genealogieonline

Stamboom De Mos(ch) tot 1470 - Geryts Mosch

Foto van Peter de Mos

De publicatie Stamboom De Mos(ch) tot 1470 - Geryts Mosch is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 5.124 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 377 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Bij het verzamelingen van de gegevens ben ik voornamelijk uitgegaan van de geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensaktes. Daarnaast zijn een aantal persoonsgegevens gehaald uit de Gezinskaarten van de Gemeente 's-Gravenhage, Rotterdam en Montferland. Hierin worden alleen de personen genoemd die op dat moment nog in leven zijn en ook nog in het gezin aanwezig zijn. Al deze informatie is met elkaar vergeleken en dan pas in deze stamboom opgenomen. Dat deze stamboom soms afwijkt van de door anderen gepubliceerde gegevens, kan ondermeer komen, doordat er in 1 gezin meerdere kinderen met dezelfde voornaam zijn geboren, maar vroeg zijn overleden. Het volgende kind kreeg dan weer dezelfde voornaam. Het is dan zaak om bij een huwelijk van dit kind wel de juiste geboortedatum te nemen en niet alleen te kijken of de namen van de ouders kloppen. Zelfs kan er wel eens een verschil zijn tussen de originele akte en de (kopie)akte aanwezig in het Nationaaql Archief. Voorbeeld: Geboorteakte 696 dd. 11-11-1863, originele akte 696 in Schiedam: Cornelia, vrouwelijk geslacht, de duplicaatakte 696 in Nationaal Archief vermeldt: Cornelis, mannelijk geslacht. De handtekeningen van de aangevers onder beide aktes zijn gelijk. Van Cornelis is verder nergens een huwelijks- of overlijdensakte te vinden. Van Cornelia wel. De originele akte (Schiedam) is hierbij juist. De huwelijks- en overlijdensaktes worden opgemaakt aan de hand van de geboorteakte. Is daarin een (familie-) naam verkeerd opgenomen, dan blijft deze fout verder doorlopen, tenzij er bv. bij het huwelijk een speciale aantekening wordt gemaakt. Voorbeeld: in hetzelfde gezin krijgen sommige kinderen als familienaam "MOS" terwijl de overigen "DE MOS" krijgen, omdat in de geboorteakte door de aangever als naam van de vader "MOS" wordt opgegeven resp. "DE MOS". Ook is het verwarrend, wanneer de vader de ene huwelijksakte ondertekend met "P. de Mos" en die van een volgend kind met "P D Mos". Fonetisch is er geen verschil te horen en wanneer deze vader dan ook nog verklaart "niet-te-kunnen-lezen-of-schrijven" is er geen controle mogelijk.

Kortom, de meeste "DE MOSSEN" en "MOSSEN" zijn mogelijk wel familie van elkaar, waarbij de meesten ook nog hun roots in Scheveningen hebben. Ook hier is er geen 100% zekerheid, omdat er in het oosten van Nederland (groot Drenthe en groot Arnhem) ook teruggaand tot in 1500 "Mossen" voorkomen, die duidelijk geen familie zijn van de Scheveningers. Hun familienaam heeft een andere oorsprong.

 


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Andere publicaties van Peter de Mos
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!