die voorkomt in sommige exemplaren van genoemde brochure is in sierlijk schrift. Dat waarmerk van echtheid (!) is hoogstwaarschijnlijk niet de handtekening van J. A. Scherpenseel, althans vertoont geen enkele overeenkomst met die van andere door hem ondertekende stukken.
In de brochure komt herhaaldelijk de meervoudsvorm "wij" voor, waar het over de schrijver(s) gaat. Slechts een enkele maal wordt hiervoor het enkelvoud gebruikt. Wanneer men de veronderstelling aanneemt dat Jos Scherpenseel tenminste een groot aandeel heeft gehad in het auteurschap, dan komt de betekenis van het geschrift in een ander licht te staan. Immers dan wordt daarin op de eerste plaats de mening weergegeven van een jongeman die te Rolduc studeerde en daarna enkele jaren te Luik verbleef als drukkersgezel. Nog een aanwijzing hiervoor is de voetnoot op blz.14 van de brochure, waar tot bewijs een boek uit de bibliotheek der Universiteit van Luik is vermeld. De ideeën omtrent vooruitstrevendheid, welke aan verschillende hoofdpersonen worden toegeschreven, alsook de achterlijkheid welke aan anderen is toebedacht, waren de eigen opvattingen van de jonge Jos.Scherpenseel. Het geschrift geeft een vertekend beeld van de werkelijke situatie, omdat dikwijls overwegingen zijn toegevoegd die in feite geen rol hebben kunnen spelen. Wanneer men die overwegingen afzondert, dan blijft er over een verhaal over de vete tussen twee families met hun aanhang, ook wel aangeduid als burgemeesters- en pastoorspartij. In die strijd was een indeling van de betrokken personen volgens familietraditie in vriend en vijand beslissend voor de handelwijze, terwijl eventuele rationele argumenten zijn uitgesloten als niet terzake doende. Het merkwaardige is nu dat Jos.Scherpenseel die leemte met zijn verlichte ideeën tracht op te vullen, bij gebrek aan enig zakelijk bewijs. Het ligt voor de hand, dat hij meer vertrouwd was met de ideeën van de Verlichting dan zijn vader. In het geschrift doet men het voorkomen alsof de "burgemeesterspartij" zo op de hoogte van hun tijd was, dat zij een vooruitstrevend beleid voorstond. ]os.Scherpenseel neemt het op voor zijn vader (Jan Arnold Scherpenseel, wethouder en kerkmeester), zijn grootvader (J.P.Buijsers, burgemeester van 1849-1861), zijn oom (Karel Buijsers, burgemeester van 1861-1869) en de schoonvader van burgemeester J.P.Buijsers (Theodoor Reinders), terwijl hij hun tegenstanders het verwijt maakt (blz. 46 van de brochure), dat zij, op één uitzondering na, allen door familiebanden onderling verbonden zijn. Vanuit zijn familiekring was Jos. Scherpenseel bekend met de plaatselijke verhoudingen in Schinveld. Hij plaatst zijn verwanten in een gunstig licht, maar is daarbij niet zorgvuldig te werk gegaan. Zijn voorkeur ligt er duimendik op.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Pieter Joseph (Pieter Joseph) Scherpenseels?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Pieter Joseph (Pieter Joseph) Scherpenseels

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Scherpenseels


Historische context (op basis van trouwdag 28 augustus 1875)