genealogieonline

Paul Christiaan Smis. Oude namen.

Foto van Paul C. Smis

De publicatie Paul Christiaan Smis. Oude namen. is samengesteld door Paul C. Smis (contact is niet mogelijk). De gegevensverzameling bestaat uit 18.613 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 871 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Ik ben een archivaris in ruste. Aan de Rijksarchiefschool ben ik opgeleid voor het bestuderen en bewerken van archieven van de middeleeuwen tot ruwweg vlak na de tweede wereldoorlog. Dat kunnen overheidsarchieven zijn, maar ook particuliere en bedrijfsarchieven. Daarna volgde ik aan de Erasmus Universiteit een post-doctoraalstudie Informatie- en Documentmanagement.

Mijn onderzoek is gericht op de hechte onderlinge relaties van Amsterdamse regentengeslachten in de Vroeg Moderne Tijd (ca. 1450 tot ca. 1800) en de rol die mijn verwanten daarin speelden. Op de site vind je ook andere takken van de familie. 

In deze publicatie kun je soms persoonsgegevens aantreffen waarvoor geen bewijs genoemd wordt. Vaak gaat het dan om tips van collega genealogen. Deze gegevens heb ik opgenomen als inspiratie voor verder onderzoek. Of de genoemde persoonsnamen, de verbindingen en de data correct zijn weet ik nog niet. Ze komen later aan de beurt.

De voor mijn studie belangrijke data worden ondersteund door primair en/of secundair bewijs. Ik heb de betreffende stukken en de literatuur bestudeerd en opgeslagen in mijn eigen bronnenboek. Je kunt mij altijd vragen naar deze bewijzen en hun exacte vindplaatsen.

Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Linker fadeRechter fade


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verledenDeze publicatie bevat 190 afbeeldingen!


Bekijk de afbeeldingengalerij


Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!